m2 m1

Osma na jedné noze vpřed

 

Složená kombinace prvků: Kruh vpřed - ven / Kruh vpřed - dovnitř / Vlnovka vpřed


Osma na jedné noze je první ze složených figur. Jak je už z názvu patrno, má tvar osmy složené z kruhů vpřed - vena dovnitř, přičemž se bruslař neodráží na každý kruh, nýbrž na každý druhý.

 

osma_na_jedne_noze_vpred1
Grafické schéma stopy osmy na jedné noze vpřed 1.část

Z toho vyplývá nový, zpočátku velmi obtížný úkol. Energie vložená do odrazu musí vystačit na dva kruhy. Budou to hlavně tři složky, které nám pomohou tento úkol splnit. Především mohutný odraz celou hranou brusle (z podřepu), vedení volné nohy, mající rozhodující vliv zejména ve střední fázi (přechod), a konečně vlastní technika projetí celé figury. Technikou myslíme zvláště správné držení těla, které umožňuje vést skluznici brusle po ledě s nejmenším odporem. Jakýkoliv pocit přetáčení způsobuje tlak na brusli ven ze směru pohybu a tím i přibrzďování. Jestliže splníme všechny tyto podmínky, určitě dojedeme osmu a ostatní složené figury i na špatném, měkkém (brusle se zařezávají) nebo naopak přemrzlém ledě (třením brusle o led nevzniká taková teplota, aby stačila k roztáni ledu přicházejícího do styku se skluznici, a tím vlastně k jejímu „mazání").

Osmu začínáme na pravou nebo levou nohu. Odraz je stejný jako na kruh vpřed - ven, ale musí být vydatnější odrážíme se celou hranou levé brusle (1). Prvou polovinu kruhu vpřed - ven na pravou nohu jedeme s normálním držením běžným při kruhu vpřed - ven, pouze volnou nohu více zanožíme, abychom jejího pohybu vpřed mohli lépe využít k získání potřebné rychlosti. k výměně ramen a paží zde nedochází, spíše k určitému povolení do frontální polohy v první polovině kruhu (4). Ke konci kruhu se blížíme s levým ramenem a paží vzadu, pravou vpředu (6), levá noha se vytahuje daleko do přednožení, nezvedá se však příliš vysoko nad led (musí být vedena špičkou těsně nad stopou). V této poloze se dostaneme do přechodu do druhého kruhu, podobně jako jsme se tomu učili u vlnovek vpřed.

V přechodu se vytáhneme na pravé noze (7) a po změně vnější hrany za vnitřní současně se zanožením levé nohy poklesneme opět do podřepu a jedeme kruh vpřed - dovnitřna pravé noze s normálním držením (9), to znamená, že se zanožením jsme současně vysunuli levou paži vpřed a pravou vzad. Zhoupnutí musí být plynulé a musí být sladěno s pohybem volné nohy. Prudký pohyb volnou nohou, zdánlivě pomáhající ke zrychlení, vede naopak k zatížení skluznice а k jejímu zaboření hlouběji do ledu a tím k zvětšení tření i ke ztrátě rychlosti. Celý kruh po přechodu dojedeme tedy s běžným držením pro kruh vpřed - dovnitř (10—13) a vrátíme se tak opět ke středu osmy. V druhé polovině tohoto kruhu napneme pravou nohu v koleně a přejdeme na zadní část brusle (13). Dalším odrazem (musí být rovněž mohutný) nasadíme kruh vpřed - dovnitřna levou nohu. Pravou volnou nohu pozdržíme proti držení při kruzích vpřed - dovnitř) o okamžik déle v zanožení (18), aby nám její přednožení pomohlo získat rychlost do přechodu. Na počátku kruhu jsme měli pravé rameno a paži vpředu, levou vzadu. Současně s přednožováním volné nohy povolíme ramena a paže, nevyměňujeme je však až do opačné polohy, nýbrž je ponecháváme ve frontálním držení (19). Vytáhneme se na levé noze a přednožíme dolů pravou (opět jen nízko nad ledem) (20). Vyměníme vnitřní hranu za vnější, současně zanožíme, přejdeme opět do podřepu a zatlačíme pravé rameno a paži hodně vpřed a levé rameno a paži vzad. Provedli jsme tak přechod vlnovkou do kruhu před ven na levé noze s opačným držením (22).

Této fáze je třeba si povšimnout. Až dosud téměř všechny polohy souhlasily víceméně s obvyklým držením ramen, paží, boků i volné nohy při prostých kruzích, nyní však dochází k výjimce. Celý zbytek kruhu vpřed - ven na levé noze dojedeme s pravým ramenem a paží vpředu, levou vzadu, přičemž pohyb volné nohy je normální. Volnou pravou nohu přednožíme asi v polovině kruhu (23 - 24), postupně se vytahujeme na levé noze a záklonem přecházíme na zadní část brusle.

Odraz do dalšího kruhu vpřed - ven na pravé noze je již normální. Na závodech bylo dříve předepsáno jet tuto figuru stejně, jako všechny ostatní složené figury šestkrát, to znamená, že bruslař podle vylosování začíná třikrát na pravou, nebo levou nohu kruh vpřed - ven a třikrát kruh vpřed - dovnitř.

osma_na_jedne_noze_vpred2
Grafické schéma stopy osmy na jedné noze vpřed 2.část
priprava
Provedení osmy na jedné noze vpřed (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

 

slabý odraz; sklouznutí odrazové nohy při snaze o intenzívní odraz, způsobené obvykle tím, že se bruslař odráží z napjaté nohy; předčasně přednožená volná noha, takže bruslař nemůže využít jejího kyvadlového pohybu v přechodu; bruslař jede první kruh na napjaté noze, což znemožňuje vytažení v přechodu a opětné poklesnutí po přechodu; zbytečná dvojitá výměna ramen a paží v přechodu; malé využití kyvadlového pohybu volné nohy v druhém kruhu po přechodu (volná noha musí neustále pracovat, musí „táhnout" při pohybu ze zanožení do přednožení se současným záklonem ke konci kruhu); volná noha je v přechodu vedena příliš vysoko; špatná kresba, zvláště v přechodu (bruslař se domnívá, že předkopnutím volné nohy získá rychlost, tento pohyb však vede k vyjetí ze stopy); příliš dlouhý, rovný přechod způsobený například při přechodu z vnějšího kruhu do vnitřního na pravé noze povolením levého boku vpřed (levý bok musí být zadržen vzadu, i když je levá noha přednožená); kresba v přechodu příliš dlouho na dvou hranách (změna nesmí být delší, než je délka brusle).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Osma obecně
Průpravná osma
Osma na jedné noze vpřed
Osma na jedné noze vzad
Chyby v osmách
KOMBINACE CVIKU S OSMOU
Osma s trojkou
Osma s dvojtrojkou
Osma s kličkou
Osma s protitrojkou

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace