m2 m1
 

Čtverný Toeloop (odpíchnutý Rittberger) / Quad Toleloop

Při tomto skoku odskakuje bruslař s jedné nohy, otáčí se o 360°. a dopadá na druhou nohu. Je rovněž možné kombinovat tento skok s jinými: skoky ve volné jízdě.

 

256
Grafické schéma stopy čtverného Toeloop (odpíchnutý Rittberger)

 

Předpokládejme odskok z pravé nohy. Najíždíme obvykle přešlapovanými trojkami, tj. z levé vnější hrany při jízdě vpřed přešlápnutím na pravou nohu do skluzu na vnější hraně vzad. Po druhém, nebo třetím takovém přešlápnutí po obvodu kruhu s poměrně velkým průměrem v oblouku vzad - ven na pravé noze přejdeme do mírného podřepu, natočíme trup hrudníkem ven z kruhu tak, jako bychom chtěli opět přejít do dalšího ohlouku vpřed - ven na levé noze. Pravá paže je přitom ve výši pasu nad stopou, po které jsme právě přijeli, levá ve stejné výši vlevo ve směru prodloužení zmíněné stopy po oblouku.

Levou nohu však tentokráte vysuneme špičkou vytočenou ven z kruhu ve směru prodlouženého oblouku doleva, přejdeme do hlubšího podřepu na pravé noze a současně položíme levou brusli zoubky (okrajem při vnitřní hraně) na led. Váha těla, která pokračuje v pohybu po oblouku zatlačí zoubky do ledu a již začíná vlastní vzpírání a zvedání na levé zpevněné noze.

Toto zvedání podporuje také pravá noha a pohyb paží směrem vzhůru, při čemž se pravá paže stáčí k levému rameni, aby tak napomáhala rotaci za levým ramenem. Ve vzduchu přitahujeme obě paže k hrudi, pravá noha dohoní v pohybu opožděnou levou nohu, a tak se tělo otáčí (téměř o 720°) v poloze poloze svislé, podélnou osou téměř kolmo k ledu, se snoženýma nohama.

Ješte před dopadem, který je velmi podobný dopadu při dvojitém Rittbergerově skoku, rychle rozvineme paže, levou paži vysuneme vpřed do opačného držení, aby pomohla zarazit přebytečnou rotaci. Dopadáme měkkce do kolena na střední až přední část vnější hrany pravé brusle, levou nohu vysuneme rychle vzad směrem ven z kruhu. Výjezdový oblouk má být dlouhý a otevřený (tj. o velikém průměru).


Nejčastější chyby

Příliš dlouhé čekání v oblouku vzad - venpřed odrazem (musíme dostat do přešlapovaných trojek a odrazu zcela určitý rytmus, který je poměrně dosti rychlý); noha, přes kterou se zvedáme, je zapíchnuta zoubky příliš vzadu směrem do kruhu, nebo naopak příliš ven z kruhu (má se zapíchnout na myšlené stopě prodlouženého oblouku, po kterém najíždíme, nebo lépe mírně ven z kruhu); příliš pomalé zvedání {přes zapíchnutou brusli, má se podobat spíše pružnému ťuknutí o led, nesmíme však při tom zapomenout na řádné zpevnění nohy v kotníku a v koleně); opožděné vytrčení vnejšího ramene před dopadem vpřed.

 


Podobná témata

Toeloop obecně (odpíchnutý Rittberger) obecně / Toeloop universally
Jednoduchý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Simply Toeloop
Dvojitý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Double Toeloop
Trojitý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Triple Toeloop
Čtverný Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Quad Toeloop
Jednoduchý Toeloop (odpichnutý Rittberger) do roznožení / Simply Toeloop split
Dvojitý Toeloop z vnitřní hrany dopad do vnějši (vnitřní) hrany
Chyby v Topeloop / Errors in Toeloop

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace