m2 m1

Chyby v protizvratech

 

Obrat protizvratem můžeme provést opět z jízdy vpřed. či vzad na vnějším. nebo vnitřním oblouku, přičemž se otáčíme v opačném směru. než je počáteční nájezdový oblouk. Protizvrat ven začínáme nasazením oblouku vpřed - ven, následně vedeme volnou nohu plynule podél nohy jedoucí do přednožení se zadrženým bokem zpátky. V okamžiku obratu je volná noha těsně u nohy jedoucí a bezprostředně po obratu, kdy vyjíždíme obloukem vzad - ven se dostává opět do přednožení. Protizvrat ven musíme ve všech jeho částech provádět neustále na vnější hraně, u obratu dovnitř na vnitřní hraně jedoucí brusle.

protizvratovy_obrat_cz

 


 

Chyby v obrazci protizvrat

1. Správný tvar obrazce.

2, 3. Obrat není proveden na podélné ose. Chyba v důsledku špatné zrakové orientace.

4, 5, 6. Hrubé zkreslení zakřivení kružnice do, nebo po obratu v důsledku nesprávně práce horní částí těla nad stojnou nohou.

7. Zkreslení zakřivení kružnice při zakončení obrazce, jako důsledek ztráty rychlosti pohybu a rovnováhy v hraně brusle.

8, 9. Zpřímení oblouku při vjezdu do obratu. S touto chybou se často setkáváme v důsledku nedostatečného natočení horní částí těla ven kruhu před obratem.

 

chyby_protizvrat
Chyby v obrazci Protizvrat

 


 

Chyby v obratu protizvrat

a — Správný tvar protizvratu vpřed - ven, vzad - ven.

b — Správný tvar protizvratu vpřed - dovnitř, vzad - dovnitř.

c — Správný tvar protizvratu vzad - ven, vpřed - ven

d — Správný tvar protizvratu vzad - dovnitř, vpřed - dovnitř.

e — změna hrany brusle u vjezdu do obratu.

f — stopa druhé hrany v obratu.

g — stopa druhého hrany při vjezdu do obratu.

h — ztráta stability na hraně brusle po obratu.

i, j, k, l, m — narušení souososti protizvratu vzhledem podélné ose obrazce.

n — mělký obrat, velikost protizvrau je příliš malá.

o, p, q — případy neprovedení obratu.

 

Chyby v protizvratovém obratu

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Protizvrat obecně
Protizvrat vpřed
Protizvrat dovnitř
Chyby v protizvratech

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace