m2 m1
 

Jednoduchý Lutz s roznožením / Simply Lutz split

 

Efekt skoku podobně jako u odpíchnutého Salchowova skoku s roznožením může zajistit jedině bezvadné roznožení.

 

260
Grafické schéma stopy jednoduchého Lutzova skoku s roznožením

 

Rozjezd, nájezd, odraz, smysl rotace, dopad a výjezd jsou stejné jako u Lutzova skoku (popisovali jsme odskok z levé nohy). Liší se pouze prvá fáze letu vzduchem, která se provádí v roznožení. Po odpichu zoubky pravé brusle současně s pohybem paži vzhůru švihneme levou nohou do unožení ven z kruhu. Pravá noha se zvedá o zlomek sekundy za ní do přednožení při natočení trupu spíše ještě proti směru jízdy. Paže jsou nyní po stažení dolů asi ve výši ramen. V této poloze se otáčíme asi o půlobrat (180°) vlevo, ve druhém půlobratu (o dalších 180°) již snožujeme, přitahujeme paže blíž k tělu a připravujeme se na dopad. Druhá část obratu je rychlejší. Následuje prudké rozvinutí paží a výjezd obloukem vzad - ven na pravé noze se zanoženou levou nohou.

Skok má svým nájezdovým a výjezdovým obloukem pokrýt co největší část plochy kluziště. Čím rychleji se rozjíždíme, usilovněji odrážíme a roznožujeme, tím mohutněji skok působí.

 


Nejčastější chyby

 

Chyby obdobné jako u Lutzova skoku; malé roznožení ve snaze dotočit skok ve vzduchu — k dotočení má bruslaři pomoci mohutný odraz a rychlost, nikoli menší roznožení.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Lutz obecně
Poloviční Lutzův skok
Poloviční Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok bez odpichu
Jednoduchý Lutzův skok do vnitřní hrany
Jednoduchý Lutzův skok s nájezdem vzad - ven
Jednoduchý Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok dovnitř bez odpichu
Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Dvojitý Lutzův skok
Dvojitý Lutzův skok do vnitřní hrany
Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Trojitý Lutzův skok
Čtverný Lutzův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace