menu2 menu

Polonízká pirueta (Grafstromova)

Polonízké piruety jsou speciální skupinou piruet, podobajících se piruetám ve váze, v tomto případě však prováděné více na špičce a točené na pokrčené jedoucí noze. obyčejně je kombinujeme s přešlápnutím do piruety vzad na druhé noze. Popíšeme si jednu takovou kombinaci, při čemž začínáme piruetou na levé noze. Nájezd bude stejný jako u normální piruety ve stoje na levé noze, nasazení však bude odlišné v tom, že nasazujeme na pokrčenou levou nohu, trup vysuneme hodně dopředu, co nejvýše zanožíme a nad led zvedneme volnou pravou nohu. Nabírání švihu do rotace je stejné jako u piruety ve váze. Levé rameno a paže jsou hodně vpředu, pravá paže nad pravým bokem vzadu. Velmi důležité je natočení trupu pravým bokem nahoru, tedy v nasazení zády do kruhu, obdobně jako u piruety ve váze vpřed nebo u kruhu vpřed ven. Volná noha, která sleduje v prodloužené linii trupu, je natažena a vytočena v koleně i Špičkou doprava. Váha těla spočívá na levé brusli, a to na její přední části a částečně na nejnižších zoubcích. Když jsme se v této poloze několikrát otočili, ještě více se snížíme do podřepu na levé noze, povolíme pravý bok směrem dolu k ledu (obracíme tedy trup podél jeho dlouhé osy) a přešlápneme na pravou nohu. Toto překročení na pravou nohu musí ,být doprovázeno mohutným odrazem dosud jedoucí levé nohy, která vyjede z místa otáčení krátkým obloučkem na hraně vzad - dovnitř, a rychlou výměnou ramen a paží. Nyní se tedy otáčíme ve stejném směru na pravé, v koleně pokrčené noze, trup máme vytočen levým bokem vzhůru. Pravá paže je teď vpředu, levá vzadu.

Ostatní zásady držení těla a volné nohy jsou podobné jako v prvé fázi piruety. Hlavu tlačíme nahoru. Váha těla spočívá nyní na pravé brusli, stejně jako v prvém případě na části nejbližší špičce a částečně na prvém zoubku. Zakončení piruety provádíme obvykle přeměnou Grafstrfunovy piruety vzad v piruetu vzad ve stoje na špiče s překříženou levou nohou. Výjezd je pak stejný jako u této piruety, to je obloučkem vzad - ven na pravé noze.


Nejčastější chyby

Nasazení provedené na špičce a s příliš vztyčeným trupem; nízko vedená volná noha; vnější bok"puštěný" (při otáčení na levé noze pravý) směrem k ledu, a tím způsobené vypadnutí z piruety; nevytočená volná noha; příliš tvrdá jedoucí noha (musí pérovat v koleně a vyrovnávat pohyby rušící rotaci); příliš krátce točená prvá fáze před přešlápnutím.


Podobná témata

1. Pirueta obecně 10. Pirueta na dvou nohách
2. Pirueta na jedné noze 11. Polonízká pirueta
3. Nízká pirueta 12. Pirueta vzad (Libela)
4. Křížová pirueta 13. Křížová pirueta vpřed
5. Pirueta vpřed se záklonem 14. Vysoká pirueta vpřed na jedné noze a celé brusli
6. Vysoká špičková pirueta na jedné noze vpřed 15. Vysoká pirueta vpřed se změnou polohy trupu nebo hlavy
7. Skok do piruety 16. Skok do piruety na jedné noze vpřed
8. Skok do piruety na jedné noze vzad 16. Skok s vahou do nízké piruety na jedné noze na celé brusli
9. Chyby v piruetách 17.


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace