m2 m1
 

Skok Flip obecně / Flip universally /(odpíchnutý Salchow)

 

Při tréninku Salchowa se rozhodl Bruce Mapes (vyslov Brús Mejps)přidat odpíchnutí druhou nohou, čímž vznikl odpíchnutý salchow. Není známo, kdy a jak došlo k záměně tohoto názvu za flip.

Příprava, neboli nájezd

Bruslaři obyčejně používají k přípravě skoku, k nájezdu, vnější trojku vpřed nebo měsícový krok. Jako při všech skocích je důležité, aby v přípravné fázi měl bruslař dobré držení těla s napnutými pažemi, vzpřímenou horní část těla. A aby celou vahou těla stál nad jedoucí nohou.

Odraz

Podobně jako při všech skocích musí být připraveny před odrazem dva typy energie:

 • 1. odrazová síla,
 • 2. rotační síla.

Po provedení trojky je bruslař mírně v předklonu, jeho levá strana těla je nad jedoucí nohou a pravá volná strana těla v nápřahu vzad. Tím je vytvořeno napětí v těle tak, že bruslař je připraven k odrazu. V okamžiku srovnání horní části těla – ramen a boků do paralelní polohy, dochází k odpíchnutí, tím ke vzlétnutí do vzduchu.

Používané svalové skupiny

stabilizující svaly: svaly používané k odrazu:
 • čtyřhlavý sval,
 • šikmé břišní svaly,
 • bederní zádové svaly,
 • hrudní svaly,
 • hýžďové svaly.
 • dvouhlavé stehenní svaly,
 • hýžďové svaly,
 • prsní svaly,
 • stehenní přitahovače,
 • břišní svaly.

Stabilizující svaly udržují bruslaře v silné stabilní pozici a připravené k odrazu.

 • Čtyřhlavý sval pomáhá bruslaři být v pevné pozici před odrazem, k posílení čtyřhlavého svalu doporučujeme dřepy, pro větší efektivitu se závažím, při cvičení je nutné držet záda vzpřímená.
 • Šikmé břišní svaly pomáhají stabilizovat pánevní oblast při natočení těla před odrazem. Na posílení šikmých břišních svalů se doporučuje cvičení s míčem, v poloze na boku těla s upaženou volnou nohou v různých polohách.
 • Bederní zádové svaly pomáhají udržovat tělo zpříma a tím pomáhají k dobré stabilizaci před odrazem. Doporučuje se cvičení s míčem, vleže ve vodorovné poloze s lopatkami přitisknutými k míči.
 • Hrudní svaly, podobně jako bederní zádové svaly, pomáhají stabilizovat polohu těla bruslaře před odrazem. Vhodné je cvičení vleže, s míčem přitisknutým na prsa a se zvedáním paží. Pozn.: komentátor mluví o švýcarském míči, anglicky – swiss ball.
 • Hýžďové svaly rovněž stabilizují bruslaře před odrazem a také pomáhají k vlastnímu odrazu. Jejich procvičování – výpady vpřed, pro větší efektivitu se zátěží.

Svaly používané k odrazu jsou ty svaly nebo svalové skupiny, které pomáhají bruslaři dostat se do vzduchu při vlastním odrazu.

 • Dvouhlavý stehenní sval je hlavním činitelem k odrazové síle. Doporučujeme cvičení s míčem, kdy je míč pod chodidly a přitom zvedáme pánev.
 • Hýžďové svaly používáme k odrazu. Pro posílení rovněž doporučujeme výpady, případně se zátěží.
 • Prsní svaly jsou používány ke stažení při rotaci a doporučené cvičení je rovněž s míčem, kdy bruslař je v poloze ležmo na lopatkách a zvedá závaží do vzpažení.
 • Stehenní přitahovač pomáhá při odrazu k dosažení rychlé rotace ve vzduchu. Cvičení se provádí vleže na zádech, s nohami svírajícími položený míč na zemi. Tento cvik znázorňuje pohyby těla ze strany na stranu při zvedání bederní části těla.
 • Břišní svaly používané při odrazu je nutno posilovat cvičením na podlaze, např. kliky na loktech.

Rotace

Pozice těla v rotaci je velmi důležitá nejen pro provedení skoku, ale i pro kvalitu jeho provedení. Zde je příklad dobré pozice těla v rotaci – vzpřímená, pevná a těsná. Paže je nutné mít těsně u těla a nohy také těsně zkřížené. Při dobré pozici těla v rotaci jsou možné vícenásobné skoky. Příklad špatné pozice těla v rotaci je předklon bruslaře, který vytváří v rotaci opisování větších kruhů částmi těla, čímž se rotace zpomaluje.

Dopad

Při provedení skoků je nutné otevírat rotaci, a to otočkou mezi dvě a půl až dvě a tři čtvrtě této. Čtvrtinu otočky před dokončením skoku lehkým zvednutím volné nohy rotaci zarážíme, abychom umožnili hladký dopad.

Při dopadu je volná noha propnuta, záda vzpřímená a ramena ve stejné výši.

Technika

Flip, původně odpíchnutý salchow, se provádí odrazem ze zadní vnitřní hrany, ale tak, že odrazová hrana je o mnoho méně zakřivená do oblouku, než jak tomu je u salchowa. Jsou dva hlavní způsoby nájezdu na flip. Je to přední vnější trojka do zadní vnitřní odrazové hrany a pak přední měsícový krok. Je na bruslařích a trenérech, kterému z nájezdů dávají přednost. Důraz se klade na správnou polohu těla před odrazem, s napnutými pažemi vpředu a vzadu (levá vpředu a pravá vzadu).

Stopy na ledě nám ukazují, zdali jde o chybný, nebo správný odraz.

 • Chybný v případě, kdy je trojka zatočena příliš do kruhu a dochází k rotaci již před odrazem. Stopa odpíchnutí je v tomto případě příliš v kruhu.
 • Další případ nastává, když dochází ke změně hrany ze zadní vnitřní na zadní vnější, s cílem vytvořit si větší rotační sílu. Zde je nutno uvést, že za takový odraz je nutná bodová srážka.
 • Odrazová stopa je správná v tom případě, kdy je trojka provedena hodně v přímém směru a stopa odpichu je těsně vedle odrazové hrany.
flip_obecne
Základní schéma skoku flip

 


Nejčastější chyby

Je nutné říci, že existuje mnoho jemných variací základní techniky provedení skoku v závislosti od věku, výšky a stavby těla bruslaře.

Chyba nastává v případě, kdy dochází k přílišnému zakřivení zadní vnitřní odrazové hrany a k odpichu uvnitř kruhu, což způsobuje poměrně otevřenou polohu těla při rotaci a následkem je nedotočení rotace a pád.

Další chybou je postavení těla v odrazovém oblouku, když je příliš nakloněno do kruhu. Při této chybě je porušena osa těla.

Bruslař se soustřeďuje na to, aby odpichoval v přímém směru za sebou, při bodání příliš do kruhu by došlo k přetočení horní části těla při odrazu.

Bruslař klade důraz na to, aby odrazová hrana byla skutečně zadní vnitřní hranou.

Většina trenérů dává přednost vnější trojce v nájezdu před měsícovým krokem. Volná noha před odpichem nemá být příliš vysoko, protože tím dochází k přílišnému předklonu, případně k narušení osy těla před odrazem.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Skok Flip obecně / Flip universally (odpichnutý Salchow)
Poloviční skok Flip / Half Flip universally (odpichnutý Salchow)
Jednoduchý skok skok Flip / Single Flip (odpichnutý Salchow)
Dvojitý skok Flip / Double Flip (odpichnutý Salchow)
Trojitý skok Flip / Triple Flip (odpichnutý Salchow)
Čtverný skok Flip / Quad Flip (odpichnutý Salchow)
Jednoduchý skok skok Flip / Single Flip (odpichnutý Salchow) s roznožkou

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace