m2 m1
 

Jednoduchý Flip / Single Flip split /(odpíchnutý Salchow) s roznožkou

 

Dobré provedení skoku předpokládá bezpečné zvládnutí roznožky. Zdůrazňuji to proto, že není-li fáze v roznožení provedena dokonale, pak raději skok neskákejme, nebude to ani odpíchnutý Salchowův skok, ani odpíchnutý Salchowův skok s roznožením.

schema_skoku_1x_flip_roznozka
Grafické schéma stopy jednoduchého skoku Flip (odpích. Salchow) s roznožkou

 

Popíšeme si skok s nájezdem na levé noze. Rozjezd a nájezd jsou stejné jako na odpíchnutý Salchowův skok. Po oblouku vpřed ven a obratu trojkou do oblouku vzad dovnitř na levé noze se zanožením pravé nad stopu jsme připraveni na odraz. Paže a ramena prošly frontální polohou a nyní je levá vzadu a pravá vpředu. Přejdeme ještě do hlubšího podřepu, volná pravá noha se vysunuje v zanožení daleko vzad, zoubky bruslí se zapíchnou do ledu a napomáhají výskoku.

Ve výskoku nejsou nohy ve svislé poloze vedle sebe, ale musíme je dostat do roznožení. Celý pohyb začíná levá noha, kterou po vzepření na zoubcích pravé brusle švihneme do unošení ven z kruhu. Pravá noha napomáhá roznožení pohybem vpřed do přednožení. Paže pohybem vzhůru usnadňují získání výšky.

V prvé fázi skoku je rotace ve vzduchu vlevo pomalejší než ve fázi druhé, kdy snožením a přitažením paží urychleně dokončíme obrat o 360° a prudkým rozvinutím paží se připravíme na dopad na pravou nohu do oblouku vzad ven.

 

2x_flip_foto
 

Nejčastější chyby

Ohyby v nájezdu a odrazu stejné, jako u odpíchnutého Rittbergerova skoku; malé roznožení ve vzduchu; vykopnutí švihové nohy málo stranou do roznožení, takže pak zbývá málo času při letu vzduchem na dotočení a celá figura ztrácí charakter skoku; švihová noha (v popisovaném případě pravá) nesmí rovněž příliš napomáhat rotaci tím, že s ní švihneme po odpíchnutí, obloukem ve směru rotace, nýbrž má být vedena skutečně stranou - ven z kruhu.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Skok Flip obecně / Flip universally (odpichnutý Salchow)
Poloviční skok Flip / Half Flip universally (odpichnutý Salchow)
Jednoduchý skok skok Flip / Single Flip (odpichnutý Salchow)
Dvojitý skok Flip / Double Flip (odpichnutý Salchow)
Trojitý skok Flip / Triple Flip (odpichnutý Salchow)
Čtverný skok Flip / Quad Flip (odpichnutý Salchow)
Jednoduchý skok skok Flip / Single Flip (odpichnutý Salchow) s roznožkou

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace