m2 m1
 

Poloviční Lutz s roznožením (protizvratová roznožka) / Half Lutz split

 

Tato roznožka má mnoho podobného s polovičním Lutzovým skokem.

 

schema_stopa_1_2_lutz_s_roznozkou
Grafické schéma stopy polovičního Lutzova skoku s roznožením

 

V nájezdu jedeme dlouhým obloukem vzad - veno velikém poloměru například na levou nohu. Ramena a paže, původně s pravou paží vzadu a levou vpředu, projdou postupně frontální polohou (1) a vymění se, pravou nohu zanožíme a připravíme k odrazu (2). Přejdeme do podřepu na levé noze, pravou položíme zoubky na led a v okamžiku, kdy cítíme, že zoubky zabírají, přitlačíme ještě více (4), zpevníme pravou nohu v koleně a současně s odrazem levé nohy se odpoutáme od ledu (5). Levá noha prudce švihne do unožení a pravá, která nám pomohla vzepřením se dostat do vzduchu, rovněž unožuje, a to do nejzazší polohy (9). Nyní, po natočení trupu o necelých 180° proti původnímu směru jízdy v nájezdu, předpažíme levou asi ve výši ramene, pravou zapažíme poněkud stranou (9 - 10). V této poloze jsme v nejvyšším bodu dráhy letu vzduchem. Začínáme přitahovat nohy k sobě a zatímco se trup dotočí na plných 180°, dotkne se levá noha jako prvá špičkou ledu (14) (pravá brusle je o něco málo vpředu) (15). Levé rameno a levá paže jsou vpředu, pravé rameno a pravá paže vzadu (16). Téměř ve stejném okamžiku, kdy se dotknou brusle ledu, odrazíme se levou nohou a vyjedeme na pravé noze obloukem vpřed - dovnitřs normálním drže¬ním paží i volné nohy (levé rameno a paže vpředu, levá noha zanožena a vytočena dovnitř kruhu vlevo) (17). Pro výjezdovou spirálu právě tak jako pro nájezdovou je nutná velká rychlost (18).

Přední vnitřní oblouk ve výjezdu je možno změnit po několika metrech obratem trojkou do oblouku vzad - ven na pravé noze (oblouk je možno jet popřípadě i ve váze).

 


Nejčastější chyby

Málo intenzívní rozjezd, a tím také pomalý nájezd; předpažená levá paže (ve výše popisovaném případě to znamená s nájezdem na levou nohu) připravující se ke švihu k zesílení rotace (v okamžiku odrazu musí být levá paže již zapažena), což pro otočení o 180° není naprosto zapotřebí; volná noha položena zoubky na led (vzepření) příliš daleko vzadu nebo naopak blízko k jedoucí noze (rovněž nemá být položena na led přímo za jedoucí nohu, to je na prodlouženou stopu, nýbrž poněkud stranou od zmíněné stopy ve vzdálenosti asi dvou šířek chodidla); malé roznožení, způsobené chybnou technikou odrazu nebo neschopností provést rozštěp třeba i jen na suchu; jedna noha níže než druhá (obyčejně přední ve směru letu, což bývá někdy následkem toho, že noha, na níž se vzpíráme, je položena příliš daleko dozadu, nebo snížením ramene příslušného k opačné noze); krátký výjezd způsobený přetočením, nedůsledným zadržením vnitřního ramene a paže vpřed.


Podobná témata

Lutz obecně
Poloviční Lutzův skok
Poloviční Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok bez odpichu
Jednoduchý Lutzův skok do vnitřní hrany
Jednoduchý Lutzův skok s nájezdem vzad - ven
Jednoduchý Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok dovnitř bez odpichu
Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Dvojitý Lutzův skok
Dvojitý Lutzův skok do vnitřní hrany
Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Trojitý Lutzův skok
Čtverný Lutzův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace