m2 m1

Trojka vpřed - dovnitř

 

Trojka vpřed - dovnitř— vzad - venTak už je z názvu patrno, začíná tato figura obloukem vpřed - dovnitř. Tedy normální start jako při kruzích vpřed - dovnitř, ramena a paže budou však více ve frontální poloze.

trojka_vpred_dovnitr
Trojka vpřed - dovnitř— vzad - ven

 

Odrazíme se vnitřní hranou levé brusle a vyjedeme na pravé noze obloukem vpřed - dovnitř (1). Pozvolna přetáčíme trup pravým vnějším ramenem a paží vpřed, levým ramenem a paží vzad, takže jsme natočeni hrudníkem do kruhu (3). Volnou levou nohu zanožíme a vytočíme do kruhu (špičkou těsně nad stopou). Natočením celého trupu, ramen a paží se připravujeme na obrat trojkou, který uděláme v polovině kruhu, když jsme těsně před tím přiblížili volnou levou nohu špičkou těsně k patě jedoucí nohy a současně se ještě více natočili vnějším ramenem a paží vpřed (4), ne však dále než nad stopu.

O kresbě trojky (v tomto případě přecházíme z vnitřní hrany na vnější — změna musí být provedena přesně ve špičce trojky) platí tytéž zásady jako u trojky vpřed - ven. Ihned po obratu, když levá noha opět zanožuje, zabráníme další rotaci tím, že vysuneme levé rameno a paži vpřed, pravé rameno a paži vzad (5). Hlava je otočena obličejem dovnitř kruhu, abychom viděli přes rameno za sebe na stopu.

Ke konci kruhu vracíme postupně levé rameno a paži vzad, pravé rameno a paži vpřed a otáčíme hlavu obličejem ven z kruhu, což odpovídá držení ke konci kruhu vzad - ven (7). Rovněž dojezd (8), odraz a nasazení (9) jsou normální jako při kruhu vzad - ven. Za několik okamžiků po nasazení však vyměňujeme ramena. Postupně (10) zatlačujeme pravé rameno a paži vzad (11) Pravou nohu přednožíme dovnitř (překřížíme), špička je těsně nad stopou. Díváme se ven z kruhu vzad přes pravé rameno na stopu (11).

trojka_1
Trojka vpřed - dovnitř — vzad - ven

V této poloze se blížíme k polovině kruhu, kde dalším intenzivnějším zatlačením pravého ramene a paže vzad (ne však dále než nad stopu) a přiblížením volné pravé nohy k noze jedoucí (12) provedeme obrat. Zvláště v této fázi dbejme, abychom stáli zpříma, měli obě ramena a paže stejně vysoko a abychom vlastní trojku neprovedli vytržením (to je prudkým vytažením) volné nohy ven z kruhu se současným přílišným nadlehčením celého těla. Těsně před trojkou musíme mít pocit, že zpevňujeme pánev a hlavně boky (pravý vnější bok před trojkou tlačíme poněkud vzad a vzhůru — pravá noha je přednožená). Vzápětí po obratu, nebo téměř současně s ním, vysuneme pravé rameno a paži vpřed, levé rameno a paži vzad, pravá noha zůstává v nezměněné poloze, tedy přednožená, a díváme se před sebe na stopu (14).

Postupně ke konci kruhu přecházíme záklonem na zadní část vnitřní hrany levé brusle, pravá paže a rameno jsou mírně vpředu, levá paže a rameno vzadu (16). Ve středu osmy provedeme normální odraz jako při kruzích vpřed - dovnitřa dále se celý postup opakuje. Figuru můžeme začít i na levou nohu vpřed - dovnitř, druhý kruh pak začínáme na pravou nohu vzad - ven. Trénovat ji musíme stejně jako všechny ostatní obdobné figury na obě strany.

3_pvd_f
Provedení trojky vpřed - dovnitř (na pravé noze) (Video ukázka)

 


Nejčastější chyby

toporný odraz a nasazení na napjatou nohu (máme se odrážet z mírného podřepu); příliš brzká příprava na obrat zatlačením vnějšího ramene vpřed, což vede k labilnímu postoji a pocitu přetáčení; šikmá trojka vpřed - dovnitř(špička trojky stočená proti původnímu směru jízdy); předčasné přetočení nebo příliš intenzívní zatlačení vnějšího ramene a paže vpřed se současným vytlačením vnitřního boku — u trojky na pravou nohu vpřed - dovnitřje to levý bok — ven z kruhu; špička trojky stočená do směru jízdy; málo energická příprava zatlačením vnějšího ramene a paže vpřed); šikmá trojka vzad - ven(špička trojky stočená proti směru jízdy); předčasná příprava na obrat přetočením vnějšího ramene a paže za sebe do kruhu, takže bruslař má pocit, že by se mu trojka udělala lépe před polovinou kruhu; špička stočená do směru jízdy; málo energická příprava ramene a paží (zatlačením vnějšího ramene za sebe směrem do kruhu); změna hrany, to je přechod z vnitřní na vnější u trojek vpřed, nebo z vnější na vnitřní u trojek vzad, neprovedená ve špičce (výměna hrany má být provedena ve špičce trojky) bývá velmi často způsobena přílišným natočením vnějšího ramene a paže do kruhu před obratem (mají být nad stopou) anebo aktivním pohybem volné nohy, který bývá také příčinou deformace obratu; přisazená hrana (zdvojení hrany viditelné na kresbě bývá způsobeno nedodržením přesně vyhraněných poloh paží a trupu nebo boků, nebo povolením kotníku jedoucí nohy): nestejně vysoko ramena a paže v obratech (u trojky vzad bývá obyčejně zadní vnější rameno níže); příliš velké nadlehčování v obratu, takže stopa v určitém místě je neznatelná; volná noha před zadní trojkou příliš vysoko nad ledem; puštěné boky (uvolnění boků těsně před obratem nebo po obratu); špatně držená hrana (bruslař musí cítit, kdy jede po vnější a kdy po vnitřní hraně, a musí si to uvědomovat); ostatní chyby běžné při kruzích vpřed - dovnitřa vzad - ven.

 


Podobná témata

Trojka obecně
Trojka vpřed - ven
Trojka vpřed - dovnitř
Trojka vzad - ven
Trojka vzad - dovnitř
Trojka chyby

Související témata

Prvky dle ISU Oblouk
Vlnovka Kruh
Trojka Dvojtrojka
Protitrojka Zvrat
Protizvrat Klička
Osma Měsíc
Spojovací prvky Kroky
Přechody Obraty
Poskoky, vyskoky Skoky
Piruety Paragraf
Různé příspěvky Kombinace