m2 m1
 

Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější (vnitřní) hrany

 

a) Do vnější hrany: Tento skok s obratem o 360° patří k sérii skoků, které vhodně doplňují program volné jízdy a pomáhají vyplnit části mezi obtížnějšími skoky.

schema_stopa_1x_lutz_vnitrni_do_vnejsi_hrany
Schema stopy jednoduchého vnitřního Lutzova skoku do vnější hrany

 

Rozjezd a nájezd nebývají tak mohutné a dlouhé jako např. u Lutzova skoku. K rozjezdu stačí obvykle nějaký krok kombinovaný vlnovkou vzad. Vlastním nájezdovým obloučkem bude oblouk vzad - dovnitř například na levé noze. Ihned po nasazení oblouku postupuje pravé rameno a paže vzad, trup se natočí hrudníkem do kruhu, pravá volná noha zanoží dolů, špička je těsně nad ledem. Špičku nohy vytáčíme vpravo, takže v okamžiku, kdy je volná noha nejdále od nohy jedoucí a zoubky brusle se zaboří do ledu, je přikloněna vnitřní stranou k ledu. V okamžiku odrazu je levá paže nad stopou, pravá nad volnou nohou, přes kterou se vzpíráme do výskoku. K tomu nám pomáhá rovněž napnutí levé nohy a pohyb paží vzhůru. Otáčíme se vpravo, nohy jsou ve výskoku snožené, paže mírně pokrčené asi ve výši ramen. Rotaci pomůže zarazit i prudké rozvinutí paží, po němž následuje dopad na levou nohu do vnějšího oblouku vzad. Pravou volnou nohu zanožíme zevnitř poněkud ven z kruhu. Dopad musí být měkký, čím více do podřepu, tím lépe. Celý skok musí působit lehce a svým rytmem pohybu splynout s kroky, mezi které jsme tento skok vložili.

 


Nejčastější chyby

Příliš pomalý rytmus v nájezdu a odrazu (odraz musí mít charakter krátkého smrštění a okamžitého napnutí pružiny — vzepření na volné noze musí být rychlé); pomalé rozvinutí paží v dopadu.


b) Do vnitřní hrany: Tento skok je v historii krasobruslení popisován poprvé.

schema_stopa_1x_lutz_vnitrni_do_vnitrni_hrany
Schema stopy vnitřního Lutzova skoku do vnější hrany

 

Je velmi podobný vnitřnímu Lutzovu skoku do vnější hrany jak provedením, tak celkovým charakterem a možností zařazení do volné jízdy. Liší se od něho pouze ve druhé fázi, kdy místo na nohu, po které jsme najížděli, dopadáme na druhou, přes kterou jsme se vzpírali, do oblouku vzad - dovnitř(v popisovaném případě na pravou nohu).

Celé provedení bude stejné, pouze při rozvinutí paží před dopadem zdůrazníme vysunutí levé paže poněkud vpřed, pravé vzad. (Výjezdový oblouk je stejný jako u Eulerova skoku.)

 


Nejčastější chyby

nepružný dopad (málo „do kolena“ — pružný dopad je zde důležitější než při dopadu do vnější hrany) a málo vysunutá volné noha vzad ve výjezdovém oblouku.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Lutz obecně
Poloviční Lutzův skok
Poloviční Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok bez odpichu
Jednoduchý Lutzův skok do vnitřní hrany
Jednoduchý Lutzův skok s nájezdem vzad - ven
Jednoduchý Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok dovnitř bez odpichu
Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Dvojitý Lutzův skok
Dvojitý Lutzův skok do vnitřní hrany
Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Trojitý Lutzův skok
Čtverný Lutzův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace