m2 m1
 

Dvojitý Rittberger /Double Loop (Rittberger)

 

Bez tohoto skoku si dnes již nedovedeme představit moderní volnou jízdu. Vyžaduje však značnou bruslařskou vyspělost. Dobrou metodickou průpravou k němu je provádění celého skoku s bruslenými obrátkami, to znamená bez odrazu a rotace ve vzduchu. Dvojitý Rittbergerův skok je obdobou jednoduchého skoku.

 

schema_skoku_2x_loop_ritt
Grafické schéma stopy dvojitého rittbergerova skoku

 

Při němž se odrážíme z vnější hrany oblouku vzad, otáčíme se o 360° a dopadáme na odrazovou nohu do oblouku vzad - ven. Při dvojitém Rittbergerově skoku je obrat dvojnásobný, to je 720°, a poněkud odlišná je i práce volné nohy a paží.

Popíšeme si skok odrazem z pravé nohy. Nejprve si zkusíme provést obraty na ledě, přičemž se budeme snažit dodržet práci paží i volné nohy jako při skutečném skoku.

Rozjedeme se obloukem na levé noze vpřed - dovnitř, odrazem přeneseme váhu těla na pravou nohu do oblouku vpřed - dovnitř (jen zcela kratičkého) s téměř okamžitým obratem za pravým ramenem a přenesením váhy těla na levou vnitřní hranu do oblouku vzad - dovnitř. Oblouk na levé noze je však ještě kratší než předcházející, ihned nato nasadíme oblouk vzad - ven na pravé noze. V okamžiku přechodu do tohoto oblouku jsou ramena a paže téměř ve frontální poloze a levá (od tohoto okamžiku volná) noha je v přednožení dovnitř těsně nad ledem (je překřížena před jedoucí nohou).

Ani oblouk vzad - ven není příliš dlouhý. Krátce po jeho nasazení jde pravé rameno a paže vpřed se současným švihem volné levé nohy unožením vzad kolem nohy odrazové. Švih neprovádíme jako u jednoduchého skoku napjatou nohou, nýbrž pouze kolenem, přičemž holeň směřuje dolů k ledu. Švih pravým ramenem a paží vpřed nás přivede do otáčení na přední části pravé brusle (v počátečním stupni nácviku bez výskoku). Volná noha se poněkud opozdí za rotací trupu a levého boku, je tedy opět v přednožení. Paže pomáhají rotaci rychlým přitažením na prsa.

Po provedení dvou obratů na ledě (což trvá poměrně krátce) a po rychlém rozvinutí paží s následujícím vytrčením levé paže vpřed (ještě před ukončením druhého obratu) a pravé vzad vyjedeme obloučkem vzad - ven ve směru původního nájezdu. Levou volnou nohu dáme rovněž ještě před ukončením obratu co nejrychleji do zanožení zevnitř poněkud ven z kruhu. Celý cvik jedeme v podřepu, teprve ve výjezdu nohu napínáme a vytahujeme se z kolena.

Popsali jsme průpravu k dvojitému Rittbergerovu skoku, při níž jsme se naučili vzpřímenému držení těla, vysunutí pravého ramene vpřed ve směru rotace, rychlému rozvinutí paží a volné nohy ještě před ukončením vlastní rotace. Po zvládnutí těchto prvků se můžeme pustit do nácviku skoku.

Při vlastním skoku až do okamžiku nasazení obloučku vzad - ven na pravé noze (frontálního držení ramen a paží) si počínáme stejně jako při průpravném cvičení. Oblouk vzad - ven musíme nasadit řádně v podřepu (7), volná noha musí být v přednožení (8 - 9), nesmí se ještě před odskokem dostat do unožení. Následuje další fáze skoku, odraz. Odrážíme se pravou nohou, která dosud čekala jako pružina pokrčená v koleně. Odrazu pomáhá také pohyb volné nohy do strany (12) a vzhůru a v neposlední řadě pohyb paží směrem vzhůru a stranou (13 - 14), přičemž pravou paži a pravé rameno tlačíme do směru rotace. Většina části těla podporuje svým pohybem jednak let vzhůru, jednak směr otáčení za levým vnějším ramenem. Přesto je nutné si uvědomit, že ve fázi odrazu a výskoku (12 - 14) je daleko více zdůrazněna složka pohybu vzhůru než vlastní rotace. Tomu pomáhá i směr levé paže spíše předpažením do vzpažení zevnitř než tahem ve směru rotace. Přibližně dvě třetiny skoku se pohybujeme v poloze, kterou jsme zaujali po odrazu (15), pouze volná levá noha se poněkud opozdí za ostatním tělem a zůstává pokrčená v přednožení nebo dokonce v překřížení (16), což záleží na individuálním způsobu provedení. Paže jsou překříženy na prsou. Pravé rameno svým tlakem vpřed neustále podporuje rotaci. Skok do nízké piruety vpřed. Před ukončením rotace musí dojít k rázné změně. Rychle rozvineme paže, nebo dokonce nasadíme opačné držení (levá paže vpředu) (22), abychom přerušili původní rotaci a lépe připravili tělo k výjezdu ze skoku. Zabrzdění rotace je věcí dlouhého cviku, vždyť celý let vzduchem trvá pouze několik zlomků vteřiny. Nemáme tedy čas na úvahy, vše musíme dělat pouze mechanicky. Výjezd provádíme pružně opět v podřepu (24) a postupně se vytahujeme z kolena, přičemž se snažíme, aby výjezdová spirála byla co největší (25 - 29).

 

2x_rittberger_foto
Provedení dvojitého Rittbergrova skoku (Video ukázka)

Nejčastější chyby

odraz ze špičky, nikoliv pouze přes špičku; vyklonění trupu před odrazem ven z kruhu — tomu zabráníme, jestliže vedeme vnější rameno důsledně směrem vzhůru — nesmíme tedy „vypadávat v nájezdu přes vnější bok, jak se často stává při zadních vnějších kličkách, kde je toto vyklonění stejnou chybou; rotaci napomáhá spíše vnitřní (pravá) paže, kdežto levá se v tlaku ve směru rotace poněkud opožďuje (tak se bruslaři lépe podaří udržet vzpřímený trup); příliš dlouhý oblouk v odrazové fázi, to je v oblouku vzad - ven; pozdní rozvinutí paží, trup pak pokračuje v původní rotaci, vnitřní rameno se vysune příliš vpřed, bruslař se předkloní a může upadnout; nedostatečné zpevnění trupu ve vzduchu.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Rittberger obecně / Loop (Rittberger) universally
Jednoduchý Rittbergerův skok / Single Loop (Rittberger)
Dvojitý Rittbergeruv skok / Double Loop (Rittberger)
Trojitý Rittbergerův skok / Triple Loop (Rittberger)
Čtverný Rittbergerův skok / Quad Loop (Rittberger)
Rittbergerův skok
Rittbergerův skok
Rittbergerův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace