m2 m1
 

Jednoduchý Lutz bez odpichu / Simply Lutz

 

Jeden z nejkrásnějších, ale, má-li být správně proveden, poměrně obtížných skoků. Charakter rozjezdu, nájezdu, rotace ve vzduchu ve smyslu vnějšího protizvratu vzad - vena výjezdu zůstává stejný jako u Lutzova skoku. Jak je už z názvu patrno, liší se odrazem.

 

schema_stopa_1x_lutz_bez_odpich
Grafické schéma stopy lutzova skoku bez odpichu

 

Předpokládejme nájezd obloukem vzad - ven na levé noze. Volná pravá noha je vzadu daleko od nohy jedoucí nad stopou, levá paže vpředu, pravá vzadu, díváme se před sebe, tedy proti směru jízdy. Jedoucí noha, bezprostředně před odrazem pokrčena v koleně, je připravená, aby prudkým napnutím pomohla tělu odlepit se od ledu. Bude zde chybět odraz zoubky brusle pravé volné nohy, jako je tomu u Lutzova skoku. Poslední zhoupnutí v koleně jedoucí nohy a už všechny složky pomáhají výskoku. Současně s napnutím jedoucí nohy vedeme ze zanožení volnou nohu těsně podél nohy jedoucí vpřed, a to tak, že od okamžiku, kdy se dostala vedle nohy jedoucí postupuje dále vpřed kolenem vzhůru, tedy skrčena.

Na rozdíl od práce švihové nohy při Axel-Paulsenově skoku, kde zdůrazňujeme švih jen málo pokrčenou nohou ven z kruhu, vedeme v tomto případě volnou nohou kolenem nejprve vpřed a pak ve směru rotace, to je vlevo, rovněž však co nejdál od nohy jedoucí. Paže se vymění se současným pohybem vpřed vzhůru směrem do vzpažení zevnitř a pak na prsa. Odraz musí být proveden z vnější hrany levé brusle, tedy ještě v oblouku vzad - ven. Mnozí bruslaři si usnadňují odskok přechodem vlnovkou na vnitřní hranu, čímž už ovšem skok je daleko méně obtížný a už to není také Lutzův skok bez odrazu, ale Salchowův skok jen z poněkud jiného nájezdu. Bezprostředně před dopadem rychle rozvineme paže a dopadneme na pravou nohu do kolena, do oblouku vzad - ven. Nájezdový i výjezdový oblouk má být dlouhý a o velkém poloměru. Tímto skokem by měla být vyplněna celá plocha kluziště.


Nejčastější chyby

Nájezd proveden málo v koleně jedoucí n oh y ; porušený rytmus a souhra jedoucí nohy, volné nohy a paží v odrazu; volná noha vedena kolenem těsně kolem nohy jedoucí (tím se připravíme o možnost využít švihu volné nohy kolenem do výše — čím skok lépe ovládáme, tím si můžeme dovolit vést volnou nohu kolenem vpřed stále dál od nohy jedoucí) příliš dlouhé čekání v nájezdu, takže odraz je už proveden po vlnovce z oblouku vzad - dovnitř(nejčastější a nejhrubší chyba).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Lutz obecně
Poloviční Lutzův skok
Poloviční Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok bez odpichu
Jednoduchý Lutzův skok do vnitřní hrany
Jednoduchý Lutzův skok s nájezdem vzad - ven
Jednoduchý Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok dovnitř bez odpichu
Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Dvojitý Lutzův skok
Dvojitý Lutzův skok do vnitřní hrany
Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Trojitý Lutzův skok
Čtverný Lutzův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace