m2 m1
 

Jednoduchý Toeloop (odpíchnutý Rittberger) do roznožení /

Simply Toeloop split

 

Podobně, jako je možno provést s roznožením ve vzduchu Lutzův skok s celým obratem a obvyklým dopadem do oblouku vzad - ven na jednu nohu, můžeme také tak skočit Toeloop (odpíchnutý Rittbergerův skok) s nájezdem obloukem vzad - ven.

 

schema_stopa_1x_toe_split.png
Grafické schéma stopy jednoduchý Toeloop (odpíchnutý Rittberger) do roznožení

 

Popíšeme si tento skok při nájezdu na pravou nohu. Nájezd, příprava i odraz budou zcela stejné jako u Toelopp (odpíchnutého Rittbergerova skoku). Po vzepření na levé noze (zapíchnutím zoubku do ledu) nepřitahujeme však ve vzduchu pravou nohu k levé, nýbrž před tím, než zoubky levé brusle opustí led, švihneme nataženou pravou nohou do strany a vpřed) současně s natočením trupu a zapíchnuté brusle na ledě ve směru rotace tak, jako bychom chtěli skočit Kadeta.

V tomto okamžiku opouští již také levá noha led a my ve vzduchu co nejvíce roznožíme, paže upažíme a otáčíme se doleva. Od nájezdu obloukem vzad - ven provedeme tedy až do dopadu obrat (360°). Levá noha, která musela celý švih stranou a nazad provést urychleně, aby dohonila pravou nohu, postupuje dále nazad a my jsme připraveni (zároveň jsme provedli rychlé vytrčení levé paže vpřed a pravé vzad) na dopad a výjezd obloukem vzad - ven na pravé noze.

 


Nejčastější chyby

Ohyby v nájezdu a odrazu stejné jako u Toeloopu (odpíchnutého Rittbergerova skoku; malé roznožení ve vzduchu; vykopnutí švihové nohy málo stranou do roznožení, takže pak zbývá málo času při letu vzduchem na dotočení a celá figura ztrácí charakter skoku; švihová noha (v popisovaném případě pravá) nesmí rovněž příliš napomáhat rotaci tím, že s ní švihneme po odpíchnutí obloukem ve směru rotace, nýbrž má být vedena skutečně stranou do unožení.

 


Podobná témata

Toeloop obecně (odpíchnutý Rittberger) obecně / Toeloop universally
Jednoduchý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Simply Toeloop
Dvojitý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Double Toeloop
Trojitý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Triple Toeloop
Čtverný Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Quad Toeloop
Jednoduchý Toeloop (odpichnutý Rittberger) do roznožení / Simply Toeloop split
Dvojitý Toeloop z vnitřní hrany dopad do vnějši (vnitřní) hrany
Chyby v Topeloop / Errors in Toeloop

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Odpíchnutý Rittberger (Toeloop) obecně / Toleloop universally
Jednoduchý odpíchnutý Rittberger (Toeloop) / Simply Toeloop
Jednoduchý Toeloop (odpichnutý Rittberger) do roznožení
Dvojitý odpíchnutý Rittberger (Toleloop) / Double Toeloop
Trojitý odpíchnutý Rittberger (Toeloop) / Triple Toeloop
Čtverný odpíchnutý Rittberger (Toeloop) / Quad Toeloop
Chyby v Topeloop

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace