m2 m1

Protitrojka vpřed - dovnitř — vzad - ven

 

Tato figura je kresbou podobná protitrojce vpřed - ven — vzad - dovnitř. Popíšeme si cvik na pravou nohu, to znamená, že začneme protitrojkou vpřed - dovnitř na pravou nohu.

protitrojka_vpred_dovnitr_vzad_ven
Grafické schéma stopy protitrojky vpřed - dovnitř — vzad - ven

 

Start a nasazení jsou stejné jako u kruhu vpřed - dovnitř (1). Daleko dříve však vedeme volnou levou nohu ze zanožení do přednožení, přičemž ramena a paže ponecháme v původní poloze, to je levé vpředu, pravé stranou s tendencí vzad (3). Popsaná poloha musí být dokončena v jedné třetině kruhu. Čím více se blížíme polovině kruhu, tím usilovněji tlačíme levou nohu do přednožení (vedeme ji těsně nad stopou za současného vytažení levého boku), takže pánev je v okamžiku před obratem naprosto fixovaná. Levou paži a rameno tlačíme vpřed, pravou paži vzad nad stopu. Trup musí zůstat vzpřímen, hlava je pootočena ve směru jízdy (4).
Musíme mít pocit, že jedeme skutečně po vnitřní hraně. Přesně v polovině kruhu na okamžik ještě více zdůrazníme popsané polohy, a potom energickým pohybem boků, levého ramene a paže vzad směrem do kruhu provedeme obrat na přední části pravé brusle se současnou výměnou vnitřní hrany za vnější (správná změna se opět projeví jako malé překřížení kresby ve vrcholu protitrojky), a to tak, že pata opisuje oblouček kolem vrcholu protitrojky dovnitř kruhu. Současně s provedením obratu volnou nohu zpevníme vzadu nad stopou.
Přešli jsme do oblouku vzad - vense stejným držením jako při dojezdu kruhu vzad - ven. To znamená, že jsme zády do kruhu, levá mírně pokrčená noha je zanožená a vytočená, špička je těsně nad stopou, levé rameno a levou paži tlačíme vzad, pravou paži vpřed nad stopu. Hlava je otočená ven z kruhu a stopu sledujeme přes levé rameno (5—7). Ve středu osmy provedeme odraz běžný při kruzích vzad - ven. Po odrazu zůstaneme otočeni hrudníkem do kruhu (9), přednoženou pravou nohu vedeme nad stopou, levé rameno a paže je hodně vzadu, pravé rameno a paže vpředu. Také v tomto přírodě musíme být již v jedné třetině kruhu p: praveni na obrat. Držení ramen a paží zůstává stejné, volnou pravou nohu však přesuneme z přednožení do zanožení tak, aby špička byla bezprostředně nad stopou (11).
Čím více se blížíme polovině kruhu, tím intenzivněji tlačíme levé rameno a paži z:ad, pravou paži vpřed, pravou nohu ještě více zanožíme a znovu vedeme vpřed. Očima sledujeme stopu za patou jedoucí levé nohy pod levým ramenem, to je mezi levou paží a trupem. Dbáme na pevné držení jedoucí nohy v kotníku. Opět musíme cítit, že jedeme po vnější hraně. V polovině kruhu ještě zintenzívníme tlak z.: popsaných poloh (12) a rázným zatlačením levého boku, levé paže a levého ramene do směru jízdy se současným zpevněním volné nohy nad stopou proti směru jízdy a pravého boku vzad provedeme obrat na zadní části levé brusle.

Při obratu dochází k výměně vnější hrany za vnitřní (výměna musí být provedena stejně jako u protitrojky vpřed ve vrcholu), a to tak, že špička brusle opisuje oblouček kolem paty vnitřkem kruhu. Nyní tedy jedeme oblouk vpřed - dovnitř. Bezprostředně po obratu jsme v poněkud neobvyklé poloze — levé rameno a levá paže jsou vpředu, pravá noha a pravá paže vzadu nad stopou (13). Díváme se vpřed. Tuto polohu vyměníme asi ve dvou třetinách kruhu za běžnou dojezdovou polohu při kruzích vpřed - dovnitř, to znamená, že pravou nohu plynule přednožíme (15). Po dojetí ke středu následuje opět odraz a nasazení oblouku na pravou nohu vpřed - dovnitř a celý postup se opakuje.

Provedení protitrojky vpřed - dovnitř (Video ukázka)
Provedení protitrojky vzad - ven (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Chyby kresby obdobné jako u protitrojek vpřed - ven— vzad - dovnitř; málo intenzívní příprava ramen, paží a boku před obratem (platí pro protí-trojku vpřed i vzad); málo energický pohyb všech partií zúčastněných v obratu (to vede k rozkolísanému postoji ve výjezdu z protitrojky) ; strach před pádem při změně hrany ve vrcholu protitrojky (nejlépe zkusit několikrát výměnu hrany s přidržením hrazení nebo spolucvičence — provést několik obratů za sebou po myšlené přímce); špatná práce v koleně jedoucí nohy zvláště při protitrojce vzad - ven(musíme být před obratem hodně v podřepu, nesmíme se však předklánět).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Protitrojka obecně
Protitrojka vpřed - ven / vzad - dovnitř
Protitrojka vpřed - dovnitř / vzad - ven
Chyby v protitrojkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace