m2 m1
 

Trojitý Lutz / Triple Lutz

 

Než přikročíme k nácviku tohoto skoku, je nutné si zopakovat všechny zásady nájezdu a odrazu, kterým jsme se naučili při nácviku jednoducého a dvojitého Lutzova skoku. Stejně jako u ostatních figur je i zde možné skákat z levé nohy na pravou nebo naopak.

 

schema_stopa_3x_lutz
Grafické schéma stopy trojitého Lutzova skoku

 

Nájezd i celé držení zůstává tedy stejné jako u dvijtého Lutzova skoku. Je to oblouk vzad - ven na levé noze s frontálním držením ramen a paží a zanoženou pravou nohou. Rovněž odraz je stejný. Přejdeme do většího podřepu na levé noze, pravou zanožíme, levé rameno a paže postupují nazad, zoubky brusli jsou přitlačeny k ledu. Na upevněné pravé noze (zarytí zoubku do ledu) se vzepřeme a odrazíme, otočíme se však o celých 360°, to znamená, že skončíme opět čelem v témž směru, v kterém jsme najížděli. K otočení nám pomůže zatažení levého ramene zpátky ve směru rotace, to je doleva, současně se švihem pravé paže zprava doleva téměř ve výši ramene a konečným přitažením obou rukou na prsa. Dopadáme na pravou nohu na vnější hranu přední části brusle.

Těsně před dopadem jsme se ve vzduchu rozvinuli rychlým pohybem paže od těla, a to tak, že levou jsme předpažili a pravou zapažili (obě ve výši prsou). Toto opačné držení napomáhá zabrzdění rotace, a tím také klidnému výjezdu dlouhým obloukem vzad - ven na pravé noze. V okamžiku dopadu vysuneme rovněž levou nohu rázně vzad a to nikoliv přímo na stopu za sebe, nýbrž poněkud doleva stranou. Rovněž tento pohyb stranou napomáhá zamezit další nadměrné otáčení ve směru původní rotace.

Ze skoku tedy vyjíždíme velkým otevřeným obloukem vzad - ven na pravé noze s opačným držením. Hlava je otočena obličejem ven z kruhu (doleva). Stejně jako při odrazu jsme byli v koleně, tak také dopad musí být proveden měkce do podřepu, spíše na přední polovinu brusle.

3x_lutz_foto
Provedení trojitého Lutzova skoku (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Tytéž chyby v nájezdu jako u dvojitého Lutzova skoku. Záleží hlavně na odskočení a odrazu přes naprosto pevně nataženou a dozadu vysunutou nohu (kopání špičkou brusle do ledu je úplně zbytečné nehledě k porušení celistvosti povrchu ledu); rozhozené nohy ve vzduchu, velmi často jedna mírně přednožena (nebezpečí a v praxi také časté zranění - prokopnutí špičky boty a zranění nohy zadní částí brusle přednožené nohy) ; nesehraný odraz obou nohou (současně se zpevněném zanožené nohy a zatnutím zoubku do ledu musí odrážet druhá noha); spuštění jednoho ramena po odrazu níže, případně vyklonění trupu ještě před odrazem přes bok - obyčejně při skoku s levé na pravou přes levý bok, (ramena musí být ve stejné výši a trup musí být zpříma, jinak vyklonění před odskokem trvá i za letu vzduchem i po dopadu, což vede k dopadání na obě nohy nebo k velmi nejistému dopadu, třeba i do vnitřní hrany); příliš krátký nebo uzavřený výjezdový oblouk.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Lutz obecně
Poloviční Lutzův skok
Poloviční Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok bez odpichu
Jednoduchý Lutzův skok do vnitřní hrany
Jednoduchý Lutzův skok s nájezdem vzad - ven
Jednoduchý Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok dovnitř bez odpichu
Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Dvojitý Lutzův skok
Dvojitý Lutzův skok do vnitřní hrany
Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Trojitý Lutzův skok
Čtverný Lutzův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace