menu2 menu

Chyby v trojkách

Trojkový obrat provádíme na jedné noze, a to buď z vnější hrany do vnitřní, nebo z hrany vnitřní do vnější. Rozlišujeme tak trojkové obraty vpřed - ven, vpřed - dovnitř, vzad - ven a vzad - dovnitř. Nájezd do obratu i výjezd z obratu jedeme na stejném oblouku, přičemž se otáčíme ve směru jízdy. Variantou trojkových obratů je dvojtrojka


Rozbor chyb v trojkových figurách

1. Obrazec trojky je splněn v souladu se všemi požadavky na její geometrii.

2. První trojka je položena nesymetricky k podélné ose figury. S touto chybou se setkáváme velmi často. Je to důsledek předčasného stočení těla ke středu kruhu. a také špatné orientace bruslaře na ledě.

3. Kruh je směrem ke středu zploštělý - výrazný odklon od správného tvaru trojkového obratu, je vyvolán přehnaným vytočením beder, volné nohy ze směru pohybu.

4. Narušení zakřivení stopy oblouku při výjezdu z obratu - chyba vyvolaná ztrátou úhlu sklonu v souvislosti se špatnou fixací těla na oblouku ven - dovnitř.

5. Stopa vlnovky ve druhé polovině kruhu - Chyba vzniká kvůli neznalosti zafixovat horní část pasu a pánve při skluzu na oblouku nV.

6, 7, 8, 9. Tvary těchto figur vypovídají o tom, že krasobruslař není ještě technicky připraven k provedení toho cviku.

Chyby v trojkách


Rozbor chyb v hranách trojkových figur:

а — vpřed - ven, vzad - dovnitř,

b — vpřed - dovnitř, vzad - ven,

c— vzad - ven, vpřed - dovniř,

d — vzad - dovnitř a vpřed ven jsou správné tvary všech trojek

e — drobná trojka. Třebaže nikde v pravidlech nejsou stanoveny rozměry trojkového obratu, rozhodčí smí snížit hodnocení u drobných trojek. Chyba vychází z nedostatečného valivého pohybu stojné nohy při obratu na nosné brusli během obratu;

f — asymetrie v obloucích trojkového jako důsledek chybného časování natočení a zastavení v momentě obratu.

g, h — oříznutá a asymetrická trojka. Tato chyba je viditelná hlavně u dvojtrojek, kdy bruslař nemá pod kontrolou pohyb v hraně a nedostatečně ovládá techniku obratu.

i — narušená hrana v momentě obratu.

j — změna hrany na vjezdovém oblouku do obratu.

k — nepatrná stopa kontaktu s ledem hranou druhé brusle ve špici obratu.

l — významná stopa dotyku s ledem, druhou hranou na oblouku vjezdu a výjezdu z obratu.

m — obrat proveden se dvěma chybami: zrychlená stopa na vjezdovém oblouku do trojky a porušení souososti oblouků obratu;

n — tatáž chyba, jako v předchozím případě;

o — zvlněná stopa. Přechodná ztráta rovnováhy na výjezdovém oblouku z trojky;

p, q, r, s — obrat neproveden.

Chyby v trojkových obratech


Podobná témata

Trojka obecně
Trojka vpřed - ven
Trojka vpřed - dovnitř
Trojka vzad - ven
Trojka vzad - dovnitř
Trojka chyby


Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace