m2 m1
 

Axel-Paulsenův skok se zpožděnou (zadrženou) rotaci

 

Pro lepší názornost uvádím i kinogram Axel-Paulsena dalšího bruslaře (čísla obrázků v hranatých závorkách), lišící se od prvého tím, že záběry při odskoku jsou pořízeny zezadu. Navíc je poněkud odlišná technika otáčení hlavy, která v prvém případě zůstává úmyslně zadržena a pomáhá tak zpomalit rotaci, k čemuž přistupuje i optický vjem a jistý klam, zatímco v druhém případě je otáčení hlavy totožné s otáčením trupu.

schema_stopa_1x_ap_zadrzena_rotace
Grafické schéma stopy Axel-Paulsenova skoku se zadrženou rotací

 

Odrazová technika, což je v tomto případě podstatné, je totožná. Stejně jako v případě popisu Axel-Paulsena, tak i zde upozorňuji zejména na fáze totožné s odrazem u kadetu (7 8 , porovnej s odkazem [10] ke skoku Kadet. Nájezd je stejný jako při běžném Axel-Paulsenově skoku. Opět najíždíme velkým obloukem vzad ven, např. na pravé noze, odraz z vnějšího oblouku vpřed na levé noze. (1 - 5) a [4 - 9]. Nesmírně důležitý je opět výpon na absolutně napjaté odrazové noze (8) a [10], při němž přecházíme ze střední části brusle na přední a nakonec na zoubky. Markantně rozdílný proti prvnímu skoku je pohyb švihové nohy. V prvém případě jsme vedli švihovou nohu do výšky směrem ven z kruhu a snažili jsme se přitom dostat co nejvýše koleno, noha mohla být tedy mírně pokrčená. V tomto případě musíme mít švihovou nohu zcela napjatou a vést ji vzhůru opět směrem ven z kruhu (6 - 9) a [9 - 11].

Snažíme se tedy dostat co nejvýše nárt volné nohy. Tento pohyb musí být doprovázen mohutným odrazem levé nohy a snahou dostat vzpřímený trup co nejvýše. Musíme mít pocit, jako bychom se chtěli hlavou dotknout neviditelného míče zavěšeného kdesi nad námi. Současně nám k tomu pomáhá také švih paží ze zapuzení vzhůru stranou (5 - 8) a [5 - 11].

Tím jsme uzavřeli první fázi skoku.

Druhou fázi tvoří vlastní rotace (11 - 17) a [12 - 24]. Rotaci napomáhají paže, nedochází však k úplnému snožení. Celý zbytek skoku je dotočen v mírném roznožení s napjatou švihovou nohou, proto také rotace probíhá daleko pomaleji. Na první pohled je to patrné zejména v druhé fázi, kde nenastává očividné zrychlení rotace, jako je tomu u „zavřeného" Axel-Paulsenova skoku. Celkovému zpomalení rotace napomáhá i zadržení hlavy čelem ve směru švihu volné nohy, tedy ven z kruhu, a postupně v průběhu celé rotace stále p roti jejímu směru.

Pravá noha se po dosažení nejzazšího bodu dráhy svého pohybu vzhůru poněkud opozdí (9 - 12), levá noha ji obloukem oběhne. V tomto okamžiku se již připravujeme na dopad. Rychle rozvineme paže daleko od trupu a pokrčenou pravou nohu připravíme na pružný, měkký dopad (17 - 19) na přední část brusle. Nezapomeňme opět na důrazný pohyb volné nohy do zanožení dovnitř ven z kruhu (18 - 20). Výjezd obloukem vzad - ven musí být mohutný a plynulý (18 - 20) a [30 - 32].

 

Nejčastější chyby

Špatná souhra pohybu odrazové a švihové nohy (v případě, že švihne volná noha příliš brzy vzhůru, přenese se pohyb volné nohy na trup a vede k přílišnému záklonu nebo úklonu před odrazem, což způsobí obyčejně pád); opožděný pohyb švihové nohy vzhledem k noze odrazové připraví naopak bruslaře o cenné centimetry při nabírání výšky; snaha rotovat ihned po odrazu (správný je pocit, kdy necháme tělo volně otáčet, využívajíce tak energie získané odrazem, aniž rotaci napomáháme nějakými křečovitými pohyby); pohyb švihové nohy při odrazu kolem nohy odrazové (švihová noha nemá rotaci téměř vůbec napomáhat, má být vedena spíše do unožení); otáčení trojkovými obraty ve výjezdu nebo špatný sklon při odrazu, způsobený obyčejně výše popsanou nedokonalou souhrou pohybu odrazové a švihové nohy.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Axel - Paulsenův skok obecně / Axel - Paulsen universally
Jednoduchý Axel - Paulsenův skok / Simply Axel - Paulsen
Dvojitý Axel - Paulsenův skok / Double Axel- Paulsen
Trojitý Axel - Paulsenův skok / Triple Axel - Paulsen
Čtverný Axel - Paulsenův skok / Quad Axel - Paulsen
Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Dvojitý Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Axel - Paulsenův skok vnitřní
Axel - Paulsenův skok se zadrženou rotací

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace