m2 m1

Protitrojka vpřed - ven — vzad - dovnitř

 

Celou první polovinu této figury již umíme.

protitrojka_vpred_ven_vzad_dovnitr
Grafické schéma protitrojky vpřed - ven — vzad - dovnitř

Start (1), držení i pohyby jsou totiž stejné jako u měsícových trojek. Nasadíme přední vnější kruh na pravou nohu (2) , v polovině kruhu provedeme obrat trojkou (6) , z trojky vyjedeme obloukem vzad - dovnitř (volná noha je zanožena a jsme otočeni přední částí trupu) do kruhu (8) . Až sem je postup tentýž. Do druhého kruhu však tentokrát nenasadíme oblouk vpřed - ven, nýbrž oblouk vzad - dovnitř na levé noze. Těsně před ukončením prvého kruhu si připravíme levou nohu tak, abychom mohli po přenesení váhy těla na tuto nohu nasadit oblouk vzad - dovnitř přesně v bodě průsečíku podélné a příčné osy osmy. Odrazíme se pravou nohou vyjetím do malého obloučku směrem ke středu následujícího kruhu (10). Paže, které se těsně před odrazem poněkud přesunuly z původního držení (levá vzad, pravá vpřed) do frontální polohy, zaujmou nyní po odrazu opět dřívější polohu (levá vzad, pravá vpřed) (11) rovněž tak ramena. Pravou volnou nohu přednožíme, a abychom se po odrazu nepřetáčeli ven z kruhu, zadržíme ji v přednožení (posunutou mírně se stopy dovnitř kruhu) (11). Jedoucí levou nohu pokrčíme v koleně a jedeme po vnitřní hraně, a to po její střední části. Když se v této poloze blížíme polovině kruhu (12), zatlačíme levé rameno a paži ještě více vzad, pravou paži předpažíme poněkud ven z kruhu, volnou nohu překřížíme rovněž směrem ven z kruhu (13). Dbejme, aby obě ramena i paže byla ve stejné výši a paže rozloženy od těla. Přesně v polovině kruhu provedeme obrat trojkou přechodem s vnitřní hrany na vnější. K obratu nám pomohlo dřívější zatlačení vnějšího ramene vzad a překřížená noha. Současně s obratem vrátíme okamžitě pravé rameno i paži vzad levou paži necháme vpředu, pravá noha je přednožena, pravý bok však tlačíme vzad (14). Špička volné nohy je vytočena těsně nad stopou. V první polovině kruhu, před trojkou, jsme se dívali za sebe na stopu přes levé rameno, nyní se díváme vpřed. Paže i ramena zůstávají až do konce kruhu ve stejné poloze, jakou zaujaly po obratu trojkou. Tak dokončíme kruh (16) , ve středu provedeme normální odraz s nasazením oblouku vpřed - vena postup se opakuje. Stejně jako u měsícových trojek musí být obraty provedeny v polovině - na hlavní ose - a špičky trojek nesmějí být od tohoto směru odchýleny. Obdobným způsobem je ovšem nutné trénovat i trojku na levou nohu vpřed - ven- vzad - dovnitř.

 

protitrojka_vpred_ven_f
Provedení protitrojky vpřed - ven(Video ukázka)
protitrojka_vzad_dovnitr_f
Provedení protitrojky vzad - dovnitř (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Většinu chyb při těchto a všech následujících figurách, které obsahují trojky, je nutno považovat do jisté míry za společné, a proto je také nutné spoledně je promýšlet. Stejné chyby v první polovině figury, které jsme si vyjmenovali u měsícových trojek; odraz dozadu dovnitř provedený příliš dlouhým obloučkem a tažením volné nohy po lede ještě dlouho po odrazu; po odrazu přetáčení ven z kruhu, způsobené překlížením volné nohy; vysoko přednožená volná noha a záklon před trojkou vzad - dovnitř; bezprostředně před trojkou ramena nestejně vysoko (obyčejně zadní,vnější, níže); šikmé špičky trojek (chyby při předních trojkách jsme si vyjmenovali při nácviku měsícových trojek); Chyby při zadních trojkách; Špička kresby stočená proti směru jízdy - příliš intenzivně zatlačené vnější rameno před trojkou zpět a překlížená noha; Špička stočená ve směru jízdy - nedostatečně připravené vnější rameno, to je zpět zatlačené, případně příliš intenzivní zpětný pohyb druhým ramenem po trojce; uvolnění v bocích (tak zvané puštění boku) v obratech (bruslař má mít pocit, že v místě obratu zpevňuje celou pánev a že tlačí boky směrem dolu)přílišné nadlehčování (přeskakování trojek) v obrajtech; překlížená stopa při nasazení kruhu (jak vpřed, tak vzad).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Protitrojka obecně
Protitrojka vpřed - ven / vzad - dovnitř
Protitrojka vpřed - dovnitř / vzad - ven
Chyby v protitrojkách

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace