m2 m1

Protitrojka obecně

 

Za první pravidlo správné kresby u protitrojek považujeme to, že jsou provedeny beze změny hrany před obratem i po něm. Abychom vyhověli této podmínce, musíme být do každého obloučku, správně nakloněni — musíme jet v hraně brusle.

protitrojkovy_obrat_cz

 

Protitrojky - jsou nejsložitější ze všech obratů. Jednou z hlavních podmínek kvalitnho provedení protitrojky je maximální natočení těla před a po obratu.

Protitrojka vpřed - ven obr. níže. Během připravy krasobruslař natočí ramenní část do záporného směru, pánevní část - do kladného směru. Na konci přípravy je nutno spěchat s umístěním linie ramen podél směru skluzu, a linii pánve - příčně. Asi 1-1,5 m po obratu musí být fáze přípravy ukončena a nastupuje fáze fixace polohy těla. Během připravy je akcentován odvod nohy vzad, která se ocitla vzadu ve směru volného ramene. Před obratem bruslař zaujímá I pozici. Volná noha je zezadu v otevřené pozici. Hlava je natočena ven z kruhu do směru mista obratu.

protitrojka4_67
Protitrojka vpřed - ven
protitrojka4_68
Protitrojka vzad - ven

Během obratu se linie ramen natočí do kladného směru, linie pánve - do záporného směru Hlavním pohybem je odvod ramene vzad, které je ve směru jiízdy vpředu.

Během vjezdu do obratu, je špička volné nohy vedle paty stojné nohy. Ve vrcholu obratu je těsně přitisknuta k patě stojné nohy, chodidlo je přímo na kolmici oblouku kruhu v bodě obratu.

Během výjezdu míjí volnou nohu vpřed do otevřené pozice zlehka rozbalené, ve skřížené poloze. Pohyb volné nohy vpřed na výjezdu z protitrojky se provádí tak, aby se chodidlem vzájemě dotýkala stojné nohy.

Modifikovaný způsob je takové provedení, při kterém volnou nohu na výjezdu z protitrojky nevynášíme vpřed, ale je ponechána vzadu. Tento způsob provedení je u figury osmy s kličkou vpřed.

Kmihová varianta provedení protitrojky vpřed - ven se odlišuje v základní pozicí volné nohy. V tomto případě je volná noha před obratem vpředu, v otevřené pozici. Během vjezdu je chodidlo volné nohy odvedeno vzad, na výjezdu - vpřed.

Protitrojka vpřed - dovnitř. Během připravy krasobruslař otáčí linii ramen do záporného směru, a linii pánve - do kladného směru. Akcentuje odvod ramen vzad, ve směru skluzu. Asi 1 - 1,5 m po obratu je příprava ukončena a získaná poloha zafixována.

protitrojka4_69
Protitrojka vpřed - dovnitř
protitrojka4_70
Protitrojka vzad - dovnitř

Konec přípravy je třeba urychlit, aby linie ramen byla umístěna podél směru skluzu, linie pánve příčně.

Před obratem krasobruslař zaujímá III. pozici. Volná noha je vpředu překřížená před stojnou nohou. Hlava je otočena ven ve směru k místu obratu.

V obratu se ramenní část otáčí do kladného směru, pánev je vytočena - do záporného směru. Dominantním v tomto pohybu je rameno, které je vzadu ve směru jízdy. Během výjezdu z obratu jde volná noha zpět.

Ve vrcholu obratu jsou nohy v semknuté pozici. Stopy jsou umístěny na jedné přímce, kolmo na oblouk kruhu v místě obratu. Na výjezdu z obratu volnou nohu odvedeme ještě více vzad.

Po obratu tělo zaujímá silnou I pozici, kterou potom uvolňuje. U kmihové varianty volnou nohu odvádíme vzad a potom vynášíme vpřed v otevřené pozici.

Protitrojka vzad - ven. Během přípravy je krasobruslař ve skluzu vzad - ven. Linii ramen otáčí do záporného směru, pánev - do kladného směru Ke konci přípravy rychle natočí linii ramen podél směru skluzu, linii pánve - napříč. Zároveň akcentuje odvod ramen zpět, které jsou za pohybu vpředu. Příprava musí být ukončena do 1 - 1,5 m po obratu a přijetí zafixované polohy. Před obratem zaujímá silnou II pozici; volná noha je zezadu v otevřené pozici, lehce vytočena a překřížená před stojnou nohou. Hlava je otočena dovnitř krhu ve směru k místu obratu.

Během vjezdu do obratu se volná noha přibližuje ke stojné. Ve vrcholu obratu zaujímá sevřený postoj. Spolu s chodidly, se pohybují na jedné přímce kolmo k oblouku kruhu v bodě obratu. Na výjezdu volnou nohu odvádíme zpět v otevřené pozici.

Po obratu tělo zaujímá silnou I pozici, kterou potom uvolňuje. U kmihové varianty volnou nohu na výjezdu vynášíme vpřed a potom odvádíme vzad v otevřené pozici.

Někteří krasobruslaři používají originální variantu provedení protitrojky vzad - ven, při které během vjezdu a během výjezdu ze zvratu je volná noha vpředu překřížená před stojnou nohou.

Protitrojka vzad - dovnitř. Během připravy krasobruslař jede vzad - dovnitř. Ramenní pás natáčí do záporného směru, pánev - do kladného směru. Přitom bruslař rychle rozloží linii ramen podél směru skluzu, linii pánve - napříč. V tomto je hlavním pohybem odvod ramen zpět, které se nacházení jinak vpředu. Příprava musí být ukončena do 1 - 1,5 m po obratu a přijetí zafixované polohy.

Před obratem zaujmeme silnou I pozici. Volná noha je zezadu v otevřené pozice, lehce vytočená, kříží stojnou nohu. Hlava je otočena dovnitř kruhu do směru místa obratu. U obratu ramenní pás natočíme do kladného směru, pánev - do záporného směru. Přitom je důležitý odvod zamen zpět, které se nacházejí za pohybu vzadu. Během výjezdu z obratu je volná noha připojena ke stojné noze a zaujme semknutou pozici. Na výjezdu volnou nohu odvedeme zpět, do otevřené pozice. Po obratu krasobruslař zajme silnou II pozici, kterou psotupně uvolňuje.

U kmihové varianty volnou nohu na vjezdu vynášíme vpřed do II otevřené pozice, a po té odvedeme vzad do I otevřené pozice. U protitrojky vzad - dovnitř, tak jako u protitrojky vzad - ven, někteří krasobruslaři používají variantu obratu, ve kterém je volná noha vpředu.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Protitrojka obecně
Protitrojka vpřed - ven / vzad - dovnitř
Protitrojka vpřed - dovnitř / vzad - ven
Chyby v protitrojkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace