m2 m1
 

Jednoduchý Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany

 

Když jsme se dobře seznámili s Axel - Paulsenovým skokem, naučíme se dalšímu, lišícímu se pouze svou druhou fází.

 

schema_stopa_1x_axel
Grafické schéma stopy jednoduchého Axel-Paulsenova skoku

 

Při Axel - Paulsenově skoku do vnitřní hrany dopadáme totiž na stejnou nohu, ze které jsme se odráželi. Této variaci se naučíme proto, že je dobrým zpestřením jízdy a můžeme jí využít v různých kombinacích. Pokud jsme se dobře naučili Axel - Paulsenově skoku, nebude nám jeho zvládnutí dělat žádné potíže.

Aby tento skok byl mohutný, musíme dodržet všechny rady platné pro Axel - Paulsenův skok. Pružný odraz, švih volnou nohou, pohyb paží. Prostě všechny složky, spolupracující při snaze dostat se co nejvýš, musí být zapojeny. V druhé fázi skoku současně s rozvinutím paží, při čemž (při odskoku z pravé nohy) vysuneme levou vpřed a pravou vzad, zanožíme levou volnou nohu těsně nad ledem. Vyjíždíme obloukem vzad - dovnitř. Dopadáme hodně do kolena. Výjezdový oblouk včetně držení paží a nohy je stejný jako u Eurerova skoku

 


Nejčastější chyby

Stejné jako u Axel-Paulsenova skoku; dopad na napjatou nohu (doporučuje se jít více do kolena, než u dopadu do vnější hrany).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Axel - Paulsenův skok obecně / Axel - Paulsen universally
Jednoduchý Axel - Paulsenův skok / Simply Axel - Paulsen
Dvojitý Axel - Paulsenův skok / Double Axel- Paulsen
Trojitý Axel - Paulsenův skok / Triple Axel - Paulsen
Čtverný Axel - Paulsenův skok / Quad Axel - Paulsen
Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Dvojitý Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Axel - Paulsenův skok vnitřní
Axel - Paulsenův skok se zadrženou rotací

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace