m2 m1
 

Čtverný Rittberger / Quad Loop (Rittberger)

 

Rittbergerův skok je velmi podobný Eulerovu skoku, jenomže v tomto případě odskakujeme a dopadáme na tutéž nohu.

 

schema_stopa_4x_ritt
Grafické schéma stopy čtverného Rittbergerova skoku

 

Nájezd je tentýž (naučíme se opět tomuto skoku nejprve na pravou nohu). Na levou nohu nasadíme oblouk vpřed - dovnitř, odrazíme se a nasadíme oblouk vpřed - dovnitř na pravou nohu, provedeme obrat s přešlápnutím na levou do oblouku vzad - dovnitř a ihned překročíme na pravou nohu do oblouku vzad - ven (1). Levou volnou nohu opět překřížíme vpředu, levé rameno a levá paže je vpředu, pravá vzadu, jedoucí pravá noha je v hlubokém podřepu (2). Rovněž odskok je stejný. Levou volnou nohu zvedneme velikým obloukem do strany a do výšky, rotaci pomáháme i levou paží a ramenem (stejně jako při Eulerově skoku) (7 - 8).

Při obratu ve vzduchu (360°) (9 - 15) však nedopadáme na levou nohu, nýbrž na pravou do oblouku vzad - ven. Levou nohu musíme rychle vytáhnout dozadu, stranou ven z kruhu, a to současně s dopadem (17). Jestliže se nám volná noha zpozdí v přednožení ještě po okamžiku dopadu, vzniká nebezpečí prudkého záklonu a pádu. Přebytečnou rotaci zabrzdíme tím, že ještě před dopadem vrátíme levé rameno a paži vpřed, pravé rameno a paži vzad, takže vyjíždíme obloukem vzad - ven s opačným držením. Jedině tak je výjezdová spirála skutečně otevřená (to jest oblouk o velikém poloměru) (20). U tohoto skoku je více než u Eulerova důležité, abychom v okamžiku odrazu tlačili levé vnější rameno hodně do výšky (tento způsob provedení skoku nám velmi usnadní práci při dvojitém Rittibergerově skoku). Rovněž hlava sleduje přirozeným otočením obličeje směr rotace celého těla.

Při výjezdu se díváme z kruhu pres levé rameno dozadu. Volnou nohu ve vzduchu je možno vést dvojím způsobem. Bud pohybujeme nataženou nohou velkým obloukem stranou, nebo ji máme ohnutou v koleně, při čemž pohyb, který vykonávala v předešlém případě špička, sleduje zde koleno. Hezcí a působivější je způsob prvý, kde zvláště při dostatečné pohyblivosti v kyčelním kloubu je možné vést nohu obloukem ve výši pasu výše. Druhý způsob je dobrý spíše jako průprava pro dvojitý Rittbergerův skok. (Je to tentýž skok, ale s dvojnásobným počtem obrátek ve vzduchu.)

 

4x_rittberger_han_foto
Provedení čtverného Rittbergrova skoku (Video ukázka)

 

4x_rittberger_han_foto
Provedení čtverného Rittbergrova skoku (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Stejné chyby v nájezdu a při odrazu jako při Eulerově skoku; odskok ze špičky; při odskoku volná noha vedená málo do strany; (při dopadu zpožděná volná noha v přednožení nesprávný pohyb vnějším ramenem a paží při odskoku (bruslař obyčejně spustí vnější rameno dolu, vykloní se tak pres vnější bok ven z kruhu a tento sklon trupu mu už zůstane ve vzduchu i při dopadu - z téhož důvodu pak dopadá stále na druhou nohu nebo na obě); pozdě nasazené opačné držení ve výjezdu (výjezdová spirála je pak malá a příliš zatočená).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

>Rittberger obecně / Loop (Rittberger) universally
Jednoduchý Rittbergerův skok / Single Loop (Rittberger)
Dvojitý Rittbergeruv skok / Double Loop (Rittberger)
Trojitý Rittbergerův skok / Triple Loop (Rittberger)
Čtverný Rittbergerův skok / Quad Loop (Rittberger)
Rittbergerův skok - pripravujeme
Rittbergerův skok - pripravujeme
Rittbergerův skok - pripravujeme

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace