menu2 menu

Pirueta na obou nohou

Prvním prvkem volné jízdy, kde se má bruslař seznámit s pocitem vznikajícím při rotaci okolo svislé osy, je pirueta na obou nohách. Z počátku to budou jistě jen pokusy o dvou, nebo třech obrátkách, postupně však budou přibývat. A to je již základ ke všem ostatním variantám nesčetných druhů piruet. Pirueta je tedy prvek, při kterém se krasobruslař otáčí okolo své podélné osy na jedné, nebo obou bruslích. Přímou podobnost najdeme v baletu, kde je ovšem pro získání daleko menšího počtu otáček potřeba více energie. Ale v piruetě na ledě je možno dosáhnout padesáti i více obrátek, a ještě k tomu s možností měnit během otáčení rychlost pohybu (vzdalováním, nebo přitahováním paží případně volné nohy). A nyní se dejme do nácviku základní piruety na obou nohách. Překládáme na příklad vzad doprava, pravá paže je vzadu, levá vpředu. Kružnice, po níž se pohybujeme, bude asi stejně veliká nebo o něco větší než kružnice běžné osmy. V jednom okamžiku přeneseme váhu těla na levou nohu (jedeme po vnitřní hraně levé brusle), pravou nohu pustíme hodně dozadu a překřížíme za levou nohou směrem ven z kruhu a současně vyměníme ramena a paže (pravá paže bude nyní vpředu před tělem, levá vzadu). A nyní uděláme pohyb, jako bychom se chtěli poněkud vrátit pravou nohou směrem do kruhu, to znamená, že namíříme špičkou pravé nohy asi do středu kruhu. Přeneseme váhu na tuto nohu, jedeme po ní malý úsek (asi 1 m), paže máme stále v poloze výše popsané (pravá vpředu, levá vzadu). Zároveň švihneme levou nohou i levou paží zezadu obloukem kolem těla dopředu. Tím zabrzdíme pohyb pravé nohy ve směru do středu kruhu. Brusle jako by se vzpříčila (při tom je stále celou plochou na ledě) a již začíná otáčivý pohyb kolem této pravé brusle, která opisuje na ledě malinké kroužky. Váha těla spočívá více na vnitřní hraně této brusle. Současně přiložíme ze strany levou nohu na led, rozložíme váhu stejnoměrně na obě nohy, paže upažíme ve výši prsou a otáčíme se. Musíme stát bezpodmínečně zpříma

Základní piruetu na obou nohou můžeme rozdělit na čtyři fáze:

1. fáze - Rozjezd - překládání vzad

2. fáze - Nájezd - nasazení do obloučku na pravé (levé) noze

3. fáze - Vlastní otáčení

4. fáze - Výjezd - vyjetí obloukem vzad - ven

Všechny fáze jsou stejně důležité . Nájezd má být klidný , promyšlený, aby pirueta byla správně vycentrovaná (osa otáčení má procházet středem těžiště těla).Vzornou piruetu může pokazit neukázněný a nepřesný výjezd.


Nejčastější chyby

Uspěchaný nájezd , nedostatečné položení do kruhu v nájezdu záklon nebo předklon při otáčení, přibrzďování zoubky při otáčení nepěkné držení paží (vysoko, nízko,roztažené prsty) nepřesný výjezd (hlava má být otočena ven z kruhu) nedokonalým opačným držením.


Podobná témata

1. Pirueta obecně 10. Pirueta na dvou nohách
2. Pirueta na jedné noze 11. Polonízká pirueta
3. Nízká pirueta 12. Pirueta vzad (Libela)
4. Křížová pirueta 13. Křížová pirueta vpřed
5. Pirueta vpřed se záklonem 14. Vysoká pirueta vpřed na jedné noze a celé brusli
6. Vysoká špičková pirueta na jedné noze vpřed 15. Vysoká pirueta vpřed se změnou polohy trupu nebo hlavy
7. Skok do piruety 16. Skok do piruety na jedné noze vpřed
8. Skok do piruety na jedné noze vzad 16. Skok s vahou do nízké piruety na jedné noze na celé brusli
9. Chyby v piruetách 17.


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace