m2 m1
 

Jednoduché skoky obecně

 

Bude správné, když se seznámíme s jednoduchými skoky, které mohou být vhodnou průpravou ke zvládnutí náročnějších skoků. Nebo i po letech mohou ozvláštnit některou krasobruslařskou jízdu.

Legenda použitých zkratek
P Pravá noha
L Levá noha
v vpřed
z vzad
V Ven
D Dovnitř
leva_noha1 Levá noha
prava_noha1 Pravá noha
P p V = pravá noha vpřed - ven apod.

 

1. Skočená trojka 11. Skočená protitrojka
2. Skočený zvrat 12. Skočený protizvrat
3. Skočená klička 13. Protitrojkový skok Mohawk
4. Protizvratový skok Baierův 14. Protizvratový skok nůžkový
5. Zvratový skok nůžkový 15. Zvratový skok Choctaw
6. Schaeferův skok 16. Bohwilův skok (Bowil jumps)
7. Pat Lowův skok (Patrik Low jumps) 17. Měsícový skok
8. Wilsonův skok 18. Kružítkový skok
9. Kadet 19. Trojkový skok z vnitřní hrany
10.   20.  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace