m2 m1
 

Skok Toeloop obecně / Toeloop universally

 

Toto je jediný skok, jehož autor není znám. Neví se kdy, kde a kdo provedl skok jako první. Stalo se tak začátkem 30. let 20. století, přibližně ve stejné době, jako tomu bylo u flipu. Toeloop je považován za nejlehčí z odpíchnutých skoků, svědčí o tom skutečnost, že tento skok byl jako první proveden se čtyřnásobnou rotací.

Příprava, neboli nájezd

V přípravné fázi neboli v nájezdu bruslař obyčejně najíždí do přední vnitřní trojky s dobrým držením těla, ramena a paže jsou ve stejné výši a váha těla je plně nad jedoucí nohou.

Odraz

Po dokončení trojky jde bruslař na jedoucí noze hodně do kolena a provádí nápřah volnou nohou k odpichu. Levá paže a rameno je v napětí vpředu, pravá paže a rameno vzadu. V okamžiku, kdy se poloha osy ramen srovná s osou boků, dochází k odpichu, a tím ke vzlétnutí do vzduchu.

Používané svalové skupiny

stabilizující svaly: svaly používané k odrazu:
 • čtyřhlavý sval,
 • šikmé břišní svaly,
 • šbederní zádové svaly,
 • hrudní svaly,
 • hýžďové svaly.
 • dvouhlavé stehenní svaly,
 • hýžďové svaly,
 • prsní svaly,
 • stehenní přitahovače,
 • břišní svaly.

Stabilizující svaly jsou svaly nebo svalové skupiny, které udržují bruslaře v pevné pozici před odrazem a pomáhají tím k samotnému odrazu.

 • Čtyřhlavý sval pomáhá bruslaři být v pevné pozici před odrazem, k posílení čtyřhlavého svalu doporučujeme dřepy, pro větší efektivitu se závažím, při cvičení je nutné držet záda vzpřímená.
 • Šikmé břišní svaly pomáhají stabilizovat pánevní oblast při natočení těla před odrazem. Na posílení šikmých břišních svalů se doporučuje cvičení s míčem, v poloze na boku těla s upaženou volnou nohou v různých polohách.
 • Bederní zádové svaly pomáhají udržovat tělo zpříma, tím pomáhají k dobré stabilizaci před odrazem. Doporučuje se cvičení s míčem, vleže ve vodorovné poloze s lopatkami přitisknutými k míči.
 • Hrudní svaly, podobně jako bederní zádové svaly, pomáhají stabilizovat polohu těla bruslaře před odrazem. Vhodné je cvičení s míčem přitisknutým vleže na prsa a se zvedáním paží.
 • Hýžďové svaly rovněž stabilizují bruslaře před odrazem a také pomáhají k vlastnímu odrazu. Jejich procvičování: výpady vpřed, pro větší efektivitu se zátěží.

 

Svaly používané k odrazu jsou ty svaly nebo svalové skupiny, které pomáhají bruslaři dostat se do vzduchu při vlastním odrazu.

 • Dvouhlavý stehenní sval je hlavním činitelem k odrazové síle. Rovněž doporučujeme cvičení s míčem, kdy je míč pod chodidly a přitom zvedáme pánev.
 • Hýžďové svaly používáme značnou měrou k odrazu. Pro posílení rovněž doporučujeme výpady, případně se zátěží.
 • Prsní svaly jsou používány ke stažení při rotaci a doporučené cvičení je rovněž s míčem, kdy bruslař je v poloze vleže na lopatkách a zvedá závaží do vzpažení.
 • Stehenní přitahovač pomáhá při odrazu k dosažení rychlé rotace ve vzduchu. Cvičení se provádí vleže na zádech, s nohami svírajícími položený míč na zemi. Tento cvik znázorňuje pohyby těla ze strany na stranu, při zvedání bederní části těla.
 • Břišní svaly používané při odrazu je nutno posilovat cvičením na podlaze, např. kliky na loktech.

Rotace

Pozice těla v rotaci je velmi důležitá nejen pro provedení skoku, ale i pro kvalitu jeho provedení. Zde je příklad dobré pozice těla v rotaci – vzpřímená, pevná a těsná. Paže je nutné mít těsně u těla a nohy také těsně zkřížené. Při dobré pozici těla v rotaci, jsou vícenásobné skoky možné. Příklad špatné pozice těla v rotaci je předklon bruslaře, který vytváří v rotaci opisování větších kruhů částmi těla, čímž se rotace zpomaluje.

Dopad

Při provedení skoků je nutné otevírat rotaci, a to otočkou mezi dvě a půl až dvě a tři čtvrtě této. Čtvrtinu otočky před dokončením skoku lehkým zvednutím volné nohy rotaci zarážíme, abychom umožnili hladký dopad.

Při dopadu je volná noha propnuta, záda jsou vzpřímená a ramena ve stejné výši.

Technika

Existují 3 druhy nájezdů na Toeloop (odpíchnutého rittbergera).

 • V první řadě je to měsícový krok, pak je to přední vnější trojka s překročením na pravou nohu vzad a konečně přední vnitřní trojka, v tomto případě na pravé noze. Každý z těchto nájezdů má své výhody. Měsícový krok umožňuje udržet přímý směr před samotným odrazem. Přední vnější trojka s překročením na pravou nohu vzad je pravděpodobně nejčastěji používaný nájezd a umožňuje větší nápřah před odpichem a tudíž dosažení větší výšky a délky skoku. Přední vnitřní trojka vytváří větší rotační energii před samotným odrazem. Bruslař a trenér musí najít společně nejvhodnější způsob nájezdu do tohoto skoku.
 • Krasobruslařka předvádí nájezd s přední vnitřní trojky a má správnou polohu těla po trojce před samotným odrazem. Levá paže je vpřed, pravá paže je vzad a také volná noha před odpichem je v dobrém napětí
 • Demonstrátor je v dobré poloze, a to na pravé jedoucí noze. Volná noha je před odpichem propnuta. Poloha osy ramen a boků je paralelní a výsledkem je úhledně provedený dvojitý skok.

Jelikož dvojitý a trojitý odpíchnutý rittberger je často používán v kombinaci s jinými skoky, je výhodné nacvičovat sérii dvojitých odpíchnutých rittbergrů za sebou. Demonstrátor předvádí dobře provedený trojitý odpíchnutý rittberger. Má správnou polohu těla před samotným odrazem, osa ramen a boků je paralelní a paže jsou stejně vysoko, volná noha je pěkně propnutá před odpichem. Pozice v rotaci je těsná, dopad je mírně přetočený.

Kresba je správná, když je trojka provedena v přímém směru, stopa odpichu je jenom mírně v kruhu, což umožňuje lehké přenesení váhy těla z odrazové nohy na dopadovou. Chybou je, když má stopa silnější zakřivení trojky do kruhu a stopa odpichu je příliš v kruhu. Tato chyba způsobuje pomalejší přenesení váhy těla z nohy odrazové na nohu dopadovou. Ve třetím případě je odrazová stopa zatočena příliš do kruhu. Stopa odpichu je v kruhu, což způsobuje, že samotný odraz do skoku jde vysloveně stranou těla a neumožňuje přenesení váhy těla z nohy odrazové na nohu dopadovou.

Stopy při odrazu jsou v zásadě trojího druhu:

 • Čistý odraz z hrany přes spodní zub brusle.
 • Odraz s mírným uvolněním hrany do odbrzdění, bez změny směru skoku a rovněž přes spodní zub brusle.
 • Těžce sklouznutý odraz, kdy dochází k přehnané rotaci již na ledě. Takový druh odrazu zpomaluje skok a zkracuje letovou fázi.
Základní schéma skoku Toeloop

 

Nejčastější chyby

Nejčastější chybou je, že se dostáváme do rotace příliš brzy po provedení trojky, tudíž začínáme s rotací před samotným odrazem. Další chybou je, když je bruslař po trojce příliš vpředu na zoubcích brusle, také volná noha není propnutá. Tato chyba způsobuje, že bruslař provádí půl otočky již na ledě. Děvče předvádí dvojitý odpíchnutý rittberger s dobrou přípravou na odraz, napětí paží a volné nohy je příkladné a váha těla je plně nad jedoucí nohou. V okamžiku odpichu je váha těla rovnoměrněji rozložena mezi oběma nohama.

Mnoho trenérů říká, že nájezd z předního měsícového kroku dává bruslaři nejlepší možnost udržet přímý směr v samotném odrazovém oblouku. U vnitřní trojky vidí určité nebezpečí, že trojka bude zatočena příliš do kruhu. Jsou toho názoru, že je nutné tento nájezd také cvičit, protože to pomáhá k provedení dvojitých nebo trojitých odpíchnutých rittbergrů v kombinaci s jiným skokem.

Bruslaři dávají přednost přední vnější trojce s přešlápnutím na pravou jedoucí nohu. A soustřeďují se hlavně na to, aby celou přípravu v odrazovém oblouku neuspěchali. Hlavně se dává pozor na to, aby se horní část těla nedostala do příliš brzkého přetočení. Kdyby se to stalo, tak čtverný odpíchnutý rittberger se obyčejně nepovede.

Někteří bruslaři mají úspěch s nájezdem z vnější trojky, jiní z vnitřní trojky, nebo s nájezdem s měsícového kroku, je to individuální záležitost. Nejčastější chybou bývá odpíchnutí příliš v kruhu, což u bruslařů na začátečnické úrovni způsobuje skutečnost, že vlastně pak provádějí tzv. axel ze špičky volné nohy.

Trenéři hledí hlavně na to, aby bruslař v odrazovém oblouku měl hladký skluz na jedoucí noze. V okamžiku odpichu má mít bruslař dobrou koordinaci pravé odrazové a levé odpichové nohy. Když je bruslař ve vzduchu, má dosáhnout přímé polohy těla v rychlé a těsné rotaci. Při dopadu má být volná noha dopnuta, horní část těla a hlava vzpřímená a paže napnuty ve stejné výši.

 


Pomohl Vám tento článek? Ohodnoťte jej prosím.


Podobná témata

Toeloop obecně (odpíchnutý Rittberger) obecně / Toeloop universally
Jednoduchý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Simply Toeloop
Dvojitý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Double Toeloop
Trojitý Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Triple Toeloop
Čtverný Toeloop (odpichnutý Rittberger) / Quad Toeloop
Jednoduchý Toeloop (odpichnutý Rittberger) do roznožení / Simply Toeloop split
Dvojitý Toeloop z vnitřní hrany dopad do vnějši (vnitřní) hrany
Chyby v Topeloop / Errors in Toeloop

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace