m2 m1
 

Kadet

 

Bude správné, jestliže se naučíme všem základním skokům a piruetám na obě dvě strany. Kadet je v podstatě prvek, kterému jsme se již naučili obrat přešlápnutou trojkou, provedený ve vzduchu. Popíšeme si kadeta s levé na pravou. Rozjedeme se překládáním vzad doprava s normálním držením, to znamená, že pravá paže a rameno jsou vzadu. Nasadíme vnější oblouk dozadu na pravé noze (1), vyměníme držení (levá paže a rameno vzad a pravá dopředu), zanožíme levou volnou nohu a provedeme na ledě obrat přešlápnutou trojkou (2 - 3) zezadu dopředu tak, jak jsme se tomu učili na osmě. Zde ovšem jedeme v kruhu o velkém poloměru a daleko vetší rychlostí.

trojkovy_skok_kadet
Grafické schéma stopy skoku Kadet

Po obratu jedeme na levé noze vnější oblouk vpřed, pravou nohu zanožíme, levá paže je vpředu, pravá mírně vzadu (6). Nyní přejdeme do podřepu na levé noze a švihem se současným odrazem levou, vysoko přednožíme pravou (8 - 13).

Letíme vzduchem. Zapamatujeme si důležitý moment. Přednoženou nohu musíme bezpodmínečně vést směrem ven z kruhu, to znamená, že v tomto případě trochu stranou, doprava. Jinak děláme stejný pohyb jako při obratu přešlápnutou trojkou zepředu dozadu na ledě. Otáčíme se doleva (14 - 18) o 180° a dopadáme na pravou nohu do vnějšího zadního oblouku (19). Levou nohu rychle zanožíme. Nasadíme opačné držení. Levá paže je vpředu (21) a je otočena obličejem ven z kruhu (21). Zde i ve všech výjezdech 18 u ostatních skoků, to děláme proto, že levá paže nám svým zadržením vpředu pomůže zabrzdit rotaci, a pomůže tak ke klidnému výjezdu velkým obloukem, tak zvanou spirálou (22). Vidíme tedy, že i zde zůstávají stejné tři fáze, nájezd, vlastní skok, který se skládá z odrazu, letu vzduchem a dopadu, a výjezd. Všechny tři jsou stejně důležité pro výšku skoku. Nejdůležitější pro vlastni skok je odraz. Musí být proveden z podřepu za vzorné spolupráce všech složek, to je odrazové nohy, švihu paží a volné nohy. Jedině při sladění všech těchto složek dosahujeme maximální výšky skoku.

kadet
Provedení skoku kadet (Video ukázka)
kadet_foto_k
Další provedení skoku kadet (Video ukázka)
kadet_foto_h2
Další provedení skoku kadet (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Pomalý nájezd; slabý odraz z málo pokrčené odrazové nohy; volná noha vedena do vzduchu, nikoliv ven z kruhu, ale před sebe, to je ve směru myšleného pokračování kruhu, po kterém najíždíme; špička volné nohy je příliš zvednuta do výše (ve vzduchu musí být tlačena směrem k ledu); paže při skoku příliš vysoko (mohou být lehce nad úrovní temene hlavy); tvrdý dopad na nataženou nohu (vede případně i k pádu); paže při dopadu málo energicky změní držení (vnější paže musí okamžitě, současně s dopadem nebo ještě lépe okamžik před dopadem předpažit, jinak po dopadu dojde k přetočení, a tím k vychýlení trupu ven z kruhu); volná noha při dopadu
směřuje do kruhu (což vede rovněž k podporování původní rotace a přetáčení, lépe je vést nohu poněkud dozadu stranou - ven z kruhu); otočení hlavy ve výjezdu obličejem do kruhu (lépe je dívat se přes rameno ven z kruhu).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

1. Skočená trojka 11. Skočená protitrojka
2. Skočený zvrat 12. Skočený protizvrat
3. Skočená klička 13. Protitrojkový skok Mohawk
4. Protizvratový skok Baierův 14. Protizvratový skok nůžkový
5. Zvratový skok nůžkový 15. Zvratový skok Choctaw
6. Schaeferův skok 16. Bohwilův skok (Bowil jumps)
7. Pat Lowův skok (Patrik Low jumps) 17. Měsícový skok
8. Wilsonův skok 18. Kružítkový skok
9. Kadet 19. Trojkový skok z vnitřní hrany
10.   20.  

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace