m2 m1
 

Čtverný Axel-Paulsen / Quad Axel-Paulsen

 

Dvojitý Axel-Paulsenův skok je králem mezi všemi skoky s několika násobným obratem.

 

Grafické schéma stopy čtverného Axel-Paulsenova skoku

 

Vyžaduje ovšem náležitou výšku. Při všech složitých skocích dbejme jednoduché rady: skákejme je jako skoky jednoduché) to znamená) že jdeme rozbaleni do vzduchu (nesnažíme se rotovat již od země) a teprve ve vzduchu se sbalíme. Tím se stanou dvojité a trojité skoky skutečnými skoky, a ne piruetami točenými z části na zemi zčásti ve vzduchu. Budeme skákat z pravé nohy na levou. Obvykle volíme nájezd obloukem vzad - ven na levé noze stejně jako u jednoduchého provedení tohoto skoku. Když jsme nasadili oblouk vzad - ven na levé noze, vedeme pravou valnou nohu obloučkem směrem ven z kruhu nazad a současně se zhoupneme v koleně levé nohy; koleno je nejníže v okamžiku, kdy již zcela vytočeni hrudníkem ven z kruhu nasazujeme oblouček vpřed - ven na pravou nohu v téměř kolmém směru na dosavadní oblouk. Nasazujeme na mírně pérující pravou nohu (1).

Do hlubšího podřepu přecházíme, teprve když volná levá noha postupuje z mohutného zanožení společně s pažemi ze zapažení vpřed ve směru z překřížení za pravou nohu doleva šikmo vpřed směrem ven z kruhu (4-5). V nejhlubším podřepu jsme asi v polovině :popsaného pohybu (3), kdy se odrazová noha jakoby vzpříčí vnější hranou brusle na ledě a působí nyní jako mohutná pružina) která jednak vlastní silou) jednak pomocí švihu volné nohy (v tomto okamžiku již poblíž nohy odrazové) a v neposlední radě i pohybem paží směrem vzhůru začíná vytahovat celé tělo do vzduchu (7).

Volná noha pokračuje ve svém pohybu doleva z kruhu, takže se stále ještě oddaluje od nohy odrazové, paže se zvedají! a dostávají se až mírně nad hlavu (8). Do této chvíle stále ještě nemůžeme mluvit o vlastní rotaci. Teprve nyní nastává druhá fáze, kdy volná noha přitahuje nohu odrazovou, paže stahujeme na prsa (9), jako bychom se drželi neviditelného závěsu, a trup je téměř kolmo k ledu. Nyní provádíme vzdušnou piruetu. Přitažením odrazové a opožděním nohy švihové a stažením paží na prsa začínáme rotovat (1-18). Provedeme ve vzduchu dva a půl obratu, tj. 900°.

Před dopadem se musíme prudce rozbalit (22), Abychom zabrzdili přebytečnou rotaci a vyjeli po dopadu na vnější hranu brusle pokrčené levé nohy otevřeným obloukem vzad - ven s opačným držením ramen a paží (28).

t_skok_1
Čtverný Axel-Paulsenův skok (Video ukázka)

 

Nejčastější chyby

Snaha rotovat současně s odrazem nebo dokonce ještě dříve; nesprávný rytmus dvojího zhoupnutí v nájezdovém oblouku vzad - ven a vlastním odrazovém oblouku vpřed - ven(druhý oblouček nemá být příliš dlouhý a vlastní odraz nesmí zastihnout bruslaře v okamžiku, kdy již po předčasném zhoupnutí jede delší dobu na napjaté noze; vykloňení trupu přes některý bok při odrazu, takže trup nestojí kolmo k ledu, čímž je ztíženo provedení vlastní "vzdušné piruety" v druhé fázi skoku (zde je při nácviku neustále nutná trenérova kontrola); pozdní rozvinutí paží do opačného držení před doskokem.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Axel - Paulsenův skok obecně / Axel - Paulsen universally
Jednoduchý Axel - Paulsenův skok / Simply Axel - Paulsen
Dvojitý Axel - Paulsenův skok / Double Axel- Paulsen
Trojitý Axel - Paulsenův skok / Triple Axel - Paulsen
Čtverný Axel - Paulsenův skok / Quad Axel - Paulsen
Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Dvojitý Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Axel - Paulsenův skok vnitřní
Axel - Paulsenův skok se zadrženou rotací

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace