m2 m1
 

Skok Salchow obecně / Salchow universally

 

Ve všech skocích, tak i u salchowa jsou čtyři fáze provedení:

 • příprava neboli nájezd,
 • odraz,
 • rotace,
 • dopad.

Příprava, neboli nájezd

Jsou dva hlavní způsoby přípravy na skok:

 • 1.) zadní vnější nájezdový oblouk s nasazením do přední vnější trojky,
 • 2.) přední měsícový krok, tzv. mohawk.

Cílem obou nájezdů je dostat se na zadní vnitřní odrazovou hranu, ze které se salchow provádí. Zde je důležitá správná poloha těla, kdy váha těla spočívá plně, v tomto případě na levé noze, s levou paží a ramenem nad stopou a volnou nohou propnutou vzad.

Odraz

K poloze těla v odrazovém oblouku je nutno říci, že pevná levá polovina těla je vpředu a volná pravá polovina těla je držena vzad. Volná pravá polovina těla se polokruhovitým, postupným pohybem dostává vpřed. Když pravá polovina těla dosáhne úrovně levé poloviny těla, dochází k samotnému odrazu a rotaci ve vzduchu.

Používané svalové skupiny

stabilizující svaly: svaly používané k odrazu:
 • čtyřhlavý sval,
 • bederní zádové svaly,
 • hrudní stabilizující svaly,
 • hýžďové svaly.
 • dvouhlavé stehenní svaly,
 • hýžďové svaly,
 • prsní svaly,
 • stehenní přitahovače,
 • břišní svaly.

Stabilizující svaly.

 • Čtyřhlavý sval udržuje bruslaře v pevné poloze před odrazem, k posílení uvedeného svalu jsou opět nejlepší dřepy bez zátěže, ale někdy i se zátěží.
 • Zádové svaly udržují bruslaře ve vzpřímené poloze, pro posílení zádových svalů se doporučuje cvičení s míčem tak, že si na něj lehneme lopatkami a udržujeme tuto polohu, např. po dobu 30 vteřin.
 • Hrudní svaly vcelku také udržují vzpřímenou polohu těla. Doporučuje se cvičení s míčem tak, že se na něj položíme hrudí a opakovaně zvedáme propnuté paže.
 • Hýžďové svaly pomáhají ke stabilizaci těla před odrazem a značnou měrou se podílejí na samotném odrazu. Cvičení pro posílení u hýžďových svalů jsou výpady vpřed bez zátěže, případně se zátěží.

Svaly používané k odrazu.

 • Dvojhlavý stehenní sval přispívá značnou měrou k provedení odrazu. Ke cvičení používáme míč v poloze vleže na zádech, s nohami položenými na míči, přičemž zvedáme bederní část těla spolu s nohami.
 • Hýžďové svaly stabilizují polohu těla před odrazem, ale také se značnou měrou podílejí na samotném odrazu. Pro posilování provádíme výpady tak, že koleno je nad špičkou nohy a pro větší efektivitu používáme zátěž.
 • Prsní svaly používáme v odrazu ke stažení paží pro rotaci. Posilovat prsní svaly můžeme znovu s míčem tak, že si na něj lehneme lopatkami a se zátěží v rukou cvičíme do vzpažení. Pro větší efektivitu můžeme zvýšit závaží a počet opakování.
 • Stehenní přitahovač pomáhá při odrazu k dosažení rychlé rotace ve vzduchu. Cvičení se provádí vleže na zádech, s nohama svírajícími položený míč na zemi. Tento cvik znázorňuje pohyby těla ze strany na stranu, a to při zvedání bederní části těla.
 • Břišní svaly se podílejí na odrazu a pomáhají udržet polohu těla při rotaci. Doporučené cvičení je na podlaze v poloze vleže a děje se zvedáním do polohy na loktech, případně kliky.

Rotace

Poloha těla při rotaci je velmi důležitá. Přímá a těsná poloha těla pak umožňuje i provedení vícenásobných skoků. Pro ně je důležitá těsná poloha paží a těsné zkřížení nohou. Předklon v rotaci znamená její ztížení, protože se rotace zpomaluje. Když např. přechod z odrazové nohy na dopadovou je opožděn, tak dochází ke špatné poloze těla při rotaci. Rovněž ohnuté nohy při rotaci znemožňují hladký a jistý dopad.

Dopad

Při provedení skoků je nutné otevírat rotaci, a to otočkou mezi dvě a půl až dvě a tři čtvrtě této. Čtvrtinu otočky před dokončením skoku lehkým zvednutím volné nohy rotaci zarážíme, abychom umožnili hladký dopad.

Při dopadu je volná noha propnuta, záda jsou vzpřímená a ramena ve stejné výši.

Technika

U všech demonstrujících bruslařů zdůrazňuje správnou polohu těla, kdy pevná levá část je vpředu a pravá volná část těla vzadu. Při vyrovnání obou polovin těla dochází k samotnému odrazu.

Připouští se malé rozdíly pohybu volné nohy, a to užším obloukem nebo širším obloukem. Při salchowu rovněž dochází k přenesení váhy těla z levé odrazové na pravou dopadovou nohu.

Stopy odrazu jsou z čisté hrany, s malým pootočením ze zadní vnitřní hrany přes zoubek a přehnané přetočení odrazu výrazně vpřed. Demonstrátoři předvádějí jednoduché, dvojité a trojité salchowy. Zdůrazňujeme výraznou polohu pravého ramene a paže vzad před odrazem

Stopy při odrazu jsou v zásadě trojího druhu:

 • Čistý odraz z hrany přes spodní zub brusle.
 • Odraz s mírným uvolněním hrany do odbrzdění, bez změny směru skoku a rovněž přes spodní zub brusle.
 • Těžce sklouznutý odraz, kdy dochází k přehnané rotaci již na ledě. Takový druh odrazu zpomaluje skok a zkracuje letovou fázi.
salchow_obecne
Základní schéma skoku Salchow

 

Nejčastější chyby

Předně to bývá slabý timing, čímž je myšleno slabé sladění, soulad pohybů všech části těla. Další chybou bývá, když je po trojce bruslař na tvrdé jedoucí noze. Pak zvedá paže příliš vysoko. Chybou je i to, že po trojce jde volnou částí těla směrem dolů a volnou nohou jde úzkým obloukem, čímž dosahuje rotace, ale nedostává se dostatečně vysoko do vzduchu. Demonstrující Michal Březina předvádí přechod z levé odrazové nohy na pravou dopadovou nohu, v okamžiku přechodu dopíná svou pravou nohu dolů tak, že jeho levá volná noha se kříží před pravou dopadovou.

Dobré postavení u salchowa: zaražené pozice těla po trojce dosáhnout tak, aby nedošlo k přetočení na levou stranu. Dále je nutno mít plnou váhu těla nad jedoucí nohou v zadním vnitřním odrazovém oblouku.

Mnoho závodníků dává přednost provádění salchowa z trojky oproti měsícovým krokům, rovněž zdůrazňuje zaraženou pozici těla po trojce. Mluvíme o pohybu volné nohy, která nemá jít do skoku příliš zeširoka, ba ani příliš úzkým obloukem. Velmi důležitá je koordinace pohybu volné nohy a pravé paže v okamžiku odrazu. Axel a salchow jsou dva skoky, kde se právě využívá švih volné nohy.

 


Podobná témata

Salchow obecně / Salchow universally
Jednoduchý Salchowův skok / Simply Salchow
Dvojitý Salchowův skok / Double Salchow
Trojitý Salchowův skok / Triple Salchow
Čtverný Salchowův skok / Quad Salchow
Chyby ve skocích Salchow

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace