m2 m1
 

Axel-Paulsenův skok obecně / Axel-Paulsen univesally

 

Ve všech skocích jsou čtyři fáze provedení:

 • příprava neboli nájezd,
 • odraz,
 • rotace,
 • dopad.

Příprava, neboli nájezd

Při nájezdu se používá nejčastěji zadní vnější oblouk. Příprava ke skoku neboli nájezd vyžaduje dobré, přímé držení a správný náklon osy těla. Rovněž při nasazení do odrazu je nutné správné držení těla, kdy celá váha je přesně nad jedoucí nohou.

Odraz

V odrazovém oblouku dochází k nápřahu volné nohy a paží vzad, svaly jsou maximálně napjaté a připravené k odrazu. V okamžiku odrazu dochází k uvolnění této energie. Opřením o vnější hranu jedoucí nohou, dopnutím odrazové nohy přes zoubek, a to s pomocí paží a švihu volné nohy, dochází pak k samotnému odrazu a ke vzlétnutí do vzduchu.

Používané svalové skupiny

stabilizující svaly: svaly používané k odrazu:
 • čtyřhlavý sval,
 • bederní zádové svaly,
 • široké zádové svaly,
 • hýžďové svaly.
 • dvouhlavé stehenní svaly,
 • hýžďové svaly,
 • prsní svaly,
 • břišní svaly.

Stabilizující svaly jsou svaly, nebo svalové skupiny, které udržují bruslaře v pevné pozici před odrazem, pomáhají tím k samotnému odrazu.

 • Čtyřhlavý sval pomáhá bruslaři být v pevné pozici před odrazem. K posílení čtyřhlavého svalu doporučujeme dřepy, pro větší efektivitu se závažím. Při cvičení je nutné držet záda vzpřímená.
 • Bederní zádové svaly pomáhají udržovat tělo zpříma, to vede k dobré stabilizaci před odrazem.
 • Široké zádové svaly pomáhají udržet tělo vzpřímené. Doporučuje se cvičení s míčem, vleže ve vodorovné poloze a s lopatkami přitisknutými k míči. Další cvik bývá rovněž s míčem, tentokráte přitisknutým na prsa.
 • Hýžďové svaly taktéž stabilizují bruslaře před odrazem a pomáhají mu k odskoku. Jejich vhodné jejich procvičování – výpady vpřed, a to pro větší efektivitu se zátěží.

Svaly používané k odrazu jsou ty svaly nebo svalové skupiny, které pomáhají bruslaři dostat se do vzduchu.

 • Dvouhlavý stehenní sval je hlavním činitelem k odrazové síle. Doporučujeme cvičení s míčem, kdy je míč pod chodidly. Potom zvedáme pánev.
 • Hýžďové svaly používáme k odrazu. Pro posílení rovněž doporučujeme výpady, případně se zátěží.
 • Prsní svaly jsou používány ke stažení při rotaci a doporučené cvičení je rovněž s míčem, kdy používáme na jejich posílení menší závaží.
 • Břišní svaly používané při odrazu je nutno posilovat cvičením na podlaze, např. kliky na loktech.

Rotace

Přímá a těsná poloha těla umožňuje i provedení vícenásobných skoků. Pro ně je důležitá těsná poloha paží a těsně zkřížené nohy. Předklon v rotaci znamená její ztížení, protože se rotace zpomaluje. Špatná pozice těla v rotaci je obyčejně způsobena chybou v odrazu. Když např. přechod z odrazové nohy na dopadovou je opožděn, tak dochází při rotaci ke špatné poloze. Rovněž ohnuté nohy při rotaci znemožňují hladký a jistý dopad

Dopad

Při provedení skoků je nutné otevírat rotaci mezi dvě a půl až dvě a tři čtvrtě otočkou. Čtvrtinu otočky před dokončením skoku lehkým zvednutím volné nohy pak zarážíme rotaci, a to k umožnění hladkého dopadu.

Při dopadu je volná noha propnuta, záda vzpřímená a ramena ve stejné výši.

Technika

Příprava na Axela záleží na správném nacvičení a provedení kadeta. Na obrázku je znázorněna přípravná fáze. Nasazení do odrazu, obě paže a volná noha v dobrém nápřahu vzad, dobré propnutí volné švihové nohy a konečně pěkné postavení při dopadu. Provedení axela poněkud zkracuje akci švihové nohy, ale postavení při rotaci a dopadu je dobré.

Stopy při odrazu jsou v zásadě trojího druhu:

 • Čistý odraz z hrany přes spodní zub brusle.
 • Odraz s mírným uvolněním hrany do odbrzdění, bez změny směru skoku a rovněž přes spodní zub brusle.
 • Těžce sklouznutý odraz, kdy dochází k přehnané rotaci již na ledě. Takový druh odrazu zpomaluje skok a zkracuje letovou fázi.
axel_obecne
Základní schéma Axel-Paulsenova skoku

 


Nejčastější chyby

 

Snaha rotovat současně s odrazem nebo dokonce ještě dříve; nesprávný rytmus dvojího zhoupnutí v nájezdovém oblouku vzad - ven a vlastním odrazovém oblouku vpřed - ven(druhý oblouček nemá být příliš dlouhý a vlastní odraz nesmí zastihnout bruslaře v okamžiku, kdy již po předčasném zhoupnutí jede delší dobu na napjaté noze; vykloňení trupu přes některý bok při odrazu, takže trup nestojí kolmo k ledu, čímž je ztíženo provedení vlastní "vzdušné piruety" v druhé fázi skoku (zde je při nácviku neustále nutná trenérova kontrola); pozdní rozvinutí paží do opačného držení před doskokem.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Axel - Paulsenův skok obecně / Axel - Paulsen universally
Jednoduchý Axel - Paulsenův skok / Simply Axel - Paulsen
Dvojitý Axel - Paulsenův skok / Double Axel- Paulsen
Trojitý Axel - Paulsenův skok / Triple Axel - Paulsen
Čtverný Axel - Paulsenův skok / Quad Axel - Paulsen
Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Dvojitý Axel - Paulsenův skok do vnitřní hrany
Axel - Paulsenův skok vnitřní
Axel - Paulsenův skok se zadrženou rotací

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace