m2 m1
 

Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější (vnitřní) hrany

 

a) Do vnější hrany: Jeho jednoduché provedení jsme si už popsali. Opět jeden ze skoků, při kterém nám k výskoku do vzduchu pomáhá odpíchnutí volnou nohou.

 

schema_stopa_2x_lutz_vnitrni_do_vnejsi_hrany
Schema stopy dvojitého vnitřního Lutzova skoku do vnější hrany

 

Směr nájezdového a výjezdového oblouku a stejně tak smysl otáčení ve vzduchu odpovídají protizvratu dovnitř. Předpokládejme, že najíždíme na levé noze. Do oblouku vzad - dovnitř se dostaneme dvojím způsobem. Buď najíždíme obloukem vzad - dovnitř na levé noze velikým obloukem, podobně jako v nájezdu na Lutzův skok, nebo, a to je v praxi případ častější, projíždíme na levé noze několik nepříliš hlubokých, jen málo zvlněných vlnovek (dvě nebo tři). Druhý způsob je snadnější.

Když jsme se tedy dostali do oblouku vzad - dovnitř na levé noze, pravá volná noha působila po celou dobu vlnovky jako kormidlo v zanožení, ještě více se snížíme do podřepu, pravou nohu vysuneme dále za sebe ve směru pokračování oblouku, po kterém jsme přijeli, a opřeme ji špičkou vytočenou vpravo vnitřními okraji zoubků o led.

V této fázi už musíme mít také trup vytočen hrudníkem vpravo, tentokrát na rozdíl od odpíchnutého Rittbergerova skoku z vnější hrany do kruhu, pravé rameno a paži zatlačíme vzad nad stopu, levá paže je ve frontální poloze nad stopou vlevo. Díváme se před sebe, tedy do kruhu.

Ještě poslední zhoupnuti v koleně levé nohy, zoubky pravé brusle pevně zakotvily v ledě, a již se začínáme zvedat, přímo vzpírat na pravé noze. Toto vzepření musí být rychlé a pružné. Tomu současně napomáhá levá noha a obě paže, které se ze širokého upažení dolů pohybují vzhůru.

Otáčíme se ve vzduchu dvakrát vpravo, za pravým ramenem. Rotaci napomáhá stažení paží. Nohy jsou ve vzduchu těsně vedle sebe. Jako u všech ostatních skoků také zde ještě před dopadem rozvineme rychle paže, abychom tak zarazili přebytečnou rotaci a mohli vyjet velikým obloukem.

Dopadáme do podřepu na levé noze, a to na vnější hranu, takže vyjíždíme obloukem vzad - ven. Pravou volnou nohu vysuneme rychle vzad a spíše ven z kruhu.

 


Nejčastější chyby

Nebezpečí porušení téměř svislé polohy trupu při nájezdu vlnovkami vzad: velmi důležitá je fáze bezprostředně před odrazem, kde bývá trup nakloněn buď příliš vpřed do kruhu, nebo v našem případě vpravo ve směru za nohou, kterou odpichujeme (musíme se snažit trup před odrazem srovnat téměř do svislé polohy); příliš malé unožení při pokládání pravé nohy zoubky na led před odrazem, když, jak říkáme, „si jdeme pro led“; porušení rytmu mezi zhoupnutím, odpíchnutím a výskokem (rytmus má být dost rychlý); ostatní chyby, jako například nedodržení zásady svislé polohy trupu ve vzduchu, předklon, úklon apod., stejné jako u všech ostatních skoků.


 

b) Do vnitřní hrany: Rovněž u tohoto skoku již známe jednoduché provedení.

 

Schema stopy dvojitého vnitřního Lutzova skoku do vnitřní hrany

 

Předpokládejme opět nájezd na levé noze obloukem nebo vlnovkou zakončenou obloukem vzad - dovnitř stejně jako u předcházejícího skoku, Klasické provedení skoku vyžaduje spíše nájezd velkým obloukem vzad - dovnitř přes celou polovinu plochy, podobně jako je tomu, ovšem obloukem vzad - ven, u Lutzova skoku.

Stejná je i poslední fáze před odrazem, vlastní doraz a směr rotace (otáčíme se opět za pravým ramenem vpravo). Skok se liší teprve ve druhé fázi před dopadem. Rotaci zastavíme rozvinutím paží, ale tak, že levou paži ponecháme vpředu a a pravou vzad stranou, abychom se tak připravili na dopad na pravou nohu do oblouku vzad - dovnitř. Dostáváme se tedy po dvojnásobném obratu ve vzduchu do podobné polohy jako např. u Eulerova skoku. Dbáme, aby výjezd obloukem vzad - dovnitř, podobně jako nájezd, byl mohutný, provedený měkce v podřepu s pěkným položením do hrany. Levá paže je přitom vpředu, pravá vzadu stranou.

 


Nejčastější chyby

Nebezpečí porušení téměř svislé polohy trupu při nájezdu vlnovkami vzad: velmi důležitá je fáze bezprostředně před odrazem, kde bývá trup nakloněn buď příliš vpřed do kruhu, nebo v našem případě vpravo ve směru za nohou, kterou odpichujeme (musíme se snažit trup před odrazem srovnat téměř do svislé polohy); příliš malé unožení při pokládání pravé nohy zoubky na led před odrazem, když, jak říkáme, „si jdeme pro led“; porušení rytmu mezi zhoupnutím, odpích-nutím a výskokem (rytmus má být dost rychlý); ostatní chyby, jako například nedodržení zásady svislé polohy trupu ve vzduchu, předklon, úklon apod., stejné jako u všech ostatních skoků.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Lutz obecně
Poloviční Lutzův skok
Poloviční Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok bez odpichu
Jednoduchý Lutzův skok do vnitřní hrany
Jednoduchý Lutzův skok s nájezdem vzad - ven
Jednoduchý Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok dovnitř bez odpichu
Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Dvojitý Lutzův skok
Dvojitý Lutzův skok do vnitřní hrany
Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Trojitý Lutzův skok
Čtverný Lutzův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace