m2 m1

Chyby v piruetách

 

Nejčastější chyby obtíže vyplývající z vycentrování této piruety (nikdy nepřekřižujme nohy dříve, než máme piruetu bezpečně vyváženou); pozor na měkký led, kdy musíme obzvláště pečlivě piruetu vyvažovat a kdy se snažíme, aby váha těla spočívala ještě více na předních částech bruslí.

U vzpřímené piruety - špatné vycentrování, způsobené uspěchaným nájezdem a nasazením na napjatou nohu, nedostatek citu pro rovnováhu, (ve vzpřímených piruetách mají výhodu bruslaři menší postavy a nízko položeným těžištěm ) příliš rychlé přitažení paží u rychlých piruet, v piruetách se změnami polohy trupu nesprávně provedený záklon nebo úklon, zpomalování rotace , zvětšování kroužků v kresbě nad volnou nohou (vede k "zahranění", zpomalování rotace, zvětšování kroužků v kresbě a "vypadnutí"z piruety), příliš dlouho trvající otáčení v malé rychlosti ke konci piruety.

Piruety ve váze Překotný nájezd a snížení boků nad volnou nohou (vede k přechodu na zoubky brusle, zvětšování průměru kroužků a "vypadnutí z piruety"), nesprávné provedení váhy (noha je příliš nízko)

Nízké piruety malý švih volnou nohou malým obloukem kolem nohy jedoucí (bruslař nezíská dostatečnou rezervu pro zrychlování a prodlužování piruety), složení volné nohy v dřepu pod tělo hned na počátku piruety(noha se pak nemůže podílet na zrychlování piruety), podřep místo dřepu.

Přešlápnuté piruety Pohyb při přešlápnutí je málo intenzivní (u piruety ve váze pomáhá získat rychlost přešlápnutí širším překročením), povolení nohy v kotníku při přešlápnutí (vede k "zahranění" a ztrátě rychlosti).

Přeskočené piruety Nízký přeskok (pirueta má charakter spíše přešlápnuté piruety), uvolnění svalstva trupu při přeskoku (vede ke zvýšení nebezpečí rozcentrování piruety se všemi průvodními jevy).

Skoky do piruety Příliš malá rychlost v rozjezdu a v nájezdu , u skoku do nízké piruety nedostatečné složení nohou ve vzduchu pod tělo, popřípadě vpřed (vede k doskoku do mírného podřepu místo dřepu). U skoku do piruety ve váze nedostatečné zdůraznění polohy při letu vzduchem (bruslař má být téměř ve vodorovně nad ledem , volná noha dokonce výše než trup), po doskoku snížení volné nohy a teprve potom její zvednutí (volná noha se má pohybovat po oblouku pokud možno stále ve stejné výši nad ledem).


Podobná témata

1. Pirueta obecně 10. Pirueta na dvou nohách
2. Pirueta na jedné noze 11. Polonízká pirueta
3. Nízká pirueta 12. Pirueta vzad (Libela)
4. Křížová pirueta 13. Křížová pirueta vpřed
5. Pirueta vpřed se záklonem 14. Vysoká pirueta vpřed na jedné noze a celé brusli
6. Vysoká špičková pirueta na jedné noze vpřed 15. Vysoká pirueta vpřed se změnou polohy trupu nebo hlavy
7. Skok do piruety 16. Skok do piruety na jedné noze vpřed
8. Skok do piruety na jedné noze vzad 16. Skok s vahou do nízké piruety na jedné noze na celé brusli
9. Chyby v piruetách 17.

 


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace