m2 m1
 

Chyby ve skoku Toeloop / Errors in Toeloop

 

Nejčastější chybou je, že se dostáváme do rotace příliš brzy po provedení trojky, tudíž začínáme s rotací před samotným odrazem. Další chybou je, když je bruslař po trojce příliš vpředu na zoubcích brusle, také volná noha není propnutá. Tato chyba způsobuje, že bruslař provádí půl otočky již na ledě. Děvče předvádí dvojitý odpíchnutý rittberger s dobrou přípravou na odraz, napětí paží a volné nohy je příkladné a váha těla je plně nad jedoucí nohou. V okamžiku odpichu je váha těla rovnoměrněji rozložena mezi oběma nohama. Mnoho trenérů říká, že nájezd z předního měsícového kroku dává bruslaři nejlepší možnost udržet přímý směr v samotném odrazovém oblouku. U vnitřní trojky vidí určité nebezpečí, že trojka bude zatočena příliš do kruhu. Jsou toho názoru, že je nutné tento nájezd také cvičit, protože to pomáhá k provedení dvojitých nebo trojitých odpíchnutých rittbergrů v kombinaci s jiným skokem. Bruslaři dávají přednost přední vnější trojce s přešlápnutím na pravou jedoucí nohu. A soustřeďují se hlavně na to, aby celou přípravu v odrazovém oblouku neuspěchali. Hlavně se dává pozor na to, aby se horní část těla nedostala do příliš brzkého přetočení. Kdyby se to stalo, tak čtverný odpíchnutý rittberger se obyčejně nepovede. Někteří bruslaři mají úspěch s nájezdem z vnější trojky, jiní z vnitřní trojky, nebo s nájezdem s měsícového kroku, je to individuální záležitost. Nejčastější chybou bývá odpíchnutí příliš v kruhu, což u bruslařů na začátečnické úrovni způsobuje skutečnost, že vlastně pak provádějí tzv. axel ze špičky volné nohy. Trenéři hledí hlavně na to, aby bruslař v odrazovém oblouku měl hladký skluz na jedoucí noze. V okamžiku odpichu má mít bruslař dobrou koordinaci pravé odrazové a levé odpichové nohy. Když je bruslař ve vzduchu, má dosáhnout přímé polohy těla v rychlé a těsné rotaci. Při dopadu má být volná noha dopnuta, horní část těla a hlava vzpřímená a paže napnuty ve stejné výši.

Chyby v jednoduchém Topeloop

V přípravné fázi neboli v nájezdu bruslař obyčejně najíždí do přední vnitřní trojky s dobrým držením těla, ramena a paže jsou ve stejné výši a váha těla je plně nad jedoucí nohou.

Chyby ve dvojitém Topeloop

Po dokončení trojky jde bruslař na jedoucí noze hodně do kolena a provádí nápřah volnou nohou k odpichu. Levá paže a rameno je v napětí vpředu, pravá paže a rameno vzadu. V okamžiku, kdy se poloha osy ramen srovná s osou boků, dochází k odpichu, a tím ke vzlétnutí do vzduchu.

Chyby v trojitém Topeloop

Po dokončení trojky jde bruslař na jedoucí noze hodně do kolena a provádí nápřah volnou nohou k odpichu. Levá paže a rameno je v napětí vpředu, pravá paže a rameno vzadu. V okamžiku, kdy se poloha osy ramen srovná s osou boků, dochází k odpichu, a tím ke vzlétnutí do vzduchu.

Chyby ve čtverném Toeloop

Pozice těla v rotaci je velmi důležitá nejen pro provedení skoku, ale i pro kvalitu jeho provedení. Zde je příklad dobré pozice těla v rotaci – vzpřímená, pevná a těsná. Paže je nutné mít těsně u těla a nohy také těsně zkřížené. Při dobré pozici těla v rotaci, jsou vícenásobné skoky možné. Příklad špatné pozice těla v rotaci je předklon bruslaře, který vytváří v rotaci opisování větších kruhů částmi těla, čímž se rotace zpomaluje.

Základní schéma skoku Toeloop

 

Nejčastější chyby


Nejčastější chybou je, že se dostáváme do rotace příliš brzy po provedení trojky, tudíž začínáme s rotací před samotným odrazem. Další chybou je, když je bruslař po trojce příliš vpředu na zoubcích brusle, také volná noha není propnutá. Tato chyba způsobuje, že bruslař provádí půl otočky již na ledě. Děvče předvádí dvojitý odpíchnutý rittberger s dobrou přípravou na odraz, napětí paží a volné nohy je příkladné a váha těla je plně nad jedoucí nohou. V okamžiku odpichu je váha těla rovnoměrněji rozložena mezi oběma nohama.

Mnoho trenérů říká, že nájezd z předního měsícového kroku dává bruslaři nejlepší možnost udržet přímý směr v samotném odrazovém oblouku. U vnitřní trojky vidí určité nebezpečí, že trojka bude zatočena příliš do kruhu. Jsou toho názoru, že je nutné tento nájezd také cvičit, protože to pomáhá k provedení dvojitých nebo trojitých odpíchnutých rittbergrů v kombinaci s jiným skokem.

Bruslaři dávají přednost přední vnější trojce s přešlápnutím na pravou jedoucí nohu. A soustřeďují se hlavně na to, aby celou přípravu v odrazovém oblouku neuspěchali. Hlavně se dává pozor na to, aby se horní část těla nedostala do příliš brzkého přetočení. Kdyby se to stalo, tak čtverný odpíchnutý rittberger se obyčejně nepovede.

Někteří bruslaři mají úspěch s nájezdem z vnější trojky, jiní z vnitřní trojky, nebo s nájezdem s měsícového kroku, je to individuální záležitost. Nejčastější chybou bývá odpíchnutí příliš v kruhu, což u bruslařů na začátečnické úrovni způsobuje skutečnost, že vlastně pak provádějí tzv. axel ze špičky volné nohy.

Trenéři hledí hlavně na to, aby bruslař v odrazovém oblouku měl hladký skluz na jedoucí noze. V okamžiku odpichu má mít bruslař dobrou koordinaci pravé odrazové a levé odpichové nohy. Když je bruslař ve vzduchu, má dosáhnout přímé polohy těla v rychlé a těsné rotaci. Při dopadu má být volná noha dopnuta, horní část těla a hlava vzpřímená a paže napnuty ve stejné výši.

 


 

Podobná témata

Odpíchnutý Rittberger (Toeloop) obecně / Toleloop universally
Jednoduchý odpíchnutý Rittberger (Toeloop) / Simply Toeloop
Jednoduchý Toeloop (odpichnutý Rittberger) do roznožení
Dvojitý odpíchnutý Rittberger (Toleloop) / Double Toeloop
Trojitý odpíchnutý Rittberger (Toeloop) / Triple Toeloop
Čtverný odpíchnutý Rittberger (Toeloop) / Quad Toeloop
Chyby v Topeloop

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace