menu2 menu
 

Skoky

Skoky jsou typickými prvky bruslařské jízdy, při nichž bruslař opouští ledovou plochu a ve vzduchu se otáčí kolem své osy. Správně provedený bruslařský skok je charakterizován především svou mohutností, tím je myšlena výška skoku, rychlost rotace a z toho vyplývající délka skoku. Skoky jsou rozděleny na skoky hranové a skoky odpíchnuté. Z hlediska dalšího dělení lze definovat skoky provedené ve smyslu trojky (např. Axel-Paulsenův skok) a skoky ve smyslu protizvratu (např. Lutzův skok).

Každý z bruslařských skoků je složen z několika základních fází:

  • nájezdového oblouku;
  • odrazového oblouku
  • odrazu, letové fáze
  • rotace
  • ukončení rotace
  • dopadu, výjezdového oblouku

Skoku předchází dostatečně rychlé rozjetí buď překládáním, nebo nejrůznějšími krokovými variacemi. Rovněž existují různé typy nájezdů na skok, proto u následně popisovaných skoků nejsou vybrané nájezdy jediné správné. Rytmus nájezdu musí být sladěn s rytmem odskoku i s rytmem pohybu paží a volné nohy.

V odrazové fázi je nezbytné využít všech složek, které napomáhají bruslaři dostat se do požadované výšky. Jedná se zejména o dostatečné snížení těžiště, které se ve správném momentu přenáší do rychlosti odrazu (odrazový přítlak). V první fázi letu vzduchem získává bruslař především výšku, teprve v další fázi dochází ke zrychlení rotace pomocí přitažení paží a nohou. Před dopadem je důležité prudké oddálení paží i volné nohy, a tím se docílí zpomalení rotace. Dopad by měl být proveden měkce do podřepu přes zoubky na hranu brusle. Volná noha se vysouvá vzad poněkud ven z jetého oblouku a dochází k plynulému přechodu do výjezdového oblouku, při němž bruslař přechází z podřepu na přirozeně propnutou nohu.

Skoky obecně
Skok s obratem ve smyslu trojky
Skok s obratem ve smyslu protitrojky
Skok s obratem ve smyslu zvratu
Skok s obratem ve smyslu protizvratu
Kadet
Lutz
Euler
Rittberger
Salchow
Axel-Paulsen
Dvojitý Lutz
Dvojitý Euler
Dvojitý Rittberger
Dvojitý Salchow
Dvojitý Axel-Paulsen
Odpíchnutý Lutz
Odpíchnutý - Rittberger
Odpíchnutý - Salchow
Odpíchnutý - Axel-Paulsen
Odpíchnutý - Axel-Paulsen
Trojité skoky
Čtverné skoky
Skok do piruety ve váze vzad
Roznožka