m2 m1

Protizvrat dovnitř

 

Kresba i technika jsou obdobné jako u protizvratu ven. Jedeme opět tři kruhy, jež se navzájem dotýkají, a v místech, kde bývá přechod vlnovkou, děláme obraty. Začínáme obloukem vpřed dovnitř na pravou nohu.

protizvrat_ven
Grafické schéma stopy protizvratu dovnitř opravit

Nasadíme se stejným držením jako u kruhu vpřed dovnitř (2). Volná noha však brzy po nasazení (asi v jedné čtvrtině kruhu) přejde do přednožení a vedeme ji těsně nad stopou (3). Čím více se blížíme k polovině kruhu, to je k místu obratu, tím intenzivněji tlačíme levé rameno a paži vpřed a pravé rameno a paži vzad, takže trup je natočen zády do kruhu (4). V této poloze se dostaneme až do poloviny kruhu, kde prudkým pohybem pravého boku vzad provedeme obrat na přední části brusle, a to stále na vnitřní hraně. Pata opíše oblouček kolem vrcholu protizvratu dovnitř kruhu, ze kterého přijíždíme (střední — 5). Přednožená noha se v okamžiku obratu přiblíží ke špičce jedoucí nohy, bezprostředně po obratu ji opět v přednožení oddálíme nad stopu. Před obratem se mírně pokrčíme na pravé noze, v obratu se nad-lehčíme vytažením z kolena a po obratu znovu přejdeme do podřepu na pravé noze. Současně s obratem levou paži energicky zapažíme. Podobně jako u protizvratu ven (a později i v případě zvratů) je velmi důležité, aby jak u obratu vpřed, tak i obratu vzad probíhala pohybová příprava plynule bez statických fází. Na obrat má být bruslař připraven bezprostředně před jeho provedením, nikoli delší dobu před ním, což obvykle vede k přetáčení, násilnému vracení ramene, a tím pochopitelně i k narušení kresby. Do dalšího kruhu vjíždíme tedy obloukem vzad dovnitř s držením jako u kruhu dovnitř (7). Tuto zásadu dodržíme po celou délku kruhu (8 — 11). Ke konci kruhu, kdy se blížíme k prvému protizvratu, jsme připraveni na odraz a nasazení oblouku vzad dovnitř. Nasazení je stejné jako u kruhu vzad dovnitř na levou nohu (12). Odlišný je však v průběhu kruhu pohyb volné pravé nohy, která se přesunuje do zanožení (nad stopu) asi ve čtvrtině kruhu (14). Také pravé rameno, paži a bok tlačíme hodně vzad nad stopu. Trup je natočen hrudníkem do kruhu, levá paže tlakem vzad (asi nad stopu) vyrovnává snahu všech ostatních složek natočit trup ještě více hrudníkem do kruhu. Tato poloha je velmi podobná poloze před protitrojkou vzad dovnitř. V okamžiku, kdy dojedeme do poloviny kruhu, to je k místu, kde jsme celou figuru začali, zesílíme ještě více tlak pravým ramenem vzad (15) a prudkým pohybem pravého boku vzad provedeme obrat, tentokrát na zadní části brusle, opět však na její vnitřní hraně (špička opíše oblouček kolem vrcholu protizvratu směrem do středního kruhu). Během obratu se volná noha přiblíží k noze jedoucí a ihned po obratu přejde do zanožení. Zpětný pohyb pravým bokem vzad ve směru rotace vyrovnáváme rázným pohybem pravé paže vzad. Ve stejném směru se pohybovala i levá paže, kterou nyní tlačíme vzad. Hlava byla před obratem otočena čelem do kruhu (sledovali jsme stopu za levou patou), nyní se díváme vpřed před sebe na stopu. Co jsme řekli o práci v koleně jedoucí nohy и protizvratu vpřed, platí zde ve zvýšené míře.

Z protizvratu vzad jsme tedy vyjeli obloukem vpřed dovnitř se stejným držením jako u kruhu vpřed dovnitř (16). Jakmile dojedeme celý kruh, ihned se připravujeme na nasazení dalšího oblouku vpřed dovnitř, kterým se celá figura opakuje. Na závodech se tento cvik jede třikrát, to znamená, že na kresbě musí být tři protizvraty vpřed a tři protizvraty vzad, a to podle vylosování buď na pravou, nebo na levou nohu.

 

priprava
Provedení protizvratu dovnitř (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Nepravidelnosti (boule) v kresbě kruhu před obraty, zvláště před protizvratem vzad způsobené tím, že se bruslař pozdě připraví natočením trupu na vlastní obrat (vyjede ze stopy a pak se na ni chce vrátit); změna hrany v obratech, častěji u zadního než u předního (bruslař musí po celou dráhu cítit, že jede jen na vnitřní hraně); záklon, popřípadě úklon při protizvratu vzad a s tím spojený vlnovkovitý nebo sesmeknutý výjezd z protizvratu (podobnou chybu může způsobit i ne dosti rázná výměna ramen u protizvratu vzad, proto mu věnujeme zvýšenou pozornost); kromě špatně dodržované hlavní osy v obratech (protizvraty nejsou naproti sobě) i křivé vlastní obraty (jestliže se zobáček protizvratu odchyluje do směru, odkud jsme přijeli, znamená to, že jsme v přípravě na obrat přehnali polohu ramen, paže, trupu, popřípadě boku a volné nohy; jestliže se zobáček odchyluje v opačném směru, znamená to, že jsme se nedostatečně připravili).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Protizvrat obecně
Protizvrat vpred
Protizvrat dovnitř
Chyby v protizvratech

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace