m2 m1
 

Poloviční Lutz / Half Lutz/

 

Začneme nájezdem na levou nohu. Překládáním vzad vlevo získáme rychlost a přejdeme do vnějšího oblouku vzad - ven na levé noze.

 

schema_stopa_1_2_lutz_polovicni
Grafické schéma stopy polovičního lutzova skoku

 

Levá paže vpředu, pravá vzadu. Plynulým pohybem spodním obloukem mění paže svou polohu, projdou až téměř připažením a současně s odrazem postupuje levá paže vzad, pravá vpřed. Pravou nohu zanožíme. Postupně přejdeme do podřepu a současně přiblížíme zoubky pravé brusle k ledu. Když cítíme první doteky a zoubky začnou zabírat, v tom okamžiku zpevníme pravou nohu v koleně, přitlačíme zoubky ještě více k ledu a vzepřeme se na zpevněné a napnuté pravé noze.

Tělo pokračuje v pohybu původním směrem, noha však nikoliv. Nezbývá tedy, než aby se celé pozvedlo do výše, tím spíše, že se současně odrážíme levou nohou. Pří tom levé rameno postupuje dále vzad a levou paži vedeme spodním obloukem vlevo stranou a nahoru a současně s pravou ji pak přiblížíme k trupu (přitažení na prsa zde není nutné, protože jde jen o půl obratu). Obě paže tedy napomáhají otočení trupu vlevo o 180°, čímž jsme již ve vzduchu před dopadem otočeni čelem do směru původní jízdy v nájezdu.

Při dopadu na obě nohy (levá dopadá na špičku, o okamžik později pravá na přední část brusle) se současně prudce rozvinou obě paže, čímž zarazí rotaci těla. Hned po prvním doteku ledu zoubky obou bruslí se odrazíme a nasadíme oblouk vpřed - dovnitř na pravou nohu s normálním držením (levá paže a rameno vpředu, pravá vzadu, levá volná noha zanožena a vytočena do středu kruhu). Při výjezdu se řádně položíme do vnitřní hrany. Cvik se jede na myšlené stopě ve tvaru velkého písmene S, položeného na délku kluziště, přičemž ve střední části (ve vlnovce) provede bruslař vlastní skok. Záleží samozřejmě na tom, jak velkou rychlost máme v nájezdu a jak prudce se vzepřeme na zanožené noze. Na tom bude záviset výška skoku. Snažíme se také, abychom měli během letu ve vzduchu obě nohy nataženy a aby špičky směřovaly dolů k ledu a byly téměř u sebe.

 

1_2_lutz_foto
Provedení polovičního Lutzova skoku (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Pomalý nájezd; při vzepření povolená noha v koleně; přehnaná práce paží, napomáhající rotaci, nohy ve vzduchu vzdáleny od sebe; paže nestejně vysoko; malé položení do hrany ve výjezdu (při nájezdu nemusí být toto položeni tak velké, což už je dáno tím, že nájezd může být spíše přímější); při odrazu ramena nestejně vysoko (je chyba, jestliže v našem případě snížíme levé rameno po odrazu - ramena musí být vždy v jedné rovině.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Lutz obecně
Poloviční Lutzův skok
Poloviční Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok bez odpichu
Jednoduchý Lutzův skok do vnitřní hrany
Jednoduchý Lutzův skok s nájezdem vzad - ven
Jednoduchý Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok dovnitř bez odpichu
Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Dvojitý Lutzův skok
Dvojitý Lutzův skok do vnitřní hrany
Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Trojitý Lutzův skok
Čtverný Lutzův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace