m2 m1
 

Jednoduchý Salchow / Simple Salchow

 

Také u tohoto jednoduchého skoku uplatníme trojku, kterou již umíme.

 

schema_stopa_1x_salchow
Grafické schéma stopy jednoduchého Salchowova skoku

 

Popíšeme skok provedený z levé nohy na pravou, měli bychom se mu však naučit na obě strany. Rozjezd se skládá z několika oblouků vpřed - venstřídavě na levé a pravé noze, navázaných na sebe tak, aby tvořily po délce kluziště nastavované písmeno S. Poslední oblouk před vlastním skokem jedeme na pravé noze s opačným držením ramen a paží. Odrazem přejdeme do oblouku vpřed - ven na levé noze. Ramena a paže máme ve frontální poloze, pravá noha je zanožená a vytočená ven.

Jakmile v tomto oblouku (o průměru poněkud větším než je běžná osma) ujedeme asi tři až čtyři metry, provedeme obrat trojkou. Stejně jako v měsícových trojkách zarazíme rotaci tím, že zadržíme zpět pravý bok, rameno, paži i volnou nohu, ale pouze na malý okamžik, čímž oblouk po trojce poněkud narovnáme (1 - 2). Po tomto zadržení švihneme pravou nohou ze zanožení vpřed do překřížení směrem ven z kruhu.

Švihovou nohu vedeme vpřed vytočenou špičkou vpravo, máme pocit, jako bychom tlačili patu ve směru do překřížení (5 - 9). V okamžiku, kdy je pravá noha před levou a pokračuje v pohybu do překřížení (ve směru ven z kruhu), se současně s dalším postupným otáčením pravého ramene, paže a boku odrazíme z levé nohy (10). K výskoku napomáhá švih pravou nohou a švih pažemi vzhůru (11). V tomto okamžiku — kdy je nájezdový oblouk dostatečně zahnutý — zjišťujeme, že se současným natočením trupu převádíme odraz na podobný odrazu u kadetu (nebo později u Axel-Paulsenova skoku), to je vpřed (11 - 13). Ve vzduchu pokračuje tělo dále v otáčení (12 - 14), levá odrazová noha předběhne vnějším obloukem pravou (15), která je již připravena na dopad na vnější hranu do oblouku vzad. Celkem se otočíme o 360°.

Před výskokem jsme zády do směru jízdy vzad, po doskoku rovněž. Těsně před doskokem se paže rychle rozvinou do stran (14 - 15), aby zamezily dalšímu otáčení. Tento pohyb napomůže plynulému výjezdu obloukem o velkém průměru na pravé noze vzad - ven (18). Paže jsou tedy v upažení, levá — nyní volná noha — je zanožená a vytočená špičkou ven z kruhu. Hlava je otočená vlevo, díváme se rovněž ven z kruhu.

Snažme se vždy, aby myšlená stopa skoku pokud možno splývala jen s nepatrně zakřiveným obloukem. Musíme skákat spíše směrem ven z kruhu, tedy kresbu spíše narovnávat. K tomu nám pomůže také to, že se bezprostředně po obratu trojkou nepoložíme tolik do hrany, čímž by se oblouk vzad - dovnitř ještě více zaoblil, nýbrž že se snažíme tuto část kresby narovnat.

450
Video ukázka jednoduchého Salchowova skoku

 


Nejčastější chyby

Nejčastější chyby: neukázněný a nepromyšlený rozjezd a nájezd (během rozjezdu se máme soustředit na skok, má sloužit rovněž k uklidnění); příliš „kulaté“ oblouky jak v nájezdu, tak těsně před výskokem; odraz příliš dlouho jetý po zoubcích brusle — na zoubky smí přejít

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Salchow obecně
Jednoduchý Salchowův skok
Dvojitý Salchowův skok
Trojitý Salchowův skok
Čtverný Salchowův skok
Salchowův skok
Salchowův skok
Salchowův skok

 


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace