menu2 menu

Vysoká pirueta vpřed na jedné noze a celé brusli

Pro srozumitelnost úmyslně uvádím „vpřed“, i když otáčející se brusle opisuje vlastně obloučky vzad dovnitř. Tyto názvy jsou však v praxi běžné. Nácvik této piruety je pokračováním nácviku piruety na obou nohou. Nájezd je u obou piruet stejný, to znamená, že z překládání vpravo vzad (chceme-li točit piruetu na pravé noze) přejdeme krátkým obloučkem na pravé noze zpět do kruhu do otáčení na celé brusli. Otáčení začíná po jakémsi zaražení v oblouku, způsobeném do jisté míry obratem, který je podobný trojce.

Otáčení usnadní švih levé volné nohy ze zanožení stranou do unožení, přičemž se snažíme ihned po nasazení piruety tlačit volnou nohu v unožení více vzad (má totiž tendenci pohybovat se vpřed). Noha musí být napjatá a vytočená v koleně i hlezenním kloubu špičkou vlevo (nepříliš vysoko nad ledem). Trup i hlavu držíme zpříma.

Paže je možno držet různými způsoby. Při obvyklém držení předpažíme levou, upažíme pravou, obě asi ve výši prsou. Postupně ke konci piruety, zvláště chceme-li piruetu zrychlit, přitáhneme obě paže blíže k trupu, v konečné fázi obyčejně sevřeme ruce v pěst a položíme je na prsa. Současně můžeme přibližovat volnou nohu a tlačit ji patou dolů к ledu. Tím smršťujeme hýždové svalstvo a pomáháme tak zpevnit krajinu pánve. V první fázi jsou prsty rukou měkce nataženy.

Jiný způsob držení paží je v upažení téměř ve výši ramen. Při zrychlování je postup stejný jako v předešlém případě. Těsně před výjezdem z piruety přejdeme do podřepu, odrazíme se pravou nohou krátkým obloučkem vzad, přeneseme váhu na levou nohu a plynule vyjedeme vnějším obloučkem vzad na levé noze. Současně předpažíme pravou a zapažíme levou, volnou pravou nohu zanožíme. Hlavu otočíme obličejem ven z kruhu (vpravo). Výjezd má být dlouhý, klidný a přesně provedený. Podívejme se blíže na vlastní techniku otáčení. Pro nasazení piruety je především nutné vyhmátnout pravou polohu (říkáme piruetu vycentrovat), to znamená přivést osu těla, procházející těžištěm, do takové polohy, aby splývala s osou otáčení. Zpočátku se pokoušíme udržet se na jedné noze i v malé rychlosti, i když se při tom kymácíme ze strany na stranu. Je to výborná průprava к tomu, abychom se naučili rychle najít správnou polohu. V další fázi výcviku přijdeme na to, že při rychlejším otáčení je výhodné tlačit vnější rameno (to znamená rameno nad volnou nohou) směrem dolů. To však neznamená, že má být níže než druhé rameno. Pouze mu tím bráníme zvedat se do výše. Při otáčení spočívá váha těla na střední až přední části brusle, a to spíše na vnitřní hraně (ta opisuje otáčením na ledě kroužky o malém průměru). Kroužky při otáčení se mají pokud možno krýt (na místě), nemá vznikat spirála ubíhající do strany, neboť to znamená, že pirueta nebyla správně vycentrovaná. Z takto provedené piruety můžeme velmi snadno vypadnout. (Musíme otáčení přerušit rychlým výjezdem, protože jinak bychom upadli.)


Nejčastější chyby

krátký, uspěchaný rozjezd; rozházené pohyby paží při rozjezdu (například při rozjezdu obloukem vzad dovnitř na levé noze je velmi důležité zadržet pravé rameno těsně před nasazením piruety vpředu, a nikoliv je pustit nejdříve dolů a vzad a pak je teprve dávat zpět dopředu); volná noha „utíká“ z unožení příliš dopředu; špička volné nohy není vytočená stranou a směrem к ledu a při zrychlení otáčení na konci piruety netlačí bruslař dostatečně patu volné nohy dolů к ledu; křečovitě napjaté prsty rukou; hlava v úklonu; krátký výjezd.


Podobná témata

1. Pirueta obecně 10. Pirueta na dvou nohách
2. Pirueta na jedné noze 11. Polonízká pirueta
3. Nízká pirueta 12. Pirueta vzad (Libela)
4. Křížová pirueta 13. Křížová pirueta vpřed
5. Pirueta vpřed se záklonem 14. Vysoká pirueta vpřed na jedné noze a celé brusli
6. Vysoká špičková pirueta na jedné noze vpřed 15. Vysoká pirueta vpřed se změnou polohy trupu nebo hlavy
7. Skok do piruety 16. Skok do piruety na jedné noze vpřed
8. Skok do piruety na jedné noze vzad 16. Skok s vahou do nízké piruety na jedné noze na celé brusli
9. Chyby v piruetách 17.


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace