m2 m1
 

Lutz obecně / Lutz universally

 

Ve všech skocích jsou čtyři fáze provedení, a který má jeden z obtížnějších způsobů odrazu:

 • příprava neboli nájezd,
 • odraz,
 • rotace,
 • dopad.

Příprava, neboli nájezd

Je důležité, aby byl bruslař v nájezdovém oblouku v dokonalé rovnováze s plnou vahou těla nad jedoucí nohou.

Ramena musí být ve stejné výši a v okamžiku začínajícího nápřahu volnou nohou vzad je nutné udržet boky v kolmé poloze na stopu. V poloze připravené na odraz je jedoucí polovina těla vpředu a volná polovina těla vzadu, s rameny a pažemi ve stejné výši. V této poloze s plným napětím všech svalových skupin těla je bruslař připraven k samotnému odrazu.

Odraz

Těsně před odrazem je nápřah těla a volné nohy bruslaře největší. V okamžiku začínajícího odrazu z levé jedoucí nohy se uvolňuje natočení vrchní části těla. Když se osa ramen a boků srovná do paralelní polohy, dochází k samotnému odpichu pravou nohou. Bruslař se tím dostává do vzduchu.

Používané svalové skupiny

stabilizující svaly: svaly používané k odrazu:
 • čtyřhlavý sval,
 • šikmé břišní svaly,
 • bederní zádové svaly,
 • hrudní svaly,
 • hýžďové svaly.
 • dvouhlavé stehenní svaly,
 • hýžďové svaly,
 • prsní svaly,
 • stehenní přitahovače,
 • břišní svaly.

Stabilizující svaly jsou svaly nebo svalové skupiny, které udržují bruslaře v pevné pozici před odrazem a pomáhají tím k samotnému odrazu.

 • Čtyřhlavý sval pomáhá bruslaři být v pevné pozici před odrazem. K posílení čtyřhlavého svalu doporučujeme dřepy, pro větší efektivitu se závažím. Při cvičení je nutné držet záda vzpřímená.
 • Šikmé břišní svaly pomáhají stabilizovat pánevní oblast při natočení těla před odrazem. Na posílení šikmých břišních svalů se doporučuje cvičení s míčem, v poloze na boku těla s upaženou volnou nohou v různých polohách.
 • Bederní zádové svaly pomáhají udržovat tělo zpříma a tím pomáhají k dobré stabilizaci před odrazem. Doporučuje se cvičení s míčem, vleže ve vodorovné poloze a s lopatkami přitisknutými k míči.
 • Hrudní svaly, podobně jako bederní zádové svaly, pomáhají stabilizovat polohu těla bruslaře před odrazem. Vhodné je cvičení s míčem přitisknutým vleže na prsa a se zvedáním paží.
 • Hýžďové svaly rovněž stabilizují bruslaře před odrazem a také pomáhají k vlastnímu odrazu. Jejich procvičování – výpady vpřed, pro větší efektivitu se zátěží.

 

Svaly používané k odrazu jsou ty svaly nebo svalové skupiny, které pomáhají bruslaři dostat se do vzduchu při vlastním odrazu.

 • Dvouhlavý stehenní sval je hlavním činitelem k odrazové síle. Doporučujeme cvičení s míčem, kdy je míč pod chodidly a přitom zvedáme pánev.
 • Hýžďové svaly používáme značnou měrou k odrazu. Pro posílení rovněž doporučujeme výpady, případně se zátěží.
 • Prsní svaly jsou používány ke stažení při rotaci a doporučené cvičení je rovněž s míčem, kdy bruslař je v poloze vleže na lopatkách a zvedá závaží do vzpažení.
 • Stehenní přitahovač pomáhá při odrazu k dosažení rychlé rotace ve vzduchu. Cvičení se provádí vleže na zádech, s nohami svírajícími položený míč na zemi. Tento cvik znázorňuje pohyby těla ze strany na stranu, při zvedání bederní části těla.
 • Břišní svaly používané při odrazu je nutno posilovat cvičením na podlaze, např. kliky na loktech.

Rotace

Pozice těla v rotaci je velmi důležitá nejen pro provedení skoku, ale i pro kvalitu jeho provedení. Zde je příklad dobré pozice těla v rotaci – vzpřímená, pevná a těsná. Při dobré pozici těla v rotaci jsou vícenásobné skoky možné. Paže je nutné mít těsně u těla a nohy také těsně zkřížené. Příklad špatné pozice těla v rotaci je předklon bruslaře, který vytváří v rotaci opisování větších kruhů částmi těla, čímž se rotace zpomaluje.

Dopad

Při provedení skoků je nutné otevírat rotaci, a to otočkou mezi dvě a půl až dvě a tři čtvrtě této. Čtvrtinu otočky před dokončením skoku lehkým zvednutím volné nohy rotaci zarážíme, abychom umožnili hladký dopad.

Při dopadu je volná noha propnuta, záda jsou vzpřímená a ramena ve stejné výši.

Technika

Nájezdový oblouk je většinou z dlouhé zadní vnější hrany, kdy je bruslař v rovnováze nad jedoucí nohou před samotným odpíchnutím.

Demonstrátor je v přípravné fázi, kdy vede paže v blízkosti těla a blíží se k odrazové pozici. V odrazové fázi jde do kolena na levé jedoucí noze s pažemi napnutými proti sobě a volnou nohu má napnutou před odpíchnutím.

Je důležité, aby v okamžiku odpíchnutí byly osy ramen a boků navzájem souběžné a v příčné poloze proti stopě. Bruslař má v přípravné fázi v nájezdovém oblouku dobrou polohu těla, paže a ramena ve stejné výši. Přiblížením se k odrazové fázi vede paže v blízkosti těla a je v dobré rovnováze nad jedoucí nohou.

V okamžiku odpíchnutí je osa ramen a boků souběžná a je napříč stopy. Na jedoucí levé noze jde dobře do kolena a volná noha je v dobrém napětí před odpichem.

Před odrazem jde bruslařka dobře do kolena na levé jedoucí noze a opřením se do oblouku vytváří větší odrazovou sílu. Umístění pravé nohy k vlastnímu odpíchnutí je v přímém směru její nájezdové stopy.

Při přípravě na dvojitý lutz je mladá bruslařka opět ve správné pozici s jedoucí částí těla vpředu a volnou částí těla vzadu. V okamžiku odpíchnutí má osu ramen a boků v souběžné poloze, zvedá se do letové fáze a dosahuje dobré, těsné rotační pozice.

Demonstrátorka jede v poměrně přímé stopě nájezdového oblouku a mění polohu horní části těla a paží z polohy zevnitř kruhu do polohy, kterou potřebuje těsně před odrazem.

Stojí hezky rovně a paže a ramena má ve stejné výši. Jde do kolena a zvyšuje náklon do oblouku. V okamžiku odpíchnutí dostává osu ramen a boků do souběžné polohy a provádí plynulým způsobem samotný odraz.

Zde je příklad trojitého lutze, kdy bruslař má příkladný plynulý pohyb v průběhu celého skoku. Vidíme, že bruslař má výbornou pozic, a toi v odrazu s pravou odpichovou nohou přímo za levou jedoucí nohou. V okamžiku odpichu je stále na silné vnější hraně jedoucí nohy, obě nohy jsou poměrně blízko sebe.

Na vrcholu skoku je ve velmi těsné rotační pozici a čtvrt otočky před dopadem začíná otvírat paže a volnou nohu tak, aby zarazila rotaci. V samotném dopadu otvírá paže více od těla a propíná volnou nohu vzad.

Příklady trojitých lutzů nám ukazuje Michal Březina, který má dobrou polohu těla v nájezdovém oblouku. Váhu těla má pevně nad jedoucí nohou.

U lutzu máme tři různé stopy odrazu na ledě:

 • V prvním případě jde o přespříliš zahnutou stopu levé nohy se změnou hrany vnější do hrany vnitřní a stopa odpichu je vysloveně v kruhu. Tato chyba se vyskytuje často a je velice těžké ji odstranit.
 • V druhém případě jde o méně závažnou změnu hrany. V plné rychlosti je někdy obtížné ji rozeznat. Bruslař v těchto případech přesto může předvést zdařilý skok. Odrazy tohoto druhu jsou považovány za méně kvalitní.
 • Kresba nám ukazuje správný odraz: s pravou odpichující nohou přímo za nohou jedoucí, která je na jasné vnější hraně.
lutz_obecne
Základní schéma skoku Lutz

 


Nejčastější chyby

 

Je nutné říci, že je více variací základní techniky provedení tohoto skoku, a to v závislosti od věku, výšky a stavby celého těla bruslaře.

Na dalším snímku vidíme 12tiletou bruslařku, která předvádí správný odraz z jasné vnější hrany, s odpíchnutím přímo za sebou. V okamžiku odpichu jsou obě nohy v těsné blízkosti, a když dívka dosahuje vrcholu skoku, nohy má hezky zkřížené v rotační pozici.

Bruslař musí s jistotou cítit, že v nájezdovém oblouku je na zadní vnější hraně, a musí myslet na to, aby bodal přímo ve směru nájezdového oblouku. Mluvíme o přechodu do jasné zadní rotační pozice s dopadovou nohou pod sebou.

Lutz je těžší skok než flip, přestože je velmi podobný, a to z toho důvodů, že u lutzu není možnost iniciovat rotaci, jako je tomu u flipu. Obyčejně se u flipu provádí vnější trojka, nebo měsícový krok k iniciaci rotace. Svalově lépe připravení nebo muskulaturně vyspělejší bruslaři mají v odrazové fázi u lutzu výhodu právě proto, že obyčejně nepotřebují příliš dlouhou přípravu k začátku rotace.

Je nutné udržet váhu těla nad levou jedoucí nohou také v okamžiku odrazu. Nejčastější chybu vidíme v tom, že bruslaři, obzvláště mladšího věku, zvedají volnou nohu před odpichem příliš vysoko a začínají rotovat v bocích již před samotným odrazem. Přenesou tím váhu těla z levé nohy na pravou, změní tím hranu na hranu vnitřní a často předvedou vlastně rittbergera ze špičky, místo aby to byl lutz. Vlastní odpíchnutí má být pružné, nemá to být těžké zaseknutí do ledu.

Někteří trenéři dávají přednost dlouhému nájezdu ze zadní vnější hrany, v dobré rovnováze. Ať už jsou nájezdy z různých kroků, je důležité, aby v okamžiku, kdy bruslař jde do kolena, byl na jasné zadní vnější hraně. Změna hrany v odrazovém oblouku je obvykle způsobena příliš vysokou volnou nohou před vlastním odpíchnutím, což vede k předčasné rotaci a vlastně ke změně celého směru skoku.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Lutz obecně
Poloviční Lutzův skok
Poloviční Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok bez odpichu
Jednoduchý Lutzův skok do vnitřní hrany
Jednoduchý Lutzův skok s nájezdem vzad - ven
Jednoduchý Lutzův skok s roznožením
Jednoduchý Lutzův skok dovnitř bez odpichu
Jednoduchý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Dvojitý Lutzův skok
Dvojitý Lutzův skok do vnitřní hrany
Dvojitý vnitřní Lutzův skok do vnější a vnitřní hrany
Trojitý Lutzův skok
Čtverný Lutzův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace