m2 m1
 

Skok Rittberger obecně / Loop (Rittberger) universally

 

Ve všech skocích jsou čtyři fáze provedení:

 • příprava neboli nájezd,
 • odraz,
 • rotace,
 • dopad.

Příprava, neboli nájezd

Používá se několik způsobů nájezdu. Nejčastějším způsobem je dlouhá vnější trojka a nasazení na zadní vnější hranu pravé nohy k odrazu. Používají se také zadní vnější trojky, s přechodem do měsícového kroku, a pak nasazení na zadní vnější odrazovou hranu.

Jelikož při rittbergru používáme hlavně odrazovou nohu, a to bez asistence nohy volné, je podstatné, aby váha těla byla plně nad odrazovou nohou. Jedoucí část těla (paže a rameno) má být vzadu a volná část těla (paže a rameno) vpředu.

Odraz

Tak jako u všech skoků musí být před odrazem připraveny dva typy energie – odrazová síla a rotační síla. S přiblížením se k odrazu je volná noha vpředu, stehna obou nohou jsou těsně u sebe a boky jsou napříč ke stopě. Horní část těla je natočena do kruhu proti bokům, vytváří tím rotační energii před odrazem. K samotnému odrazu dochází v okamžiku uvolnění polohy ramen do polohy souběžné s boky, tzn., že osa boků a ramen je paralelní.

Používané svalové skupiny

stabilizující svaly: svaly používané k odrazu:
 • čtyřhlavý sval,
 • šikmé břišní svaly,
 • široké zádové svaly,
 • hrudní svaly,
 • hýžďové svaly
 • dvouhlavé stehenní svaly,
 • hýžďové svaly,
 • prsní svaly,
 • stehenní přitahovače,
 • břišní svaly.

Stabilizující svaly udržují bruslaře v silné stabilní pozici, připravené k odrazu.

 • Čtyřhlavý sval pomáhá bruslaři jít do kolena. K posílení čtyřhlavého svalu jsou nejlepší dřepy se zátěží nebo bez zátěže.
 • Šikmé břišní svaly stabilizují horní část těla v natočení před odrazem. Na posílení šikmých břišních svalů se doporučuje cvičení s míčem v poloze na boku těla, s upaženou volnou nohou v různých polohách.
 • Široké zádové svaly pomáhají udržet horní část těla vzpřímenou. Doporučuje se cvičení s míčem tak, že si na něj lehneme rameny v oblasti lopatek a zvedáme bederní část těla na výdrž, např. na 30 vteřin.
 • Hrudní svaly rovněž pomáhají k udržení přímé polohy horní části těla. Cvičení s míčem se provádí položením se na něj hrudí a zvedáním paží.
 • Hýžďové svaly pomáhají udržet bruslaře ve stabilní pozici před odrazem, ale také jsou používány značnou měrou při samotném odrazu. K jejich cvičení doporučujeme výpady vpřed do podřepu na jednu nohu se zátěží, případně bez zátěže.

 

Odrazové skupiny svalů jsou ty, které používáme k samotnému odrazu.

 • Dvouhlavé stehenní svaly přispívají značnou měrou k provedení odrazu. Cvičení s míčem se provádí tak, že vleže na podlaze máme obě nohy na míči a zvedáme bederní část těla.
 • Hýžďové svaly také přispívají značnou měrou k provedení odrazu. Ke cvičení doporučujeme výpady vpřed do podřepu na jednu nohu se zátěží, případně bez zátěže.
 • Prsní svaly jsou používány k odrazu, ale také ke stažení paží k provedení rotace. Cvičení s míčem se provádí v poloze, kde bruslař leží na míči v oblasti lopatek a cvičí pažemi se zátěží.
 • Stehenní přitahovač pomáhá při stažení nohou do rotace. Při cvičení s míčem ležíme na zádech s nohami položenými na míči a otáčíme tělem ze strany na stranu. Totéž cvičení se provádí také se zvednutými bedry.
 • Břišní svaly pomáhají při odrazu do skoku a značnou měrou přispívají ke stabilní pozici při rotaci. Cvičení se provádí v poloze vleže na loktech zvedáním bederní části těla, podobně jako u kliků.

Rotace

Příklad dobré pozice těla v rotaci – vzpřímená, pevná a těsná. Paže je nutné mít těsně u těla a nohy také těsně zkřížené. Příklad špatné pozice těla v rotaci je předklon bruslaře, který vytváří v rotaci opisování větších kruhů částmi těla, čímž se rotace zpomaluje.

Dopad

Při provedení skoků je nutné otevírat rotaci, a to otočkou mezi dvě a půl až dvě a tři čtvrtě této. Čtvrtinu otočky před dokončením skoku lehkým zvednutím volné nohy rotaci zarážíme, abychom umožnili hladký dopad.

Při dopadu je volná noha propnuta, záda vzpřímená a ramena ve stejné výši.

Technika

Rittberger je zvláštní skok v tom, že se u něj volná noha nepoužívá švihovým způsobem, podobně jako u axela a salchowa.

Používá se několik způsobů nájezdu. Nejčastějším způsobem je dlouhá vnější trojka a nasazení na zadní vnější hranu pravé nohy k odrazu. Používají se také zadní vnější trojky s přechodem do měsícového kroku a pak nasazení na zadní vnější odrazovou hranu. Vždy se zdůrazňuje správná přípravná poloha těla před odrazem, kdy vrchní část těla je ostře natočena dovnitř kruhu tak, aby se vytvořilo optimální napětí mezi rameny a boky.

Poloha volné nohy je těsně u nohy jedoucí. K samotnému odrazu dochází v okamžiku uvolnění polohy ramen do polohy souběžné s boky, tzn., že osa boků a ramen je paralelní.

Stopy při odrazu jsou v zásadě trojího druhu:

 • Čistý odraz z hrany přes spodní zub brusle.
 • Odraz s mírným uvolněním hrany do odbrzdění, bez změny směru skoku a rovněž přes spodní zub brusle.
 • Těžce sklouznutý odraz, kdy dochází k přehnané rotaci již na ledě. Takový druh odrazu zpomaluje skok a zkracuje letovou fázi.
Základní schéma skoku Rittberger

 


Nejčastější chyby

 

Často vidíme přetočení těla při odrazu natolik, že bruslař nakonec provede pouze jeden a půl otočky ve vzduchu místo dvou. Tato chyba ukazuje na pomalý odraz. Další chybou bývá špatná osa těla v odraze (předklon). Tím se dostává bruslař v samotném odrazu do vyklonění z oblouku a následkem je ztížená rotace těla v samotném skoku. Náprava záleží v důrazu na správnou polohu osy těla v odrazovém oblouku.

Největší chyby se dopouštějí bruslaři tím, že horní částí těla rotují předčasně, případně nabírají rotaci pažemi příliš zeširoka. Zdůrazňuje, že rittberger musí být zachován jako skok vzad, tj. že při dobré výšce by měl mít i dostatečnou délku.

Často se používá slova blocked (je blokovaný), míníme tím to, že u rittbergra nepoužíváme švihovou volnou nohu. Dokonce větší švih volné nohy, případně paží, může být nebezpečný tím, že by se bruslař mohl dostat do vyklonění z odrazového oblouku. Správně zahnutý odrazový oblouk je nutný pro získání rotačního impulsu, tj. dosažení vrutu těla.

Trenér hledí na to, aby měl bruslař dobrou nájezdovou rychlost. Při letu a v dopadu má mít bruslař vzpřímenou polohu těla. Dále se trenéři dívají na jistý dopad s propnutou vytočenou nohou a se správnou polohou horní části těla a paží.

Dobrá technika rotace nám říká, že stažení paží do rotace má být spíše asymetrické. Míníme tím, že bruslař stahuje pravou částí těla paži větší silou než levou.

To potvrzuje, že asymetrické stažení dodává bruslaři větší energii pro rotaci. Od začátku vývoje bruslaře je důležitý nácvik rychlé zadní piruety, čímž se dosahuje příprava bruslaře pro skoky s vícenásobnou rotací.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Rittberger obecně / Loop (Rittberger) universally
Jednoduchý Rittbergerův skok / Single Loop (Rittberger)
Dvojitý Rittbergeruv skok / Double Loop (Rittberger)
Trojitý Rittbergerův skok / Triple Loop (Rittberger)
Čtverný Rittbergerův skok / Quad Loop (Rittberger)
Rittbergerův skok
Rittbergerův skok
Rittbergerův skok

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace