m2 m1
 

Dvojitý Euler / Double Euler

 

Způsob provedení tohoto skoku je shodný s Eulerovým skokem. Při dvojitém skoku odskakuje bruslař s jedné nohy, otáčí se o 720° a dopadá na druhou nohu.

 

schema_stopa_2x_euler
Grafické schéma stopy dvojitého eulerova skoku

 

Je rovněž možné kombinovat tento skok s jinými: skoky ve volné jízdě. Vysvětlíme si případ, kdy skáčeme s pravé nohy na levou. Nájezd tvoří veliký oblouk (půlkruh) na levé naze vpřed - dovnitř. Lehkým odrazem, známým z kruhu vpřed - dovnitř, přejdeme do oblouku na pravé noze vpřed - dovnitř. Ten je však jen zcela krátký, neboť téměř ihned po odrazu se musíme Připravit na obrat do oblouku vzad - ven na pravé noze. Obrat však neprovedeme trojkou, kterou bychom nezískali kmih pro odskok, nýbrž širokým přešlápnutím (natočením trupu pravým ramenem a paží hodně vpřed). Obratem do oblouku na levé noze vzad - dovnitř s frontálním držením ramen a paží přejdeme téměř ihned po zatížení levé nohy ve zmíněném oblouku do oblouku na pravé noze vzad - ven (1).

Pravé rameno a pravá paže je vzadu, levé rameno s paží poněkud vpředu, levá volná noha je překřížena před pravou, jedoucí pravá péruje v koleně (3). V tomto oblouku jedeme asi jeden a pul až tři metry, někdy i více, podle rychlosti nájezdu. čím větší rychlost tím je odrazová spirála delší.

Bezprostředně před odskokem překřížíme ještě více levou nohu a potom prudkým švihnutím doleva stranou a do výše se současným odrazem pravou nohou a švihnutím levé paže. Přibližně ve stejném směru provedeme odskok (7). Levá volná noha, která je téměř napjata a opisuje ve vzduchu oblouk (8 - 10), levé rameno i paže, všechny tyto složky napomáhají otočení celého těla ve vzduchu a 720° ve směru za levým ramenem. Je důležité, abychom vedli volnou nohu do vzduchu nikoliv ihned za sebe, nýbrž stranou velkým obloukem kolmo na směr odrazu.

Ještě před dopadem na levou nohu si připravíme ramena a paže, a to pravé rameno a paži vpřed, levé rameno a paži vzad (15). Dopad musí být měkký (do podřepu). Dopadáme na přední část vnitřní hrany levé brusle (17). Vyjedeme obloukem vzad - dovnitř na levé noze. Pravá noha je zanožena, vytočena dovnitř kruhu (špička těsně nad ledem). Vyjedeme obloukem o velikém poloměru (19). Dbejme abychom v nájezdu i výjezdu jeli hodně položeni v hraně. Celý skok musí vypadat mohutně.

 


Nejčastější chyby

Pomalý nájezd a špatné položení do hran, nepřekřížená volná noha před odskokem; malý podřep - špatné posazení - bezprostředně před odskokem; odraz se špičky (musíme se odrážet z celé hrany); začátečníci vedou volnou nohu malým obloučkem do vzduchu a hned za sebe, protože mají pocit povedou-li nohu velkým obloukem, že se nepostačí ve vzduchu otočit o jeden celý obrat (Při odrazu i po dopadu je bruslař zády ke směru jízdy); vtlačení vnějšího ramene při výskoku dolu (má napomáhat letu směrem ven z kruhu a do výše); tvrdý dopad na napjatou nohu, často až na zoubky brusle; krátký výjezd.

 


Podobná témata

Eulerův skok obecně
Jednoduchý Eulerův skok
Dvojitý Eulerův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace