m2 m1

Skoky obecně / Jumps universally

 

Skoky jsou nezbytnou součástí volné jízdy, jsou jejím nejefektnějším a zároveň nejtěžším doplňkem. Skok je pro diváka samozřejmým pokračováním jízdy, ale i bruslař cítí, že tělo opouští zcela nenásilně plochu. Po letu ve vzduchu měkce dopadá do hrany a pokračuje v oblouku ve směru letu. Skok odvodíme z kroků, z nichž přirozeně vyplývá. Proveďme některý krok, který dobře ovládáme. Jeďme silně položeni na hraně brusle a obrat se snažme provést intenzivnější činností končetin, než při normálním kroku, tj. mohutnějším pérováním nohy jedoucí, větším švihem volné nohy, prací ramen a paží. Tato zvýšená činnost způsobí, že tělo je zcela přirozeným pohybem nadneseno z oblouku v místě, kde měl být proveden obrat na ledě. Stejně jako při krocích, před obratem i u skoku, musí být tělo těsně před odrazem připraveno v takovém držení, jaké zaujme po dopadu. Tedy při skoku s obratem o 180° a 360°. Trup provede rotaci již před odrazem za zmíněné přípravy těla, takže za letu se jeho poloha nemění, anebo jen částečně dotáčí. Obrat provede vlastně jen spodní část těla.

 

skoky_obecne
a) Stopa špatně provedeného skoku b) Stopa dobře provedeného skoku

 

Slovo odraz špatně vystihuje skutečnost, neboť tělo je při skoku nadneseno a vyhozeno z kruhu vypérováním jedoucí nohy a obloukovým švihem volné nohy ve směru jízdy. Před odrazem nesmíme mít vysazeno, ani skloněnu hlavu skloněnu, způsobilo by to nesprávný odraz a ovšem i dopad. Často se chybuje tím, že jedoucí nohu otáčíme již na ledě bezprostředně před odrazem. Vyčkáváme dlouho v jetém oblouku s vypérováním nohy jedoucí, nebo skok dotáčíme na ledě hned po dopadu.

Stopa křivky, z které odskakujeme, musí být čistá, více nebo méně zakřivená, nikdy však nesmí jevit známky obratu provedeného předčasně na ledě. Otočení se provádí až za letu, okamžitým přitažením volné nohy k noze odrazové a přitažením paží k tělu. Dopad je pružný. Jedoucí noha hraje při něm úlohu péra, jež bylo tělem stlačeno a za jízdy se zase narovnává. Hlava je otočena vždy ve směru jízdy ve smyslu obratu skoku. Všechny tyto pohyby musí jeden do druhého zapadat, musí být provedeny v pravý okamžik a v dokonalé soustředěnosti. Tím je umožněno provedení krásného elastického skoku, který dělá dojem lehkosti a přirozenosti. Skoky dávají ráz celé volné jízdě, mají nesčíslné množství způsobů provedení a různých odstínů. Následující stránky vypisuji jednotlivé druhy skoků a popíši provedení u těch nejtypičtějších a základních. Ostatní se pak dají již snadno odvodit.

 

Tabulka členění skoků

 

1. Podle směru jízdy z výjezdu skoku Vpřed Vzad        
2. Podle smyslu otočení Trojkový Protitrojkový Protizvratový Zvratový Kličkový
3. Podle počtu otáček ve vzduchu 1/2 obratu
(180°)
1 obrat
(360°)
1 1/2 obratu
(540°)
2 obraty
(720°)
3 obraty
(1260°)
4 obraty
(1620°)
4. Podle způsobu odrazu Z jedné nohy s dopadem na tutéž nohu Z jedné nohy s dopadem na druhou nohu Z jedné nohy s dopadem na obě nohy z obou nohou s dopadem na jednu nohu z obou nohou s dopadem na obě nohy  
5. Skoky speciální (špičkové a jejich varianty mající jména jejich autorů            
6. Kombinace skoků a piruet            
7. Kombinace skoků a kružítek            
8. Kombinace jednotlivých skoků s mezi figurou            

 

Každý z bruslařských skoků je složen z několika základních fází:

  • nájezdového oblouku;
  • odrazového oblouku
  • odrazu, letové fáze
  • rotace
  • ukončení rotace
  • dopadu, výjezdového oblouku

Skoku předchází dostatečně rychlé rozjetí buď překládáním, nebo nejrůznějšími krokovými variacemi. Rovněž existují různé typy nájezdů na skok, proto u následně popisovaných skoků nejsou vybrané nájezdy jediné správné. Rytmus nájezdu musí být sladěn s rytmem odskoku i s rytmem pohybu paží a volné nohy.

V odrazové fázi je nezbytné využít všech složek, které napomáhají bruslaři dostat se do požadované výšky. Jedná se zejména o dostatečné snížení těžiště, které se ve správném momentu přenáší do rychlosti odrazu (odrazový přítlak). V první fázi letu vzduchem získává bruslař především výšku, teprve v další fázi dochází ke zrychlení rotace pomocí přitažení paží a nohou. Před dopadem je důležité prudké oddálení paží i volné nohy, a tím se docílí zpomalení rotace. Dopad by měl být proveden měkce do podřepu přes zoubky na hranu brusle. Volná noha se vysouvá vzad poněkud ven z jetého oblouku a dochází k plynulému přechodu do výjezdového oblouku, při němž bruslař přechází z podřepu na přirozeně propnutou nohu.

 

skoky_vysvetlivky
Tabulka symbolů použitých u stop skoků

 


Podobná témata

Skoky obecně
Jednoduché skoky
Axel-Paulsen
Euler
Salchow
Lutz
Rittberger (Loop)
Flip
Skoky do piruety
Toeloop (Odpíchnutý Rittberger)
Chyby ve skocích