m2 m1
 

Jednoduchý Toeloop (odpíchnutý Rittberger) / Simply Toeloop

 

Zcela úmyslně se dostáváme k tomuto poměrně jednoduchému skoku až nyní, po probrání skoků daleko, těžších. Důvod je jednoduchý. To proto, že by nebylo správné nácvik základních skoků (Lutizův, Rittbergerův) narušovat nácvikem tohoto skoku, který, je velmi jednoduchý, přece se svým směrem otáčení a způsobem odrazu od jmenovaných skoků podstatne liší.

 

schema_stopa_1x_toeloop_ritt_odpich
Grafické schéma stopy jednoduchého skoku Toeloop (odpíchnutý Rittberger)

 

Toeloop - odpíchnutý Rittbergerův skok ve své jednoduché formě má být spíše zpestřením kroků nebo, jiných spojů volné jízdy, než samostatným skokem.

Jeho nácvik je pak ovšem důležitou průpravou pro nácvik dvojitého skoku Toeloopu (odpíchnutého Rittbergera). Předpokládejme, že chceme odskakovat z levé nohy. Několika kroky, nebo pouhým překládáním doprava vpřed a trojkovým obratem přejdeme do oblouku vzad - ven na levé noze. Nebude to však oblouk příliš dlouhý (ve větší rychlosti asi 3 m). Pravá noha je zanožena, pravé rameno a paži tlačíme vzad nad stopou, levá paže je vpředu. Trup je tedy otočen hrudníkem ven z kruhu, hlava obličejem ven. Těsně před odrazem přejdeme do hlubšího podřepu, aniž se přitom ovšem předkláníme) a pravou nohu položíme daleko ve směru nájezdového oblouku za jedoucí nohu, spíše však směrem ven z kruhu, zoubky na ledě. (Něco podobného jako při odrazu na roznožku nebo Lutzův skok.) Zpevníme pravou nohu v koleně) a jakmile zaberou zoubky o led, odrazíme se (odpérováním v koleně) levou nohou a vyskočíme, přičemž natočení trupu bezprostředně před odrazem (hrudníkem ven z kruhu) nám už jasně ukazuje, v jakém směru budeme rotovat.

 

2x_toeloop_foto
Provedení jednoduchého skoku Toeloop (odpíchnutý Rittberger) (Video ukázka)

 

2x_toeloop_foto
Práce nohou u skoků Toeloop (odpíchnutý Rittberger) (Video ukázka)

 

Otáčíme se doprava za pravým ramenem o 360°, takže dopadneme do zadního vnějšího oblouku na levou nohu obličejem ve stejném směru jako před odrazem. Volná levá noha vykonala pohyb obloukem, jehož počátek má být veden hodně směrem ven z kruhu. Pokračujeme tedy vlastně v původním nájezdovém oblouku, který byl přerušen pouze výskokem s celým obratem. Abychom zarazili přebytečnou rotaci) vyjíždíme s ramemy a pažemi v opačném držení (pravá vpředu). Tento skok můžeme vhodně kombinovat tím, že jej na oblouku o velikém poloměru několikrát opakujeme, případně doplníme jinými skoky. V závěru třeba ze zadníiho vnějšího oblouku můžeme nasadit piruetu.

 


Nejčastější chyby

Nedostatečně zpevnění volné nohy v zanožení při odpichu (musí být naprosto natažena a pevná v koleně); pohyb nohy, na níž najíždíme na skok, ve vzduchu kolenem těsně vedle odpichové nohy (pohyb nohy má být podobný pohybu volné nohy při Salchowově skoku, to je nataženou nohou směrem ven z kruhu); Přílišný předklon před odrazem, položení odpichové nohy příliš za sebe do kruhu; dlouhé čekání v oblouku vzad - ven(před odrazem (nasazení oblouku a pohyb odpichové nohy nazad, vlastní odraz a dopad mají být provedeny v určitém rytmu, mezery mezi jednotlivými úkony jsou přibližně stejně dlouhé a úkony následují dosti rychle za sebou).

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Toeloop obecně (odpíchnutý Rittberger) obecně / Toeloop universally
Jednoduchý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Simply Toeloop
Dvojitý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Double Toeloop
Trojitý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Triple Toeloop
Čtverný Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Quad Toeloop
Jednoduchý Toeloop (odpichnutý Rittberger) do roznožení / Simply Toeloop split
Dvojitý Toeloop z vnitřní hrany dopad do vnějši (vnitřní) hrany
Chyby v Topeloop / Errors in Toeloop

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace