m2 m1
 

Jednoduchý Axel-Paulsen / Simply Axel - Paulsen

 

Popíšeme si rozjezd obloukem vzad ven (na pravé noze, odraz levou nohou). Skok nacvičujeme nejprve při menší rychlosti, nesmí však být příliš malá, protože pak jsou pády daleko nebezpečnější (nejsou zmírněny skluzem). Totéž platí i pro nácvik ostatních skoků.

Hned od počátku se budeme snažit naučit se skoku jako celku, nebudeme jej rozkládat, jak tomu bývá zvykem při nácviku předválečným anglickým stylem (nohy těsně u sebc). Uvědomme si, že tento skok obsahuje dvě důležité fáze:

1. Odrazem z levé nohy (z oblouku vpřed ven) a švihem volné nohy vpřed za spolupráce paží výskok (bez otáčení trupu).

2. Mírné stažení paží na prsa, odrazová noha se dotáhne k noze švihové, vlastní obrat (540°), dopad a výjezd na pravé noze obloukem vzad ven.

Ještě než začneme s vlastním nácvikem, bude dobré si uvědomit, jak je Axel-Paulsenův skok lišící se od „zadrženého“ skoku (popsaného zde) v podstatě jen tím, že švihová noha nepostupuje stranou a vpřed zcela napjatá, nýbrž že vedoucí složkou je stehno a koleno, a proto se nemůže dosáhnout zpomalení rotace v prvé fázi skoku — ve svých základních pohybových fázích v odrazu a ve výskoku totožný s kadetem nebo i některými dalšími skoky prováděnými třeba i z nájezdu obloukem vzad dovnitř (např. Salchowův skok), které se postupně změní v „kadetový“, nebo chcete-li ,,axelový“ odraz. Pro větší názornost si porovnejte kinogramy v číselných závokách u těchto skoků)

Pro všechny je typická fáze švihu volné nohy vpřed a stranou (ať už napjatou nebo pokrčenou), odrazu z jedoucí nohy, který končí výponem a propnutím v koleně, a pohybu paží ze zapažení vpřed do vzpažení zevnitř. Tato fáze, vyžadující dokonalou fyzickou připravenost, je jednou z nejzákladnějších fází celého skoku. Proto se stále vracejte ke cvikům, o nichž se hovoří v kapitole o kadetu, a uvědomte si, že zobrazená fáze je typická pro podstatnou část krasobruslařských skoků.

K Axel-Paulsenovu skoku se rozjíždíme překládáním vzad. Když získáme dostatečnou rychlost, přeneseme váhu těla na pravou nohu a jedeme obloukem vzad ven, paže máme ve stejné poloze jako při dojezdu kruhu vzad ven. Otáčíme se zády do kruhu a když se blížíme k místu odrazu, přecházíme do podřepu. Levou nohu vedeme podél jedoucí nohy se současným vytáčením špičky do směru budoucího odrazu. Jakmile vycítíme vhodnou polohu, přeneseme váhu těla na levou nohu do oblouku vpřed ven, vedeném ve směru prvé části předcházejícího oblouku (zdůrazňuji prvé části, protože bruslař obvykle bezprostředně před nasazením nájezdového oblouku zatočí do kruhu, takže nasazení pak bývá až kolmé na předcházející oblouk, místo aby plynule sledovalo velký oblouk, v němž je celý skok prováděn (1 - 3). S nasazením nájezdového oblouku přecházíme do hlubšího podřepu se současným zapažováním až do nejzazší polohy (1 - 3).

schema_stopa_1x_axel
Grafické schéma stopy jednoduchého Axel-Paulsenova skoku

 

1x_axel_foto
Provedení jednoduchého Axel-Paulsenova skoku (Video ukázka)

Tato odrazová poloha je velmi důležitá pro správné provedení celého skoku. V oblouku vpřed ven se dlouho nezdržíme (podle rychlosti 1 - 2m), protože jsme již v podstatě připraveni k vlastnímu odrazu (4).

Pravá volná noha postupuje nyní ze zanožení mohutným švihem celou dolní končetinou vpřed, nikoliv však ve směru po stopě oblouku vpřed ven, nýbrž poněkud vpravo stranou (5), tedy ven z kruhu. Současně s volnou nohou napomáhají odrazu i obě paže, vedené švihem ze zapažení vpřed a vzhůru do vzpažení zevnitř (9), a samozřejmě i odrazová levá noha, která náponem vytahuje tělo do výše a odrazu pomáhá i nepatrným vzpříěením hrany brusle o led (7). Toto vzpříčení se však nesmí změnit ve sklouznutí. Najít si při odrazu vhodný úhel natočení brusle je spíše výsledkem několikaletého cviku bruslaře než nějakých pouček. Celou první fázi skoku bychom mohli porovnat s nácvikem jednoduchého skoku kadeta, a to jak co do nájezdu, tak co do odrazu a pohybu švihové nohy.

Odrazem musí bruslař získat takovou výšku, aby měl na dotočení skoku dostatek času. Bruslař odskakuje obrácen čelem do směru jízdy. Popsanou první fázi dokončuje (lépe řečeno má dokončovat) pouze s nepatrným stočením vlevo za levým ramenem. Zbytek má dotočit ve druhé fázi (to znamená, že se musí otočit o necelých 360°, tedy obličejem opět do směru jízdy, a o 180°, aby dopadl obrácen zády do směru jízdy).

Úplné rotace dosáhneme, když po získání výšky v prvé fázi skoku přitáhneme paže na prsa (12), pravá pokrčená noha zůstane vpředu (13), ale odrazová noha ji dožene, takže v okamžiku nejrychlejší rotace jsou obě nohy blízko sebe (15). Ve druhé fázi splývá osa rotace s osou vedenou těžištěm těla a pravou (původně švihovou) nohou. Ve vzduchu tedy bruslař jakoby přenáší váhu těla z levé (odrazové) nohy na pravou, kolem níž se otáčí.

Na dopad se připravíme tak, že rychle rozvineme paže od trupu (20), abychom zabrzdili přebytečnou rotaci a rázně zanožíme levou volnou nohu zevnitř, tedy poněkud vlevo stranou ven z kruhu (21). Samozřejmým požadavkem je dopad do podřepu na přední část brusle. Vyjíždíme obloukem vzad ven na pravé noze. Hlava byla po celou dobu skoku zpříma a sledovala pohyby trupu.

1x_axel_foto
Práce nohou u Axel-Paulsenova skoku (Video ukázka)

 

Nejčastější chyby

popsané fáze obyčejně u začátečníka splývají, protože si obyčejně netroufá vyskočit přímo vpřed a přitom se hned od počátku nesnaží o rotaci (necháme ho proto jeden nebo dva tréninky skákat jen lehce, aby se přestal bát a aby si navykl na zvýšený počet obrátek, později však dbáme na rozlišování obou fází); příliš dlouhé setrvání bruslaře v poslední části rozjezdového oblouku, kdy se již stáčí příliš dovnitř kruhu; nasazování odrazového obloučku vpřed ven nikoliv ven z kruhu, ale za sebe, jakoby za patu dosud jedoucí nohy; švihová noha vedená do směru původního odrazového oblouku (snažme se ji zpočátku vést přehnaně stranou, jako kdybychom chtěli místo před-nožení unožit); nedostatečný švih volné nohy, pohyb končí u odrazové nohy; malé zpevnění trupu po výskoku (vede ke špatnému sklonu a rozháranému dopadu) — bruslař má mít ve fázi výskoku pocit (to platí pro všechny skoky), jako by chtěl zasáhnout hlavou ve vzduchu zavěšený neviditelný míč; dopadání na obě nohy, nebo dokonce nejprve na odrazovou a pak teprve přísun dopadové jako důsledek špatného sklonu před odrazem (jaký je sklon před odrazem, takový je obvykle i po dopadu) — nutná kontrola trenéra nebo alespoň spolucvičence; přílišný předklon při odrazu; tvrdý dopad na napjatou nohu; špatný rytmus prodlužující nebo naopak zkracující některé fáze nájezdu a odskoku.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Axel - Paulsenův skok obecně / Axel - Paulsen universally
Jednoduchý Axel - Paulsenův skok / Simply Axel - Paulsen
Dvojitý Axel - Paulsenův skok / Double Axel- Paulsen
Trojitý Axel - Paulsenův skok / Triple Axel - Paulsen
Čtverný Axel - Paulsenův skok / Quad Axel - Paulsen
Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Dvojitý Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Axel - Paulsenův skok vnitřní
Axel - Paulsenův skok se zadrženou rotací

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace