m2 m1
 

Jednoduchý vnitřní Lutz bez odpichu

 

Skok se vyskytuje obvykle ve spojení s vlnovkami vzad nebo v kombinaci s jiným skokem. Velmi často vídáme celou sérii těchto skoků jetých po úhlopříčce kluziště stále na jedné noze v kombinaci s vlnovkami vzad.

 

schema_stopa_1x_lutz_bez_odpichu
Grafické schéma stopy jednoduchého vnitřního lutzova skoku bez odpichu

 

Popíšene si skok s odrazem z levé nohy. Po získání rychlosti rozjezdem, obvykle překládáním nebo trojkovými obraty, nasadíme vlnovku vzad na levé noze. Z vnějšího oblouku vzad přejdeme do vnitřního oblouku stále na levé noze. Pravá volná noha, která je v zanožení nízko nad ledem, nám posloužila jako kormidlo. V oblouku vzad - dovnitřse natočením trupu do kruhu s frontální polohou paží a nyní již unoženou pravou nohou daleko stranou od nohy jedoucí dostaneme do odskokového postavení.

Prudkým napnutím levé nohy (dosud pokrčené v koleně), švihem paží vzhůru a pohybem volné nohy z unožení do při-nožení k noze jedoucí se dostaneme do výskoku. Otáčíme se vpravo o 360° (jeden obrat), nohy jsou u sebe, paže na prsou, trup vzpřímený. Rozvinutí paží a vysunutí pravé nohy ve směru výjezdu nám umožní měkce dopadnout opět na levou nohu do oblouku vzad - ven. Obvykle následuje další vlnovka, ke které jsme si pomohli mohutným "zakormidlováním" volné pravé nohy, a po přechodu do oblouku vzad - dovnitřse skok opakuje. Obvykle se provádí třikrát až čtyřikrát za sebou.

 


Nejčastější chyby

Malá síla a odrazová schopnost jedoucí nohy, na jejíž pružnost jsou při tomto skoku kladeny značné nároky; pomalý pohyb odrazové i jedoucí nohy, popřípadě paží v odrazu (odraz musí být bleskový, máme-li získat dostatečnou výšku — odpadá totiž možnost plného využití švihu volné nohy, který končí při pohybu ze zanožení a unožení u nohy jedoucí).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Lutz obecně
Poloviční Lutzův skok
Poloviční Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok bez odpichu
Jednoduchý Lutzův skok do vnitřní hrany
Jednoduchý Lutzův skok s nájezdem vzad - ven
Jednoduchý Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok dovnitř bez odpichu
Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Dvojitý Lutzův skok
Dvojitý Lutzův skok do vnitřní hrany
Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Trojitý Lutzův skok
Čtverný Lutzův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace