m2 m1
 

Dvojitý Salchow / Double Salchow

 

Při nácviku tohoto skoku platí stejné zásady jako při nácviku jednoduchého Salchowova skoku.

 

schema_stopa_1x_salchow
Grafické schéma stopy dvojitého Salchowova skoku

 

Nájezd i odraz jsou stejné, ještě více však při pohybu volné švihové nohy za zanožení zevnitř vpřed a do překřížení dbáme, aby pohyb byl rázný a byl veden téměř napjatou nohou stranou (ven z kruhu), nikoliv překříženou nohou s kolenem těsně u odrazové nohy. Tím bychom sice zrychlili rotaci, ale skok by přestal být skokem a stal by se jakousi nadskočenou piruetou. Stejně jako u většiny ostatních skoků musíme jasně rozlišit dvě fáze. První fází je odraz a výskok (provedený téměř bez rotace), druhou fází rotace a dopad. K úspěšnému provedení prvé fáze nám pomůže vydatný odraz z podřepu a pohyb paží z upažení dolů vzhůru (6 - 9). V této fázi, kdy dochází k výponu přes špičku brusle odrazové nohy (8 - 9), zaujímá bruslař v podstatě stejnou polohu jako při odrazu na kadeta nebo Axel-Paulsenův skok. Teprve ve vzduchu (až do této chvíle je postup stejný jako u jedonduchého Salchowova skoku) stáhneme paže na prsa (12). Také levá odrazová noha dožene pravou a pak téměř po celou dobu rotace jsou nohy téměř vedle sebe (13 - 17).

Hlavu tlačíme vzhůru a napomáháme tak trupu udržet vzpřímenou polohu. V této poloze se ve vzduchu točíme o plných 720°, (skok začínáme a končíme zády do směru jízdy). Velmi důležitá je příprava na dopad. Je samozřejmé, že ve vzduchu nikdo nemůže obrátky počítat. Jde spíše o bezpečně provedený pohybový návyk získaný dlouhým cvičením, takže již před dopadem instinktivně poznáme, kdy máme prudce rozvinout paže a vytáhnout odrazovou nohu do zanožení (je-li levá noha odrazová, je pravá dopadová). Dopad musíme provést stejně jako u všech skoků do hlubokého podřepu a spíše na přední než střední část brusle. Vyjíždíme velkým obloukem vzad - ven.

 

2x_salchow_foto_2
Provedení dvojitého Salchowova skoku (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

Uspěchaný, nepromyšlený rozjezd a nájezd; předklon nebo přílišné zaklonění do kruhu těsně před odrazem; před odrazem spuštění ramene nad švihovou nohou směrem dolů a vpřed (bezprostředně před odrazem je nutno rameno zadržet na okamžik zpátky); při výskoku švih pokrčenou nohou kolenem těsně kolem odrazové nohy; odraz s dlouhým přibrzděním na zoubcích; pozdní rozvinutí paží před dopadem, takže rotace pokračuje a znemožňuje výjezd dlouhou spirálou; uvolnění svalstva trupu po výskoku (svalstvo trupu se musí ve vzduchu zpevnit).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Salchow obecně
Jednoduchý Salchowův skok
Dvojitý Salchowův skok
Trojitý Salchowův skok
Čtverný Salchowův skok
Salchowův skok
Salchowův skok
Salchowův skok

 


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace