m2 m1
 

Vnitřní Axel - Paulsenův skok jednoduchý a dvojitý

 

Skok můžeme použít ke zpestření jízdy, patří však do skupiny skoků, které, i když jsou dobře provedeny, postrádají to nejtypičtější pro skoky: výšku a mohutnost.

 

schema_stopa_1x_vnitrni_ap
Grafické schéma stopy jednoduchého vnitřního Axel-Paulsenova skoku
schema_stopa_2x_vnitrni_ap
Grafické schéma stopy dvojitého vnitřního Axel-Paulsenova skoku

 

Odskakujeme totiž z oblouku vpřed - dovnitř (v tomto případě z pravé nohy), který nám nedovoluje řádně využít švihu volné nohy (při pohybu ze zanožení se volná noha zastavuje u nohy odrazové, tedy na poloviční cestě) Jsme tedy odkázaní jen na pohyb paží a odpérování z kolena jedoucí nohy. Ve vzduchu se otáčíme vlevo o jeden a půl obratu (540°) a dopadneme do oblouku vzad - ven na odrazovou (pravou) nohu.

Nájezdovému oblouku předchází obvykle oblouk vpřed - dovnitř na levé noze. Nájezdový oblouk vpřed - dovnitř nasadíme do hlubokého podřepu na pravé noze. Oblouk je pouze krátký (1 1/2 až 2 m), krátce po nasazení se odrážíme odpérováním pravé nohy v koleně. Paže jdou vzhůru, levá volná noha se přitahuje ze zanožení nad stopou k noze odrazové.

Ve výskoku rychle složíme paže na prsa a otáčíme se ve smyslu obratu trojkou o 1 a 1/2 obratu. Téměř napjaté nohy jsou jsou u sebe. Někdy bývá levá noha mírně pokrčená v koleně. Oba způsoby jsou možné. Po obratu ve vzduchu následuje rychlé rozvinutí paži a dopad do podřepu na pravé noze s výjezdem obloukem vzad - ven.

 


Nejčastější chyby

V nájezdovém oblouku bezprostřední před odrazem se volná noha dostane příliš z kruhu, což vede k značnému přetočení trupu ve směru budoucího otáčení a k znemožnění práce paží, které švihem vzhůru do vzpažení zevnitř mají usnadnit výskok; přílišné zatočení v nájezdovém oblouku dovnitř kruhu, což má podobné důsledky jako prvá chyba; malá rychlost v rozjezdu způsobená obvykle obavou z málo používaného odrazu z oblouku vpřed - dovnitř(uvědomme si, že má-li mít skok alespoň částečně charakter skoku, musí být rozjezd a nájezd velmi rychlý, protože nemůžeme plně využil švihu volné nohy).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Axel - Paulsenův skok obecně / Axel - Paulsen universally
Jednoduchý Axel - Paulsenův skok / Simply Axel - Paulsen
Dvojitý Axel - Paulsenův skok / Double Axel- Paulsen
Trojitý Axel - Paulsenův skok / Triple Axel - Paulsen
Čtverný Axel - Paulsenův skok / Quad Axel - Paulsen
Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Dvojitý Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Axel - Paulsenův skok vnitřní
Axel - Paulsenův skok se zadrženou rotací

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace