menu2 menu

Vysoká pirueta vpřed se změnou polohy trupu nebo hlavy

Stejně jako v kapitole o kombinacích piruet, i tady si popíšeme jen některé typické druhy piruet se změnou polohy trupu nebo hlavy. Ostatní ponecháme pak nainiciativě každého jednotlivce, aby si je doplnil dalšími.


a) Vysoká špičková pirueta se záklonem hlavy.

Jak je již z názvu patrno, jde o již známou vysokou špičkovou piruetu, a to se všemi podrobnostmi, jak jsme si je vyjmenovali. Jiné bude pouze držení hlavy, ne však od počátku, nýbrž až asi v druhé polovině piruety. Hlavu prudce zakloníme obvykle až v okamžiku, kdy máme již značnou rychlost, tedy tehdy, když jsme již překřížili volnou nohu a tlačíme ji špičkou směrem k ledu. Paže mohou být v této fázi ještě upaženy. Ještě více než u normální piruety je zde důležité (stejně jako u všech ostatních piruet se změnou polohy hlavy nebo trupu), aby byla řádně vycentrována, což se projevuje na první pohled tím, že se otáčíme na jednom místě nebo alespoň v malém kruhu ,kolem několika prvních. otoček. Jen tak nevzniká nebezpečí pádu. ideální nácvik prudkého zaklonění hlavy a setrvání v něm by byl za pomoci závěsu (lanche), kde by se mohl bruslař bez obavy ve velké rychlosti otáčet, a tak si dobře zvyknout na nezvyklou polohu.
Aby tato pirueta mohla být příznivě hodnocena, musíme ji točit co nejdéle, a to hlavně v druhé (zakloněné) fázi. Ukončení je normální, to znamená po zvednutí hlavy ještě několik obrátek a výjezd.


Nejčastější chyby

Pomalé zaklonění hlavy (efektní jsou pouze kontrasty - proto zaklonění musí,být provedeno naráz); nejisté zakončení piruety (bruslaři se točí
hlava) je výsledkem nedostatečného opakování této piruety v tréninku (v poslední době se setkáváme velmi často s tím, že se bruslaři věnují nácviku skoku, aniž současně trénují také piruety).


b) Vysoká špičková pirueta se záklonem trupu

Stručně jí říkáme zakloněná. Patří do sede piruet, které jsou na přechodu mezi rychlými a pomalými. Nájezd a nasazení je opět stejné jako u vysoké piruety se záklonem hlavy. Volná noha však nepřejde do překřížení, nýbrž zůstane stranou s píše tendencí nazad. Paže máme upaženy, mírně poohnuty v loktech. Když cítíme, že v piruetě dobře stojíme a že je vycentrována, rázně zakloníme trup a současně uvolníme hlavu nazad. Záklon má být tak veliký, že můžeme pozorovat prostor za sebou. Vytlačíme pánev dopředu a také jedoucí noha nestojí kolmo k ledu nýbrž je nakloněna mírně vpřed. Velké tvůrčí možnosti má bruslař při držení paží.
Po estetické stránce celkem nejlépe vyhovují paže zkřížené na prsou. Jiný způsob vyžaduje velkou pružnost a obratnost. Zapažíme a spojíme paže zaklíněním prstů jedné ruky do druhé a současně vyvrátíme dlaně směrem k ledu. To vše provedeme v hlubokém záklonu s rukama nízko nad ledem. Další možnosti, je nesouměrné držení paží, a to tak, že paže souhlasné s jedoucí nohou je v předpažení .zevnitř s ohnutím předloktí směrem vzhůru s baletním držením prstu, druhá paže je zapažena,poohnuta v lokti.
Sledujeme linii volné nohy, kterou tlačíme Při záklonu více nazad než stranou. Ukončení piruety po zvednutí trupu je opět normální.


Nejčastější chyby

Tytéž chyby jako u piruety se zakloněnou hlavou; malý záklon (je nutno cvičit jej i na suchu bez bruslí).


c) Vysoká špičková pirueta s úklonem trupu

Krátce ji nazýváme ukloněná. Má velmi mnoho společného s piruetou zakloněnou. Nácvik a technika provedení je téměř stejné, rovněž držení paži (až na druhý případ - spojeni paži v zapažení) a volné nohy. Jiná je zde pouze poloha trupu - úklon. Úklon vyvažujeme vysunutím opačného boku stranou, což je s estetického hlediska poněkud na závadu.


Nejčastější chyby

Chyby jsou rovněž celkem tytéž jako u předcházejících cviků.


Podobná témata

1. Pirueta obecně 10. Pirueta na dvou nohách
2. Pirueta na jedné noze 11. Polonízká pirueta
3. Nízká pirueta 12. Pirueta vzad (Libela)
4. Křížová pirueta 13. Křížová pirueta vpřed
5. Pirueta vpřed se záklonem 14. Vysoká pirueta vpřed na jedné noze a celé brusli
6. Vysoká špičková pirueta na jedné noze vpřed 15. Vysoká pirueta vpřed se změnou polohy trupu nebo hlavy
7. Skok do piruety 16. Skok do piruety na jedné noze vpřed
8. Skok do piruety na jedné noze vzad 16. Skok s vahou do nízké piruety na jedné noze na celé brusli
9. Chyby v piruetách 17.


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace