m2 m1
 

Trojitý Flip / Triple Flip (odpíchnutý Salchow)

V této kapitole se nebudeme zabývat popisováním jednotlivých skoků, protože bychom v podstatě jen opakovali to, co jsme řekli při probírání jednotlivých skoků a jejich dvojitém provedení.

Není totiž podstatného rozdílu v technice dvojitého a trojitého skoku. Jediný rozdíl je v tom, že jestliže jsme si mohli při dvojitém obratu zapomenout na některou z dobře míněných rad, a přesto jsme skok dobře provedli, pak při trojitém skoku už se nám to asi nepodaří.

Dotočení tří obrátek ve vzduchu vyžaduje větší výšku výskoku a dokonalejší postavení ve vzduchu. Jestliže si tedy někdo nebral k srdci radu, aby například při dvojitém Axel-Paulsenově skoku nabíral výšku s otevřeným postavením paží a volné mhy a nerotoval hned od počátku, a přesto skok zvládl (i když v horším provedení), pak se mu to jistě nepodaří v případě trojitého Axel-Paulsenova skoku.

Totéž platí i o ostatních trojitých skocích. Budeme-Ii pečlivě dodržovat všechna pravidla pro dvojité skoky a budeme-li se snažit dosáhnout ještě větší výšky výskoky, nebude problémem přidat další obrat ve vzduchu. Napomůžeme mu navíc rychlejším přitažením paží na prsa. Rovněž dodržování zásady, zpevněného trupu“ ve vzduchu a rytmických pohybů v nájezdu nám dopomůže k úspěšnějšímu provedení trojných skoků.

Důležitá je zřejmě také psychická připravenost závodníka. Velmi často vidíme, že i vynikající skokani v závodě selžou. Není to jistě tím, že trojitý skok technicky nezvládli. Spíše jim v tom brání určitá nervozita, která jim nedovolí zbavit se křečovité snahy současně s výskokem rotovat.

Trojitý skok se od dvojitého poněkud liší ve výskoku tím, že není v možnostech skokana ani při dobrém odrazu získat takovou výšku, aby si mohl dovolit v prvé fázi dostatečně zpomalit rotaci. Přesto však technika odrazu, pohyb volné nohy i paží musí zůstat stejné. Půjde jen o míru zpomalení rotace, která nesmí být překročena ať už v jednom či druhém směru. Bruslař musí získat zkušenosti a mít i pohybový cit, aby vystihl optimální okamžik.

A v těchto nuancích hraje důležitou roli klid. Pokud bude trenér bruslařův výkon ve volné jízdě jako celku hodnotit podle toho, zda se mu zdařil či nezdařil např. trojitý salchow, pak nevytváří podmínky pro nutné psychické uvolnění a pro perfektní nerovnosvalovou koordinaci. Stále ještě jsme ve fázi vývoje skokanské techniky, která nám připomíná předchozí léta. Tehdy se běžně neprováděly trojité skoky, zejména u žen. V této době se u bruslařů vytvářely podobné psychické zábrany. Dnes jsou všechny trojité skoky samozřejmým požadavkem a daleko dříve k jejich nácviku přistupují noví adepti krasobruslcní. Doba, kdy i čtverné skoky budou běžně ovládat alespoň všichni ti, kteří se budou chtít zúčastňovat vrcholových soutěží, nás teprve čeká.

Na připojených kinogramech máte možnost sledovat jednotlivé fáze trojitého skoku. Kinogramy dobře poslouží svému účelu, zejména při srovnávání s technikou týchž skoků dvojitých.

schema_skoku_3x_flip
Grafické schéma stopy trojitého skoku Flip

 

schema_skoku_3x_flip
Provedení trojitého skoku Flip (Video ukázka)

Nejčastější chyby

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Skok Flip obecně / Flip universally (odpichnutý Salchow)
Poloviční skok Flip / Half Flip universally (odpichnutý Salchow)
Jednoduchý skok skok Flip / Single Flip (odpichnutý Salchow)
Dvojitý skok Flip / Double Flip (odpichnutý Salchow)
Trojitý skok Flip / Triple Flip (odpichnutý Salchow)
Čtverný skok Flip / Quad Flip (odpichnutý Salchow)
Jednoduchý skok skok Flip / Single Flip (odpichnutý Salchow) s roznožkou

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace