m2 m1
 

Dvojitý Lutz / Double Lutz

 

Skok je vedle trojitých skoků jedním z nejobtížnějších. Stejně jako u dvojitého Axel-Paulsenova skoku se musíme snažit, aby se co nejvíc podobal jednoduchému skoku, a to jak rychlostí, tak i výškou a velikostí nájezdového i výjezdového oblouku.

 

254
Grafické schéma stopy dvojitého lutzova skoku

 

Jediný rozdíl je v tom, že se počet obrátek ve vzduchu o jednu zvýší, to znamená, že se otočíme o dva celé obraty, tedy o 720°. Také u tohoto skoku jsme zařadili dva kinogramy — skok provedený ženou (kulaté závorky) a mužem [hranaté závorky]. Co bylo řečeno o odlišnosti pojetí mužského a ženského krasobruslení v kapitole o dvojitém Axel-Paulsenově skoku, platí i zde. Rozsáhlejší a celkově mohutnější polohy i pohyby u muže, naproti tomu kultivovanější a estetičtější pohyby u ženy. Vlastní technika je však stejná.

Najíždíme např. na pravou nohu velkým obloukem vzad - ven (1 - 5) (v případě mužů na levou nohu). Oblouk má být dlouhý a otevřený. V oblouku je nejprve pravá paže vpředu, levá vzadu. Postupně s vytahováním volné nohy až do nejzazšího zanožení a se zvětšením podřepu na noze jedoucí se ramena a paže spodním obloukem vyměňují (paže projdou téměř polohou připažení).

V tomto okamžiku jsme připraveni k vlastnímu odrazu. Volná noha je v zanožení připravena k zapíchnutí zoubků brusle do ledu (6) a [5]. V okamžiku, kdy zoubky po krátkém skluzu po ledě zakotví a skutečně zaberou (8) a [6] , začíná se zvedat trup z předklonu a dochází k vlastnímu vzpírání na zpevněné levé noze, "odlepování" od ledu a otáčení trupu vpravo. K výskoku pomáhá i pravá noha a pohyb pažemi vzhůru až do vzpažení zevnitř (10) a [10] a zpět do sbalení na prsa (13) a [14]. Snažme se přitom napomoci rotaci spíše levou paží (při stahování ze vzpažení) než pohybem pravé paže ve směru rotace. To nám také pomůže lépe udržet svislou polohu trupu ve vzduchu.

Je bezpodmínečně nutné udržet ve vzduchu vzpřímenou polohu. Nohy jsou ve výskoku mírně pokrčené nebo napjaté u sebe nebo pravá překřížená přes levou (14). Před dopadem paže opět prudce rozbalíme (21) a [20]. Současně s dopadem co nejrychleji zanožíme pravou nohu obloukem stranou z kruhu (23). Dopad a výjezd v oblouku vzad - ven na levé noze (pravé) musí být měkký a v podřepu (23 - 25) a [23 - 26] s postupným napínáním nohy při snižování rychlosti během výjezdu. Výjezdová spirála má být velká a hodně otevřená.

 

2x_lutz_foto
Provedení dvojitého Lutzova skoku (Video ukázka)

 

2x_lutz_foto
Postavení nohou u dvojitého Lutzova skoku (Video ukázka)

Nejčastější chyby

Malá rychlost v nájezdu; malý, uzavřený nájezdový oblouk; porušení rytmu nájezdu tím, že bruslař příliš dlouho čeká v nájezdovém oblouku ve statické poloze již připraven k odrazu; odrazová noha málo zpevněná v okamžiku, kdy má zvedat celé tělo do vzduchu; malá spolupráce nájezdové nohy v odrazu; přílišná snaha rotovat pomocí paží a trupu už před odskokem, což vede k tomu, že skok je nízký a v důsledku toho nedotočený; dalším důsledkem této přílišné snahy rychle rotovat bývá vychýlení trupu ze svislé polohy; příliš malý podřep jak v nájezdu, tak při dopadu.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Lutz obecně
Poloviční Lutzův skok
Poloviční Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok bez odpichu
Jednoduchý Lutzův skok do vnitřní hrany
Jednoduchý Lutzův skok s nájezdem vzad - ven
Jednoduchý Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok dovnitř bez odpichu
Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Dvojitý Lutzův skok
Dvojitý Lutzův skok do vnitřní hrany
Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Trojitý Lutzův skok
Čtverný Lutzův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace