m2 m1

Osma na jedné noze vzad

 

Složená kombinace prvků: Kruh vzad - ven / Kruh vzad - dovnitř / Vlnovka - vzad


Můžeme je začínat buď na pravou, nebo na levou nohu. V každém případě je však musíme trénovat na obě strany. Jako obvykle si probereme nejprve cvik na pravou nohu.

osma_na_jedne_noze_vzad1
Grafické schéma stopy osmy na jedné noze vzad 1.část

Startovní postoj a nasazení (1) jsou stejné jako u kruhu vzad - ven na pravou nohu. Ramena však obvykle nepřetáčíme v polovině kruhu, nýbrž je ponecháme v původní poloze, to znamená, že pravé rameno a pravá paže jsou vzadu nad stopou, levé rameno a paže vpředu; jsme tedy natočení hrudníkem do kruhu (5). V druhé polovině kruhu levou nohu zanožíme a v tomto postoji vjíždíme do přechodu (6—7), to je do vlnovky, kde změníme vnější hranu za vnitřní a pokračujeme kruhem vzad - dovnitř. Před přechodem napneme jedoucí nohu, po přechodu opět poklesneme do podřepu. Plynulé snížení těžiště spolu s pohybem volné nohy ve směru pohybu těsně nad stopou nám pomůže získat rychlost. Volnou nohu vysuneme krátce před změnou hrany co nejdále vzad. V okamžiku, kdy měníme hranu (změna musí být provedena rychle), dochází k přednožení, výměně ramen a změně sklonu těla do dalšího kruhu. Rovněž hlavu, která byla dosud otočena obličejem dovnitř prvého kruhu, abychom mohli sledovat stopu za patou jedoucí nohy, otočíme v přechodu obličejem do nového kruhu (8-13). Zaujali jsme tedy polohu běžnou po nasazení kruhu vzad - dovnitř, v níž dojedeme celý zbytek kruhu. Tím jsme dokončili prvou část osmy na jedné noze vzad.

Po mohutném odrazu nasadíme na stopu vyjetou obloukem vzad - venkruh vzad - dovnitřs obvyklým držením. V prvé polovině kruhu jsme však ještě v hlubším podřepu než při normálním kruhu a pravou přednoženou nohu máme vysunutou vpřed (16), ovšem těsně nad ledem. Pohyb volné nohy vzad začíná asi ve dvou třetinách kruhu (19) a vrcholí nejzazším zanožením (podobně jako u prvého přechodu) nepatrný kousek před změnou hrany (22), ke které musí dojít v místě průsečíku os. Až do tohoto okamžiku byl trup stále natočen hrudníkem do kruhu, pravá paže a pravé rameno byly hodně vzadu nad stopou, levá vpředu.

V místě změny vnitřní hrany za vnější přednožíme volnou nohou a přejdeme opět do podřepu na levé noze. Ramena, paže a hlava zůstanou ve stejné poloze jako před přechodem, takže stopu nyní sledujeme pohledem pod pravou paží směrem ven z kruhu (23). Zády jsme otočeni do kruhu. Z popsaných poloh opět poznáváme známé držení z dojezdové fáze při kruhu vzad - ven. Rozdíl je jen v tom, že pravá noha je přednožená. Zanožíme asi v polovině kruhu a současně napínáme jedoucí nohu v koleně (26—27).

V této poloze dojíždíme ceiý kruh a připravujeme se na obvyklý odraz a nasazení opět do kruhu vzad - ven na pravé noze (28). Celá figura se skládá ze dvou samostatných osem, z nichž první začínáme kruhem vzad - ven, druhou kruhem vzad - dovnitř. Na závodech opakujeme tuto dvojici celkem třikrát, absolvujeme tedy šest osem, z toho tři začínáme kruhem vzad - vena tři kruhem vzad - dovnitř.

 

osma_na_jedne_noze_vzad2
Grafické schéma stopy osmy na jedné noze vzad 2.část

 

priprava
Provedení osmy na jedné noze vzad (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

málo důrazný odraz, takže bruslař nemůže celou osmu dojet (trénujeme samostatně i odrazy; z nejmenší rychlosti hlubokým podřepem přeneseme váhu těla na druhou nohu ve směru příštího pohybu, což je důležité zvláště u odrazu vzad - dovnitř, který je obtížnější); při odrazu vzad - dovnitřtažení volné nohy po ledě (třeba i několik metrů), čímž si bruslař odraz a krytí prvé části oblouku usnadňuje; příliš časté zanožení volné nohy po odrazu, takže tohoto pohybu není plně využito

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Osma obecně
Průpravná osma
Osma na jedné noze vpřed
Osma na jedné noze vzad
Chyby v osmách
KOMBINACE CVIKU S OSMOU
Osma s trojkou
Osma s dvojtrojkou
Osma s kličkou
Osma s protitrojkou

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace