m2 m1

Osma s trojkou № 34

 

Pozici těla v odrazu ukazuje (1, 2). Po odrazu se horní část těla plynule natáčí ve směru pohybu, volná noha prodlévá za stojnou nohou. Střed těžiště těla se do obratu nachází na střední části brusle (8, 4, 5, 6). Při vjezdu do trojky se stojná noha napne a střed těžiště těla se posouvá na přední část brusle. Změna čela pohybu se uskutečňuje aktivním natočením horní částí těla do protisměru pohybu a současně vytočením bedra stojné nohy (7, .8, 9).

Po výjezdu z obratu se střed těžiště těla posouvá na střední část brusle, krasobruslař svalovým pnutím udržuje tělo v pozici (10). Ve druhé čtvrtině oblouku se horní část těla natáčí ven z kruhu, tělo se připravuje ke změně směru pohybu (11, 12), která se uskutečňuje na napnuté noze změnou pozice těla (13 - 15). Po vlnovce vzad - dovnitř vzad - ven, volná noha prodlévá před stojnou nohou a horní část těla zůstává natočena ve směru pohybu. Do obratu trojkou střed těžiště těla probíhá přes střední část brusle (16, 17).

Obrat trojkou vzad - ven vpřed - dovnitř se uskutečňuje ostrým natočením horní částí těla do protissměru pohybu se současným vytočením bedra stojné nohy (18 - 21). Pohyb je proveden na napnuté noze. Střed těžiště těla se posunuje na zadní část brusle. Po obratu krasobruslař zaujímá polohu (22, 23) a kruh zakončuje v pozici (24, 25).

Poloha těla při přechodu na levou nohu ukazuje (26, 27). Druhá polovina figury se začíná na oblouku vpřed - dovnitř. Po odrazu krasobruslař rovnoměrně natáčí horní část těla ve směru pohybu a volnou nohu udržuje za stojnou nohou (28 - 30). Střed těžiště těla se přenáší na střední část brusle. Obrat trojkou je prov, krasobruslaře je proveden ostrým natočením horní části těla do protisměru pohybu a vytočením stojné nohy do opačné strany (31 - 34). Střed těžiště těla je na přední části brusle. Stojná noha je napnuta.

Osma s trojkou № 34 ПР.ВП.НР - ЛВ.ВП.ВН
Osma s trojkou № 34 ПР.ВП.НР - ЛВ.ВП.ВН
Osma s trojkou № 34

Po obratu trojkou je poloha (35)zafixována napětím svalů. Ostrým natočením horní části těla ven z kruhu a kmihem volné nohy vzad, proveden krasobruslař obrat (36 - 38). Po projetí vlnovky vzad - ven, vzad - dovnitř je střed těžiště těla na střední části brusle. Stojná noha je napnuta (36, 37, 38).

Po vlnovce, horní část těla zůstává natočena ve směru pohybu a volná noha je vynešena vpřed (39, 40, 41, 42). Poslední obrat trojkou vzad - dovnitř, vpřed - ven se uskutečňuje na napnuté noze, aktivním natočením horní částí těla, do protisměru pohybu se současným vytočením bedra stojné nohy (43, 44). Figura končí v pozici (45). Střed těžiště těla je během obratu na zadní části brusle, na oblouku vpřed - ven je střed těžiště těla na střední části brusle.

Osma s trojkou № 35

Výchozí poloha je půl kroku ud středu figury (7). Před odrazem je podřep na levé noze, tělo natočíme co nejvíce do středu figury (2). Odraz se začíná aktivním výpadem pravé nohy ke středu figury a současného trhnutím rukou a ramen do obrácené strany (3). Pravá noha stoj vnější hranou na ledě v místě průniku základních os figury (4).

Od okamžiku odrazu se horní část těla plynule natáčí ve směru pohybu a volnou nohu křížíme vpředu se stojnou nohou (5, 6). Střed těžiště těla probíhá přes střední část brusle.

Obrat trojkou je proveden rychlým natočením horní částí těla do protisměru pohybu a a vytočením bedra stojné nohy (7, 8, 9). Osa středu těžiště těla v okamžiku obratu probíhá přes zadní část brusle. Stojná noha se ohnuta v koleně.

po obratu je horní část těla vytočena ven a volná noha vynesena vpřed (10, 11, 12) . Střed těžiště těla je posunut na střední část brusle. Změna směru pohybu je provedena na napnuté noze. V okamžiku provedení vlnovky je linie horní částí těla rovnoběžně s příčnou osou figury (13) .

Osma s trojkou № 35

Po vlnovce vpřed - dovnitř, vpřed - vzad, horní část těla zůstává natočena ve směru pohybu, volná noha je za stojnou nohou (14, 15, 16). Střed těžiště těla je umístěn na střední části brusle.

Obrat trojkou vpřed - ven, vzad - dovnitř se provádí na napnuté noze, střed těžiště těla se posouvá na přední část brusle. Změna čela pohybu se uskutečňuje aktivním natočením horní částí těla do protisměru pohybu s plynulým vytočením bedra stojné nohy (17, 18).

Po obratu krasobruslař napětím svalů udržuje tělo v pozici (19) a ukončuje kruh půl kroku od středu obrazce (20, 21).

Polohu těla při přechodu na levou nohu zobrazuje (22, 23). Druhá polovina figury se začíná na oblouku vzad - dovnitř. Horní část těla se plynule natáčí ve směru pohybu, volná noha je plavně vynesena vpřed, stojná noha je ohnuta v koleně. Do obratu je střed těžiště rovnováhy těla na střední části brusle (24 - 30) , , v okamžiku obratu se posouvá na zadní část brusle, obrat se uskutečňuje na měkkém koleně. Změna čela pohybu je provedena aktivním natočením horní částí těla do protisměru pohybu se současným vytočením bedra stojné nohy (31,32,33) .

Po obratu trojkou vzad - dovnitř vpřed - ven zůstává horní část těla natočena ven, volná noha je plavně vynesena vpřed (34, 35). Střed těžiště těla je na střední části brusle. Směr pohybu se mění se změnu pozice těla (36, 37, 38). Po vlnovkce volná noha prodlévá za stojnou nohou, horní část těla zůstává natočena ve směru pohybu (39 - 42). Střed těžiště těla je na střední části brusle.

Obrat trojkou vpřed - dovnitř vzad - ven je proveden aktivním natočením horní částí těla do protisměru pohybu za současného vytočení bedra stojné nohy (43 - 46). Stojná noha je napnuta. Střed těžiště těla je na přední části brusle.

Po obratu krasobruslař napětím svalů udržuje tělo v pozici (47, 48) a v polovině kruhu plynule natáčí horní část ve směru pohybu. Figura se ukončuje v pozici (49, 50, 51).

priprava
Provedení osmy na jedné noze vpřed (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

 

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Osma obecně
Průpravná osma
Osma na jedné noze vpřed
Osma na jedné noze vzad
Chyby v osmách
KOMBINACE CVIKU S OSMOU
Osma s trojkou
Osma s dvojtrojkou
Osma s kličkou
Osma s protitrojkou

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace